Opið bókhald

Mosfellsbær hefur nú opnað bókhald bæjarins til að auka aðgengi að fjárhagsupplýsingum og skýra á sem einfaldastan máta og með myndrænum hætti ráðstöfun fjármuna sveitarfélagsins.

Opna bókhaldinu er skipt í tvo hluta; tekjur og gjöld.
Tekjur eru brotnar niður á málaflokka, þjónustuþætti og einstaka tekjuliði og hægt er að skoða heildartekjur valinna tímabila. Niðurbrot gjalda er sambærilegt, en þar er hægt að skoða niðurbrot allt niður á einstaka birgja.


Hér er hægt að nálgast opið bókhald Mosfellsbæjar.


Á öllum síðum er unnt að kynna sér gögn aftur í tímann og gera samanburð milli tímabila.

Opið bókhald Mosfellsbæjar er sótt með beinum hætti í bókhald Mosfellsbæjar. Gögn eru birt fyrir hvern ársfjórðung.

Á fyrri síðu tekjuhlutans sjást tekjur skiptar eftir málaflokkum, stofnunum og tekjuliðum. Á seinni síðunni er yfirlit yfir skatttekjur bæjarfélagsins og hvernig þær skiptast.

Á fyrstu síðu gjaldahlutans sést skipting gjalda eftir málaflokkum. Þar er einnig hægt að sjá gjöld skipt niður á stofnanir og þjónustuþætti en einnig skipt niður á gjaldaliði. Á seinni síðu gjaldahlutans er yfirlit yfir birgja bæjarins og sjást þar gjöld sundurliðuð niður á birgja. Kerfið er gagnvirkt og hægt er að velja hvern málaflokk, þjónustuþátt eða gjaldalið og skoða hvernig skiptingin er.