Gjöld

GJÖLD - málaflokkar, þjónustuþættir og gjaldaliðir

Á fyrri síðunni sést skipting gjalda niður á málaflokka, deildir og gjaldaliði 
og á þeirri seinni skipting gjalda niður á málaflokka, deildir, gjaldaliði og birgja.

TEKJUR - málaflokkar, þjónustuþættir og gjaldaliðir

Á fyrri síðunni sést skipting tekna niður á málaflokka, deildir og tekjuliði 
og á þeirri síðari skipting tekna niður á tekjuliði og tekjuflokka.