Bæjarstjórnarfundur

23/04/2010

 

534. fundur

Bæjarstjórnar Mosfellsbæjar,

haldinn að Þverholti 2, 2. hæð Helgafell,

miðvikudaginn 21. apríl 2010 og hófst hann kl. 16:30

 

 

Fundinn sátu:

Karl Tómasson (KT), Hafsteinn Pálsson (HP), Herdís Sigurjónsdóttir (HS), Haraldur Sverrisson (HSv), Marteinn Magnússon (MM), Jónas Sigurðsson (JS), Hanna Bjartmars Arnardóttir (HBA), Stefán Ómar Jónsson (SÓJ), Björn Þráinn Þórðarson (BÞÞ), Jóhanna Björg Hansen (JBH), Unnur Valgerður Ingólfsdóttir (UVI), Pétur Jens Lockton (PJL),

 

Fundargerð ritaði:  Stefán Ómar Jónsson, bæjarstjóri

 

 

 

Dagskrá:

 

1.

201004079 - Ársreikningur 2009

 

Forseti gaf Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra orðið og fór hann yfir ársreikninginn bæði A hluta aðalsjóðs og B hluta stofnana Mosfellsbæjar vegna ársins 2009.

Haraldur Sverrisson færði að lokum öllum starfsmönnum bæjarins þakkir fyrir hve vel gekk á árinu að halda fjárhagsáætlun vegna hefðbundins reksturs og skoðunarmönnum reikninga og endurskoðendum þakkir fyrir vel unnin störf við að undirbúa og ganga frá þessum ársreikningi.

 

Forseti tók undir þakkir til starfsmanna bæjarins fyrir vel unnin störf svo og þeir bæjarfulltrúar sem til máls tóku.

 

Á fundinn mætti löggiltur endurskoðandi bæjarins, Halldór Hróarr Sigurðsson (HHS).

 

Til máls tóku: HSv, HHS, JS og MM.

 

Samþykkt samhljóða að vísa ársreikningnum til annarrar umræðu.

 

 

 

2.

201004001F - Bæjarráð Mosfellsbæjar - 975

 

Fundargerð 975. fundar bæjarráðs lögð fram til afgreiðslu á 534. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.

 

2.1.

200805075 - Lóðarleigusamningar Háholts 16, 18 og 22

 

 

Til máls tóku: MM, HSv, JS, KT, HS og HP.
 
Lögð er fram svohljóðandi tillaga:

 

Undirritaður leggur til að dregin verði til baka kæra til Hæstaréttar á niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur frá 26. mars sl. þar sem hafnað var þeirri kröfu Mosfellsbæjar að lóðarleiguhafi að Háholti  16,18 og 22 yrði borinn út af lóðunum.
 
Greinargerð:
Mikilvægt er að stjórnsýslan Mosfellsbæjar fari fram með meðalhófi og jafnræði að leiðarljósi og ekki sé farið fram af meiri hörku en nauðsynlegt er. Í þessari kröfu um útburð eru að mati héraðsdóms ennþá uppi álitaefni sem leiddu til þess að útburði var hafnað. Í stað þess halda kærunni til streitu, verði í anda góðrar stjórnsýslu sest niður með lóðarleiguhafanum og samkomulags leitað til lausnar sem báðir aðilar geti fellt sig við. Bæjarstjórn feli bæjarráði að leiða samkomulagsumleitanir. Minnt skal á að lóðarleiguhafinn hefur nú óskað dómkvaddra matsmanna til að meta mannvirki og lóðir sínar, og í anda góðrar stjórnsýslu er réttlátt og sanngjarnt að koma ekki í veg fyrir að borgararnir fái gætt réttinda sinna til hins ýtrasta.

 

Virðingarfyllst
Marteinn Magnússon
Bæjarfulltrúi B-lista
 

Tillagan borin upp til atkvæða og felld með sex atkvæðum gegn einu atkvæði.


Bókun bæjarfulltrúa B-lista:

 

Mikilvægt er að stjórnsýslan Mosfellsbæjar fari fram með meðalhóf og jafnræði að leiðarljósi og ekki sé farið fram að meiri hörku en nauðsynlegt er. Í þessari kröfu um útburð eru að mati héraðsdóms ennþá uppi álitaefni sem leiddu til þess að útburði var hafnað.
Í stað þess halda kærunni til streitu, hefði verði eðlilegra og í anda góðrar stjórnsýslu að setjast niður með lóðarleiguhafanum og leitað samkomulags til lausnar sem báðir aðilar gætu fellt sig við.
Minnt skal á að lóðarleiguhafinn hefur nú óskað dómkvaddra matsmanna til að meta mannvirki og lóðir sínar, og það væri því í anda góðrar stjórnsýslu, réttlátt og sanngjarnt að koma ekki í veg fyrir að lögaðilinn fái gætt réttar síns til hins ýtrasta.

Það er sorglegt að bæjarstjórn hafi hafnað tillögu minni um að draga kæruna til baka og þar með hafnað þeirri grundvallarreglu í stjórnsýslunni að gæta meðalhófs þ.e. að aðgerðir séu ekki meira íþyngjandi er nauðsynlegt er gagnvart borgurunum, hvort heldur þeir eru einstaklingar eða fyrirtæki í bæjarfélaginu.

Umræddur lóðarleiguhafi sem bærinn ræðst nú gegn hefur verið með rekstur á lóðunum í tugi ára og hugði á frekari uppbyggingu, en byggingarleyfisumsókn hans sem lögð var fram í samræmi við þágildandi deiliskipulag miðbæjar var ekki virt viðlits.
Nú skal reynt til þrautar að ná af lóðarleiguhafanum lóðunum hans og það án bóta fyrir lóðarrétt.  Minna skal á að nú þegar hefur Mosfellsbær tapað þremur atlögum í þessu máli. Einhliða riftun lóðarleigusamninga var hafnað af sýslumanni, héraðsdómur staðfesti höfnun sýslumanns og nú síðast hafnaði héraðsdómur því að bera lóðarleiguhafann út af lóðum sínum.

Mikilvægt er að jafnræði sé haft milli lögaðila en t.d. er ekki er langt um liðið síðan seldur var hluti úr leigulandi bæjarins að Hulduhólum.  Söluverðmæti lóðarleiguréttinda til Huldubyggðar ehf. kt:670405-0950 var 148 milljónir króna. En umrædd sala lóðarleiguréttinda fór fram á  deiliskipulagssvæði sem sömu samningar sem samþykktir voru á 437. fundi bæjarstjórnar (um ráðstöfun á lóðum við Hamrafell, Hulduhóla, Láguhlíð, Brúarhól, Vinja og lóðum í Miðbæ.) náðu yfir og þær lóðir sem bærinn ætlar nú að taka án bóta.

 

Marteinn Magnússon
Bæjarfulltrúi B-lista

 


Haraldur Sverisson vék af fundi þegar hér var komið við sögu á fundinum og tók Bryndís Haraldsdóttir varabæjarfulltrúi sæti hans.

 


Bókun bæjarfulltrúa D- og V lista:

Í bókun bæjarfulltrúa framsóknarmanna er því haldið fram að Mosfellsbær viðhafi ekki góða stjórnsýsluhætti gagnvart lóðarhafanum Kaupfélagi Kjalarnesþings.  Þessu er alfarið hafnað enda eins og áður hefur fram komið reyndu bæjaryfirvöld til þrautar að leysa málið með samingum við lóðarhafa þangað til sá aðili sleit viðræðum eftir að að hafa látið þinglýsa veðskuldabréfum að andvirði 200 mkr. á lóðirnar.  Sá gjörningur gefur til kynna að það hafi aldrei verið vilji lóðarhafa að semja, heldur að draga málið á langinn þar til þessi gjörningur var fullnustaður.  Þess skal getið að lóðarhafi hefur neitað að gefa upp hver er handhafi umræddra bréfa.  Öllum erindum lóðarhafa hefur verið svarað.  Rétt er ennfremur að benda á að þegar umræddur lóðarleigusamningur var u.þ.b. að renna út á vormánuðum 1998 var hann framlengdur til 50 ára með undirskrift þáverandi bæjarstjóra, án þess að hann færi fyrir bæjarráð eða bæjarsstjórn.  Í umræddum samningi segir orðrétt í 12 grein:

"Hvenær sem bæjarstjórn telur þörf á að taka lóðirnar í sínar hendur að nokkru eða öllu leyti er leigutaka skylt að láta leigurétt sinn af hendi.  Fyrir byggingar og önnur mannvirki á lóðinni skal bæjarsjóður þá greiða leigutaka eftir mati, nema öðruvísi semjist".

Þar sem samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir að á lóðum lóðarleiguhafa, Kaupfélags Kjalarnesþings rísi kirkja og menningarhús er bæjarstjórn nauðsyn að taka til sín lóðirnar.  Til að fullnusta þessa grein voru kvaddir til dómkvaddir matsmenn sem metið hafa þær byggingar sem á lóðunum eru og hefur Mosfellsbær fallist á að greiða bætur að upphæð 49,1 milljón kr.

Hvað varðar þann hluta bókunar bæjarfulltrúa framsóknar sem fjallar um samkomulag sem samþykkt var á 437. fundi bæjarstjórnar um ráðstöfnun lóða (við Hamrafell, Hulduhóla, Láguhlíð, Brúarhól, Vinja og lóðum í miðbæ Mosfellsbæjar) í kjölfar deiliskipulags, þá eiga þeir við um íbúðalóðir en ekki atvinnulóðir á svæðunum. Vert er að benda á að á öllum þeim svæðum sem um ræðir hafa lóðir gengið kaupum og sölum.  

Bæjarstjórn hefur í þessu máli sem endranær gætt hagsmuna heildarinnar, þ.e. íbúa Mosfellsbæjar.

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sex atkvæðum gegn einu atkvæðum

 

 

2.2.

200909667 - Merkjateigur 8, umsókn um byggingarleyfi

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.3.

200910113 - Erindi Lege lögmannsstofu varðandi Stórakrika 59

 

 

Erindið lagt fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

2.4.

201003164 - Erindi Alþingis vegna umsagnar um frumvarp til skipulagslaga, 425. mál

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.5.

201003165 - Erindi Alþingis vegna umsagar um frumvarp til laga um mannvirki, 426. mál

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.6.

201003166 - Erindi Alþingis vegna umsagnar um frumvarp til laga um brunavarnir, 427. mál

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.7.

201003363 - Erindi Lögreglustjórans, umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis - Grillvagninn

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.8.

201003365 - Erindi Yfirfasteignamatsnefndar varðandi umsögn vegna kæru

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.9.

201003383 - Erindi UMFA varðandi styrk út Minningarsjóði Guðfinnu Júlíusdóttur og Ágústínu Jónsdóttur

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.10.

201003386 - Erindi Íslenska Gámafélagsins efh. varðandi framlengingu á samning

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.11.

201003390 - Erindi Alþingis vegna umsagnar um frumvarp til laga um sveitarstjórnarlög

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.12.

201003401 - Erindi Strætó varðandi fjárhag janúar - mars 2010

 

 

Erindið lagt fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

2.13.

201003410 - Erindi Lögreglustjórans, umsagnarbeiðni vegna Kaffihússins Álafossi

 

 

Afgreiðsla 975. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

2.14.

201003413 - Erindi Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins varðandi frumvarp um brunavarnir

 

 

Erindið lagt fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

 

 

3.

201004010F - Bæjarráð Mosfellsbæjar - 976

 

Fundargerð 976. fundar bæjarráðs lögð fram til afgreiðslu á 534. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.

 

3.1.

200910637 - Endurskoðun aðgerðaráætlunar Staðardagskrár 21 til ársins 2020

 

 

Til máls tóku: JS, HS, HP og KT.

 

Samþykkt með sjö atkvæðum að vísa endurskoðun aðgerðaráætlunarinnar til baka til stýrihóps Staðardagskrár 21 til frekari vinnslu.

 

 

3.2.

201003281 - Erindi Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis varðandi gjaldskrá

 

 

Afgreiðsla 976. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

3.3.

201003317 - Erindi FMOS varðandi samstarfsverkefni Mosfellsbæjar, FMOS og Aftureldingar

 

 

Afgreiðsla 976. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

3.4.

201003418 - Erindi Lege lögmannsstofu varðandi Stórakrika 57

 

 

Afgreiðsla 976. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

3.5.

201004012 - Áskorun til bæjarstjórnar vegna starfsmannaafsláttar af leikskólagjöldum

 

 

Afgreiðsla 976. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

3.6.

201004079 - Ársreikningur 2009

 

 

Umræða um ársreikning fer fram sem sérstakur 1. dagskrárliður á þessum fundi.

 

 

3.7.

201002081 - Fjármögnun skv. fjárhagsáætlun 2010

 

 

Afgreiðsla 976. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

3.8.

201004082 - Ósk Golfklúbbsins Kjalar um veðheimild

 

 

Afgreiðsla 976. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

3.9.

201004104 - Erindi Hjalta Árnasonar varðandi Icelandic health and fitness expo 2010

 

 

Afgreiðsla 976. fundar bæjarráðs staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

 

 

4.

201004007F - Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar - 151

 

Fundargerð 151. fundar fjölskyldunefndar lögð fram til afgreiðslu á 534. fundi bæjarstjórnar  eins og einstök erindi bera með sér.

 

4.1.

201003412 - Hvatning til barnaverndarnefnda

 

 

Erindið lagt fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

4.2.

200912118 - Styrkir til verkefna á sviði félagsþjónustu 2010 - umsóknir

 

 

Erindið lagt fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

4.3.

200912060 - Kjósarsýsludeild Rauða-kross Íslands - Styrkumsókn 2010

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.4.

201003256 - Styrkumsókn v. þátttöku barna í sumarstarfi

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.5.

201001497 - Erindi SAMAN-hópsins varðandi fjárstuðning við forvarnarstarf 2010

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.6.

200910639 - Erindi Samtaka um kvennaathvarf varðandi styrk 2010.

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.7.

200911016 - Erindi Sjálfsbjargar varðandi styrk

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.8.

200911292 - Erindi Félags einstæðra foreldra varðandi framlag til félagsins

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.9.

200911293 - Erindi Félags einstæðra foreldra varðandi styrk vegna verkefnis

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.10.

200911297 - Erindi Stígamóta, beiðni um styrk

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.11.

200912035 - Beiðni Klúbbsins Geysis um styrk

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

4.12.

201004011 - Erindi Ástráðs, forvarnarstarfs læknanema varðandi styrk

 

 

Afgreiðsla 151. fundar fjölskyldunefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

 

 

5.

201004006F - Skipulags- og byggingarnefnd Mosfellsbæjar - 276

 

Fundargerð 276. fundar skipulags- og byggingarnefndar lögð fram til afgreiðslu á 534. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.

 

5.1.

200611011 - Aðalskipulag 2002 - 2024, endurskoðun

 

 

Erindið lagt fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

5.2.

201002248 - Erindi Egils Guðmundssonar varðandi Lynghól

 

 

Erindinu frestað á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

5.3.

200810366 - Svöluhöfði 1, umsókn um byggingarleyfi/breytingu á deiliskipulagi

 

 

Erindinu frestað á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

5.4.

201003395 - Minna-Mosfell 123716, byggingarleyfi vegna breytinga

 

 

Erindinu frestað á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

5.5.

201004042 - Frístundalóð, l.nr. 125184, umsókn um samþykkt deiliskipulags

 

 

Erindinu frestað á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

5.6.

201002133 - Reykjavegur, tillaga um nýtt nafn: Kóngsvegur

 

 

Erindinu frestað á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

5.7.

201004045 - Staða og ástand á nýbyggingarsvæðum 2010

 

 

Erindinu frestað á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

 

 

6.

201004008F - Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa - 180

 

Fundargerð 180. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa lögð fram til afgreiðslu á 534. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.

 

6.1.

201003010 - Bjartahlíð 10, leyfi fyrir viðbyggingu

 

 

Afgreiðsla 180. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

 

 

7.

201004011F - Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar - 115

 

Fundargerð 115. fundar umhverfisnefndar lögð fram til afgreiðslu á 534. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.

 

7.1.

201002113 - Ósk um styrk vegna verkefnisins "Trjágróður og hættutré á Íslandi"

 

 

Afgreiðsla 115. fundar umhverfisnefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

7.2.

201004092 - Samningur Mosfellsbæjar og Skógræktarfélags Mosfellsbæjar um umsjón með skógræktarsvæðum í Mosfellsbæ

 

 

Erindið lagt fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

7.3.

2009081759 - Veiðar á kanínum í Mosfellsbæ

 

 

Afgreiðsla 115. fundar umhverfisnefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

7.4.

201004091 - Erindi vegna skipulagðs fjórhjólaaksturs upp á Úlfarsfellið

 

 

Afgreiðsla 115. fundar umhverfisnefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

7.5.

201003095 - Dagur umhverfisins 2010

 

 

Afgreiðsla 115. fundar umhverfisnefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

7.6.

201004089 - Fyrirkomulag matjurtagarða í Mosfellsbæ 2010

 

 

Afgreiðsla 115. fundar umhverfisnefndar staðfest á 534. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 

 

 

8.

201004130 - Kosning í kjördeild

 

Kosning í nýja kjördeild, 6. kjördeild.

Eftirfarandi tilnefningar komu fram:

 

Haukur Ómarsson, aðalmaður af hálfu D- lista

Sigurður L. Einarsson, aðalmaður af hálfu V- lista

Þórir Helgi Bergsson, aðalmaður af hálfu S- lista

 

Anna María Einarsdóttir, varamaður af hálfu D- lista

Gríma Bjartmars  Kristinsdóttir, varamaður af hálfu S- lista

Helga H. Friðriksdóttir, varamaður af hálfu V- lista

 

Breyting í kjördeild 2:

Af hálfu S- lista er eftirfarandi breyting gerð:

Baldur Ingi Ólafsson komi inn sem aðalmaður í stað Ólafs Inga Óskarssonar sem lætur af störfum.

 

Tilnefningar í 6. kjördeild og breyging á 2. kjördeild samþykkt samhljóða.

 

 

 

9.

201004097 - Samtök sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins, fundargerð 348. fundar

 

Fundargerð 348. fundar SHS lögð fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

 

10.

201004100 - Strætó bs. fundargerð 137. fundar

 

Fundargerð 137. fundar Strætó bs. lögð fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

 

11.

201004030 - Samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð 773. fundar

 

Fundargerð 773. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga lögð fram á 534. fundi bæjarstjórnar.

 

 

 

 

 

Fleira ekki gert.  Fundi slitið kl.   23:35


Til baka