Fjármáladeild

Fjármáladeild sér um umsýslu fjármála bæjarins. Deildin sinnir bókhaldi, greiðslu reikninga, innheimtu fasteignagjalda auk annarra gjalda. Hefur með höndum verkstjórn við fjárhagsáætlanagerð, árshlutauppgjör og gerð ársreiknings. Annast samskipti við fjármálastofnanir, verðbréfafyrirtæki og endurskoðendur.