Fasteignagjöld og útsvar - Gjaldskrá 2019

16.01.2019

Álagning fasteignagjalda í Mosfellsbæ 2019

Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er íjanúar ár hvert. Álagning fasteignagjalda fer fram á vegum fjármáladeildar Mosfellsbæjar sem einnig hefur umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkti á 729 fundi sínum að álagning fasteignagjalda 2019 verði sem hér segir:

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis:  A - skattflokkur
Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

Fasteignaskattur A 0,209% af fasteignamati húss og lóðar
Vatnsgjald 0,078% af fasteignamati húss og lóðar
Fráveitugjald 0,116% af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga A 0,316% af fasteignamati lóðar
Sorphirðugjald kr. 29.000 pr. íbúð


  Fasteignagjöld stofnana:  B - skattflokkur

Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

Fasteignaskattur B 1,320% af fasteignamati húss og lóðar
Vatnsgjald 0,078% af fasteignamati húss og lóðar
Fráveitugjald 0,116% af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga B 1,100% af fasteignamati lóðar


  Fasteignagjöld annars húsnæðis:  C - skattflokkur

Aðrar fasteignir en falla undir A og B flokk t.d. verslanir, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði

Fasteignaskattur C 1,600% af fasteignamati húss og lóðar
Vatnsgjald 0,078% af fasteignamati húss og lóðar
Fráveitugjald 0,116% af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga C 1,100% af fasteignamati lóða

 

Yfirlit yfir gildandi gjaldskrár Mosfellsbæjar má finna á vefsíðunni www.mos.is

Birting álagningar, gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda

Álagning er birt rafrænt á www.island.is og íbúagátt Mosfellsbæjar en jafnframt er hægt að óska eftir útprentuðum álagningarseðli í Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Fasteignagjöld skiptast á níu gjalddaga frá 15. janúar til 15. september. Eindagi fasteignagjalda er þrjátíu dögum eftir gjalddaga og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða. Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 40.000 er gjalddagi þeirra 15. janúar.

Greiðslu má inna af hendi með greiðsluseðlum, í heimabanka og í bönkum. Jafnframt er hægt að greiða fasteignagjöldin með beingreiðslum eða boðgreiðslum. Nánari upplýsingar um greiðslumöguleika fást í Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Greiðsluseðlar eru almennt ekki sendir nema þess hafi verið óskað sérstaklega á íbúagátt íbúagátt Mosfellsbæjar eða í Þjónustuveri.

 

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti og fráveitugjaldi

Lækkunin er reiknuð sjálfkrafa í samvinnu við Þjóðskrá Íslands og Ríkisskattstjóra og stuðst við síðasta skattframtal. Afslátturinn er færður til lækkunar á fasteignagjöldum á álagningarseðli. Nánari reglur má finna á vef Mosfellsbæjar www.mos.is.

Tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega eru sem hér segir:  

2019
Afsláttur
  Tekjur einstaklinga   2019
Afsláttur
  Tekjur samskattaðra einstaklinga
  Frá Til      Frá  Til 
100 %   0 4.788.999   100 %   0 6.225.999
80  %   4.789.000 5.148.999   80  %   6.226.000 6.693.999
60  %   5.149.000 5.535.999   60  %   6.694.000 7.196.999
40  %   5.536.000 5.951.999   40  %   7.197.000 7.737.999
20  %   5.952.000 6.399.999    20  %   7.738.000 8.319.999

 

Nánari upplýsingar fást hjá Mosfellsbæ í síma 525-6700 eða á netfanginu mos[hja]mos.is

Til baka