Beint á efnisyfirlit síðunnar
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Skipulags- og byggingarmál - Gjaldskrá

07.01.2019
Nr. 4

7. janúar 2019

 
GJALDSKRÁ
skipulags- og byggingarmála í Mosfellsbæ vegna leyfisveitinga, umsýslu og þjónustu


1. gr. 
Fyrir útgáfu leyfa, úttektir, vottorð, skjalagerð, yfirlestur gagna, auglýsingar, kynningar og aðra umsýslu og þjónustu sem Mosfellsbær veitir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfisskyldra framkvæmda, deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, innheimtir umhverfissvið Mosfellsbæjar í umboði bæjarstjórnar gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

2. gr. 
Fyrir neðangreindar úttektir og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:

 

 

 

kr.

 

A)

Fyrir úttekt vegna byggingarstjóraskipta, sbr. 36. gr. laga nr. 160/2010

20.800

 

B)

Fyrir úttekt vegna meistaraskipta, sbr. 47. gr. laga nr. 160/2010

11.200

 

C)

Fyrir áfangaúttekt, sbr. 48. gr. laga nr. 160/2010

11.200

 

D)

Fyrir lokaúttekt, sbr. 53. gr. laga nr. 160/2010

20.800

 

E)

Fyrir stöðuúttekt, öryggisúttekt, sbr. 55. gr. laga nr. 160/2010

20.800

 

F)

Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr. laga nr. 160/2010, afgreiðslugjald

11.800

 

G)

Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr. laga nr. 160/2010, gjald/m³ í húsi

114

 

H)

Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 20 feta gáma og smáhýsi til eins árs

40.900

  I)
Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 40 feta gám til eins árs   70.600
  J)
Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 20 feta gám innan lóða umfram samþ. stæði á atvinnulóðum
 40.900
  K)
Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 40 feta gám innan lóða umfram samþ. stæði á atvinnulóðum
 70.500
       

3. gr.
Byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta samkvæmt C-lið 2. gr. áður en byggingarleyfi er gefið út.

4. gr.
Fyrir yfirferð séruppdrátta (burðarþols- og lagnauppdrátta og séruppdrátta aðalhönnuða) skal innheimta gjöld sem hér segir, sbr. 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010:

 

 

 

kr.

 

A)

Vegna einbýlishúsa

61.700

 

B)

Vegna par- og raðhúsa, pr. íbúð

 35.800

 

C)

Vegna fjölbýlishúsa:

 

 

 

         Fyrir fyrstu 5 íbúðirnar, pr. íbúð

 17.200

 

 

         fyrir 6. – 19. íbúð, pr. íbúð

7.200

 

 

         fyrir 20. íbúð og fleiri,  pr. íbúð

4.300

 

D)

Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m2 brúttó

114.300

 

E)

Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús 2.000 - 10.000 m2 brúttó

 125.200

 

F)

Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús stærra en 10.000 m2 brúttó

 157.900

 

G)

Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa, o.fl.

27.200

 

H)

Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis

 44.700

 

I)

Breyting á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli eða lóð

16.400

  J)  Vegna aðkeypts yfirlesturs á séruppdráttum verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.   
 

5. gr.

Fyrir yfirferð séruppdrátta (burðarþols- og lagnauppdrátta og séruppdrátta aðalhönnuða) skal innheimta gjöld sem hér segir, sbr. 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010:


 

kr.

 

A)

Lokaúttektarvottorð / úttekt, sbr. 54. gr. nr. 160/2010

31.900

 

B)

Fokheldisvottorð / úttekt, sbr. 55. gr. nr. 160/2010

31.900

 

C)

Stöðuvottorð/úttekt, sbr. 55. gr. nr. 160/2010

31.900

 

D)

Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í dreifbýli

38.100

 

E)

Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í þéttbýli

21.800

 

F)

Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, umfangsmikilla

38.600

 

G)

Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, lítilla

19.400

 

H)

Samrunaskjalagerð

29.100

 

I)

Útsetning húss og lóðar, með tékkmælingu

116.000

 

J)

Útsetning húss og lóðar, einföld útsetning

70.000

  K)  Vegna aðkeyptrar vinnu verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.   

6. gr.

Fyrir hverja skoðun/skoðunarskýrslu byggingarfulltrúa á áður gerðum íbúðum skal innheimta skoðunargjald sem hér segir:

 

Skoðunargjald pr. íbúð í fjöleignarhúsi

kr. 21.800

 

Skoðunargjald fyrir einbýlis- og sérbýlishús.

kr. 32.200

7. gr.

Vegna grenndarkynninga skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, framkvæmdaleyfa skv. 13. og 14. gr. og vegna deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 38. gr. sömu laga, skal innheimta gjöld sem hér segir:

 

 

kr.

 

A)

Fyrir grenndarkynningu á leyfisumsókn

38.105

 

B)

Fyrir afhendingu grunnlandupplýsinga fyrir skipulagsvinnu

12.894

 

C)

Vegna breytingar á aðalskipulagi, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 36. gr. skipulagslaga:

 

 

   C1)  Gerð tillögu að breytingu

205.279 [1]

 

   C2)  Umsýslu- og auglýsingakostnaður

154.020

 

D)

Vegna deiliskipulags:

       D1) Umsýsla vegna verkefnislýsingar  65.323
 

   D2)  Gerð tillögu að nýju deiliskipulagi eða
          umfangsmiklum breytingum á deiliskipulagi

skv. samningi

 

   D3)  Gerð tillögu að einföldum breytingum

102.640

 

   D4)  Umsýslu- og kynningarkostnaður v. nýs deiliskipulags

141.530

 

   D5)  Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. breytinga skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga

108.871

 

   D6)  Umsýslu og kynningarkostnaður v. breytinga skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga

59.880

 

E)

Vegna framkvæmdaleyfa:

 

   E1)  Leyfisgjald vegna framkvæmdaleyfis skv. 14. gr. skipulagslaga

114.800

 

   E2)  Leyfisgjald vegna annarra framkvæmdaleyfa

71.700

 

   E3) Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í E1 og E2; pr. ferð

25.700

[1] Eða samkvæmt samningi.

8. gr.
Vegna beiðni um yfirborðs- og umhverfisbreytingar þar sem vikið er frá auglýstu deiliskipulagi, skal kostnaðarþátttaka umsækjanda samsvara framkvæmdakostnaði sem hér segir:

A)    Sögun malbik / steypa (fyrir hvern metra)  2.178
B)    Endurnýjun steyptra stéttar 10 cm (fyrir hvern fermeter)  9.799
C)    Steypt stétt fjarlægð og endursteypt 12 cm (fyrir hvern fermeter)  16.331
D)    Malbikun götu (fyrir hvern fermeter)  9.799
E)    Kantur endursteyptur (fyrir hvern metra)  8.710
F)    Færsla á ljósastaur (fyrir hvern staur)  190.525
G)    Færsla á rafmagnskassa (fyrir hvern kassa) 359.275
Innheimt verður sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni kostnaður vegna hönnunar gatna, gerð mæli-, lóðar- og hæðarblaða auk aðkeyptrar vinnu og efniskostnaðar við breytingu á lögnum og götusniði.

9. gr.
Umhverfissvið annast innheimtu allra gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari sbr. 51. gr. laga um mannvirki og 20. gr. skipulagslaga.

10. gr.
Gjalddagi gjalda skv. 2., 4. og 5. gr. er áður en byggingarleyfi er útgefið, sbr. ákvæði 53. gr. laga um mannvirki.

Gjalddagi gjalda skv. 7. gr. er sem hér segir:

Skv. lið A:

Áður en grenndarkynning fer fram.

Skv. lið B:

Við afhendingu gagna.

Skv. liðum C1, D1 og D2:

Þegar tillaga er fullgerð.

Skv. liðum C2, D3, D4 og D5:

Við samþykkt tillögu til auglýsingar eða
grenndarkynningar

Skv. liðum E1 og E2:

Við útgáfu leyfis.

Skv. lið E3:

Við útgáfu leyfis, skv. áætlun um fjölda ferða.

 

11. gr.
Gjöld vegna áfangaúttekta skal endurgreiða komi ekki til verkframkvæmda á gildistíma byggingarleyfis.

12. gr.
Virðisaukaskattur leggst ekki á gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

13. gr.
Gjöld innheimt samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til greiðslu sannanlegs kostnaðar við einstaka verkþætti gjaldskrárinnar.

14. gr.
Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, er samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar með heimild í 20. gr. og 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1208/2017.

 

Mosfellsbæ, 7. janúar 2019.
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.
__________
B-deild – Útgáfud.: 11. janúar 2019

Til baka

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira