Álagning gjalda

Útsvar og fasteignagjöld

Útsvarsprósenta árið 2019 er 14,48%.

16.01.2019 10:47

Álagning fasteignagjalda í Mosfellsbæ 2019

Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er í janúar ár hvert. Álagning fasteignagjalda fer fram á vegum fjármáladeildar Mosfellsbæjar sem einnig hefur umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkti á 729 fundi sínum að álagning fasteignagjalda 2019 verði sem hér segir:

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis

A-skattflokkur

Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

 • Fasteignaskattur A = 0,209% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Vatnsveitugjald = 0,078% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Fráveitugjald = 0,116% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga A = 0,316% af fasteignamati lóðar.
 • Sorphirðugjald = 29.000 kr. pr. íbúð.

Fasteignagjöld stofnana

B-skattflokkur

Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

 • Fasteignaskattur A = 1,320% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Vatnsveitugjald = 0,078% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Fráveitugjald = 0,116% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga B = 1,100% af fasteignamati lóðar.

Fasteignagjöld annars húsnæðis

C - skattflokkur

Aðrar fasteignir en falla undir A og B flokk t.d. verslanir, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði.

 • Fasteignaskattur A = 1,600% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Vatnsveitugjald = 0,078% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Fráveitugjald = 0,116% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga B = 1,100% af fasteignamati lóðar.

Yfirlit yfir gildandi gjaldskrár Mosfellsbæjar.

Birting álagningar, gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda

Álagning er birt rafrænt á island.is og í íbúagátt Mosfellsbæjar en jafnframt er hægt að óska eftir útprentuðum álagningarseðli hjá Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Fasteignagjöld skiptast á níu gjalddaga frá 15. janúar til 15. september. Eindagi fasteignagjalda er þrjátíu dögum eftir gjalddaga og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða. Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 40.000 er gjalddagi þeirra 15. janúar.

Greiðslu má inna af hendi með greiðsluseðlum, í heimabanka og í bönkum. Jafnframt er hægt að greiða fasteignagjöldin með beingreiðslum eða boðgreiðslum. Nánari upplýsingar um greiðslumöguleika fást í Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Greiðsluseðlar eru almennt ekki sendir nema þess hafi verið óskað sérstaklega á íbúagátt íbúagátt Mosfellsbæjar eða í Þjónustuveri.

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti og fráveitugjaldi

Lækkunin er reiknuð sjálfkrafa í samvinnu við Þjóðskrá Íslands og Ríkisskattstjóra og stuðst við síðasta skattframtal. Afslátturinn er færður til lækkunar á fasteignagjöldum á álagningarseðli.

Tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega  

Tekjur einstaklinga:
 • 0 til 4.788.999 kr. = 100% afsláttur.
 • 4.789.000 til 5.148.999 kr. = 80% afsláttur.
 • 5.149.000 til 5.535.999 kr. = 60% afsláttur.
 • 5.536.000 til 5.915.999 kr. = 40% aflsáttur.
 • 5.952.000 til 6.399.999 = 20% afsláttur.
Tekjur samskattaðra einstaklinga:
 • 0 til 6.225.999 kr. = 100% afsláttur.
 • 6.226.000 til 6.693.999 kr. = 80% afsláttur.
 • 6.694.000 til 7.196.999 kr. = 60% afsláttur.
 • 7.197.000 til 7.737.999 kr. = 40% aflsáttur.
 • 7.738.000 til 8.319.999 = 20% afsláttur.

 

Til baka

Þróun álagningarprósentu fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæ

2019
 • Fasteignaskattur A = 0,209%
 • Vatnsgjald = 0,078%
 • Fráveitugjald = 0,116%
 • Lóðarleiga = 0,316%

2018
 • Fasteignaskattur A = 0,225%
 • Vatnsgjald = 0,084%
 • Fráveitugjald = 0,125%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2017
 • Fasteignaskattur A = 0,253%
 • Vatnsgjald = 0,095%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2016
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2015
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2014
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2013
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2012
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,110%
 • Fráveitugjald = 0,130%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2011
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,110%
 • Fráveitugjald = 0,130%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2010
 • Fasteignaskattur A = 0,220%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,145%
 • Lóðarleiga = 0,300%

2009
 • Fasteignaskattur A = 0,220%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,145%
 • Lóðarleiga = 0,300%

2008
 • Fasteignaskattur A = 0,220%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,145%
 • Lóðarleiga = 0,300%

2007
 • Fasteignaskattur A = 0,225%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2006
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,120%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,400%

2005
 • Fasteignaskattur A = 0,360%
 • Vatnsgjald = 0,150%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,400%

2004
 • Fasteignaskattur A = 0,360%
 • Vatnsgjald = 0,150%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,400%

2003
 • Fasteignaskattur A = 0,360%
 • Vatnsgjald = 0,150%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,400%

2002
 • Fasteignaskattur A = 0,320%
 • Vatnsgjald = 0,150%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,100%

Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda