Félagsleg heimaþjónusta - Gjaldskrá

01.01.2019

Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar á 571. fundi, 21. desember 2011.

GJALDSKRÁ
Félagsleg heimaþjónusta í Mosfellsbæ

1. gr.
Fyrir félagslega heimaþjónustu á vegum Mosfellsbæjar skal greiða gjald, sem nemur
1.799[1] krónur á klukkustund. Elli- og örorkulífeyrisþegar greiði gjald sem nemur 829[2] krónum á klukkustund.

Gjaldskráin skal taka breytingum 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á
neysluvísitölu miðað við nóvember árið á undan.

2. gr.
Undanþegnir gjaldskyldu vegna félagslegrar heimaþjónustu skulu þeir sem ekki hafa
aðrar tekjur en ellilífeyri/örorkulífeyri og óskerta tekjutryggingu.
Lífeyrisþegar greiða aldrei hærra gjald fyrir félagslega heimaþjónustu en sem nemur
75% af tekjum umfram lífeyri, eins og hann er skilgreindur hér að framan.

3. gr.
Fjölskyldunefnd er heimilt að gefa eftir hluta greiðslu fyrir veitta félagslega
heimaþjónustu eða fella greiðslu alveg niður. Skal þá tekið tillit til efnahags og
annarra aðstæðna.

4. gr.
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og öðlast þegar gildi.

Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2019.

Upphæðir í gjaldskrá þessari sem er samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar gildir frá
1. janúar 2019.

_______________________________
[1]  Upphæð 735 skv. nvt. 01.09.2013 415,2, verður 829 skv. n.vt. 01.10.2018 459,4 stig.
[2] Upphæð 1.595 skv. nvt. 1.9.2013 415,2, verður 1.799 skv. n.vt. 01.10.2018 459,4 stig.

Til baka