Bæjarstjórnarfundur

18/11/2010

546. fundur

Bæjarstjórnar Mosfellsbæjar

haldinn að Þverholti 2, 2. hæð Helgafell, 

miðvikudaginn 17. nóvember 2010 og hófst hann kl. 16:30

 

Fundinn sátu:

Karl Tómasson (KT), Herdís Sigurjónsdóttir (HS), Hafsteinn Pálsson (HP), Haraldur Sverrisson (HSv), Bryndís Haraldsdóttir (BH), Jón Jósef Bjarnason (JJB), Jónas Sigurðsson (JS), Stefán Ómar Jónsson (SÓJ).

 

Fundargerð ritaði:  Stefán Ómar Jónsson, bæjarritari

.

Samþykkt að taka á dagskrá sem síðasta dagskrárlið, kosningu í nefndir erindi nr. 201009295.

 

Dagskrá:

 

1.

201011002F - Bæjarráð Mosfellsbæjar - 1003


Fundargerð 1003. fundar bæjarráðs lögð fram til afgreiðslu á 546. fundi bæjarstjórnar  eins og einstök erindi bera með sér.

1.1.

201009048 - HljóðritunarbúnaðurTil máls tók: JJB.

 

Bókun Íbúahreyfingarinnar.

Íbúahreyfinginn vill upplýsa að undir þessum lið var annars vegar rætt um tilboð um ókeypis ráðgjöf sem send var bæjarstjóra. Í tölvupóstinum var auk þess lögð til bráðabirgðalausn fyrir hljóðupptökur sem kosta bæjarsjóð tæplega 50 þúsund krónur. Undir þessum lið var auk þess fjallað um að 5. grein reglna um hljóðupptökur kunni að brjóta í bága við höfundarréttarlög.

Íbúahreyfingin hefur ítrekað óskað eftir að fá að hljóðrita bæjarstjórnarfundi en verið þráfaldlega neitað.

 

Afgreiðsla 1003. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


1.2.

201010008 - Afhending á heitu vatni til ReykjalundarAfgreiðsla 1003. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


1.3.

201010152 - Eldra íþróttahús að Varmá - þaklekiTil máls tóku: JJB og HSv.

 

Íbúahreyfingin leggur til að umrætt verk fari í útboð, kostnaður við verkið er yfir viðmiðunarmörkum Ríkiskaupa um verk á vegum ríkisins.

 

Tillagan borin upp og felld með sex atkvæðum gegn einu atkvæði.

 

Bókun bæjarfulltrúa D- og V lista.

Þessi verðkönnun er í samræmi við innkaupareglur Mosfellsbæjar sem samþykktar voru á 531. fundi bæjarstjórnar þann 10. mars 2010. Ljóst er að viðhafa opið útboð um þessa framkvæmd yrði mun óhagkvæmara en það verklag sem samþykkt hefur verið.

 

Afgreiðsla 1003. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


1.4.

200812250 - Minnisblað framkvæmdastjóra umhverfissviðs varðandi samþykkt um fráveitu í Mosfellsbæ - fyrri umræðaAfgreiðsla 1003. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


1.5.

201010228 - Erindi Félags hesthúsaeigenda á Varmárbökkum varðandi frárennslismálTil máls tóku: JJB, HP, HSv, HS, BH, JS og KT.

 

Bæjarstjórn vísar erindinu almennt til umfjöllunar í umhverfisnefnd og skipulags- og byggingingarnefnd.

 

Afgreiðsla 1003. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


1.6.

201010230 - Erindi Hestamannafélagsins Harðar varðandi leigusamning reiðhallarTil máls tóku: JJB, HP, HS, JS og KT.

 

Íbúahreyfingin leggur til að málinu verði einnig vísað til umsagnar íþrótta- og tómstundanefndar.

 

Svohljóðandi breytingartillaga var samþykkt samhljóða.

Samþykkt samhljóða að vísa erindinu til íþrótta- og tómstundanefndar í tenglsum við fjárhagsáætlunargerð 2011.

 

Afgreiðsla 1003. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


1.7.

201010257 - Erindi UMFA varðandi minningarsjóðAfgreiðsla 1003. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


1.8.

201011014 - Erindi Alþingis varðandi umsögn um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögumAfgreiðsla 1003. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


1.9.

200807005 - Uppgjör vegna seldra lóðaTil máls tóku: JJB, HP, SÓJ, HSv, HS, HB, JS og KT.

 

Bókun.
Íbúahreyfingin vill upplýsa að undir þessum lið voru eingöngu rædd viðskipti bæjarins við Helgafellsbyggingar hf.

  

Erindið lagt fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


1.10.

201011048 - Mannauðsmál hjá Mosfellsbæ og launastefnaFrestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


1.11.

201011049 - Samningar Mosfellsbæjar og Golfklúbbsins KjalarFrestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


1.12.

2010081792 - Tillaga um sérstaka nefnd sem falið verður að skoða möguleika Mosfellsbæjar í orkumálumFrestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 

 2.

201011009F - Bæjarráð Mosfellsbæjar - 1004


Fundargerð 1004. fundar bæjarráðs lögð fram til afgreiðslu á 546. fundi bæjarstjórnar  eins og einstök erindi bera með sér.

2.1.

201011048 - Mannauðsmál hjá Mosfellsbæ og launastefnaStefán Ómar Jónsson framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs vék af fundi undir þessum dagskrárlið.

 

Til máls tóku: JJB, KT, HSv, HS, BH, HP og JS.

 

Bókun.
Íbúahreyfingin upplýsir að undir þessum dagskrárlið voru einvörðungu rædd launakjör sviðsstjóra hjá bænum í lauslegum samanburði við 2 bæjarfélög.
Íbúahreyfingin vill að gefnu tilefni minna á að að laun embættismanna bæjarins eru opinberar upplýsingar 
Á heimasíðu umboðsmanns Alþingis er m.a. þetta um laun:
 
"Þar hefði komið fram sú afstaða löggjafans að upplýsingar um laun opinberra starfsmanna, þ.e. ákvarðanir um föst laun og önnur föst kjör, væru ekki undanþegnar aðgangi almennings. Öðru máli gegndi hins vegar um greidd heildarlaun á hverjum tíma sem kynnu að vera mismunandi vegna breytilegra atvika eins og yfirvinnu. Þá minnti umboðsmaður á að upplýsingar um ákvarðanir um laun og önnur starfskjör starfsmanna hins opinbera væru í eðli sínu upplýsingar um ráðstöfun opinberra fjármuna. Rétti til aðgangs að upplýsingum samkvæmt upplýsingalögum væri meðal annars ætlað að auðvelda almenningi að taka þátt í þjóðfélagsumræðunni, t.d. á vettvangi fjölmiðla og stjórnmála".

 

Bókun D- og V lista.

Alrangt var að einvörðungu hafi verið rætt um launakjör sviðsstjóra hjá bænum undir umræddu máli.


Bókun Íbúahreyfingarinnar gefur algjörlega ranga mynd af efnislegum umræðum undir þessum dagskrárlið á fundi bæjarráðs.
Jónas Sigurðsson bæjarfulltrúi S lista.

 

Afgreiðsla 1004. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


2.2.

201011049 - Samningar Mosfellsbæjar og Golfklúbbsins KjalarTil máls tóku: JJB, HSv, JS, HS, KT og HP.

 

Tillaga Íbúahreyfingarinnar.
Íbúahreyfingin leggur til að samningur á milli Mosfellsbæjar og golfklúbbsins Kjalar verði rift á þeim forsendum að ekki standi til að byggja þá byggingu sem fyrirhuguð var, farið er fram á endurgreiðslu á því sem þegar hefur verið greitt vegna þessa samnings og golfklúbbnum bent á að sækja aftur um fyrirgreiðslu þegar fyrir liggur hvað hann hyggst fyrir. Íbúahreyfingin er andvíg því að styrkir og eða fjármögnum sem samþykktar hafa verið í bæjarráði eða bæjarstjórn fari í annað en ætlað var þegar ákvörðunin var tekin.

 

Dagskrártillaga frá bæjarfulltrúa S lista.

Tillaga er gerð um að vísa erindinu til fjárhagsáætlunar 2011.

 

Tillagan borin upp og samþykkt með sex atkvæðum gegn einu atkvæði.

 

Bókun Íbúahreyfingarinnar vegna afgreiðslu á dagskrártillögu.

Íbúahreyfingin vekur athygli á að riftun samningsins á þeim forsendum sem tillaga Íbúahreyfingarinnar leggur til er ekki málefni fjárhagsáætlunar heldur spurning um vinnulag Mosfellsbæjar.

 


2.3.

2010081792 - Skoðun á möguleikum Mosfellsbæjar í orkumálumTil máls tóku: JJB, HS, HSv, JS og KT.

 

Bókun Íbúahreyfingarinnar.

 

Íbúahreyfingin bar upp þetta mál undir heitinu "Tillaga um að kanna kostnað við borun á neysluvatni" en meirihluti lagði til að titlinum yrði breytt í "Skoðun á möguleikum Mosfellsbæjar í orkumálum". Íbúahreyfingin bendir á nauðsyn gagnsæis í stjórnsýslu Mosfellsbæjar og að hluti af því sé að veita bæjarbúum eins góðar upplýsingar og kostur. Titilbreyting þessa máls er ekki þess eðlis, enda ekki með nokkru móti hægt að ráða í umræðuefnið af titlinum.
Mosfellsbær kaupir neysluvatn af OR fyrir 35 milljónir á ári, Íbúahreyfingunni er umhugað um að nýta það vatn sem til er í bænum og er ekki nýtt.

 

Jón Jósef Bjarnason
Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar.

 

 

Bókun bæjarfulltrúa Herdísar Sigurjónsdóttur.


Formaður bæjarráðs undrast bókun fulltrúa Íbúahreyfingarinnar þar sem látið er líta út fyrir að meirihlutinn hafi neytt Íbúahreyfinguna til að breyta yfirskrift máls sem er alrangt.
Hið rétta er að fyrir 1004. bæjarráðsfund var haldinn fundur áheyrnarfulltrúa Íbúahreyfingarinnar, formanns bæjarráðs og framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðs. Á þeim fundi var m.a. rætt að erindið sem fulltrúi Íbúahreyfingarinnar hafði óskað eftir að sett yrði á dagskrá færi undir málið "Skoðun á möguleikum Mosfellsbæjar í orkumálum", enda málið þegar í sérstakri skoðun hjá bæjarráði. Þetta varð sameiginleg niðurstaða allra fundarmanna og er þessi bókun því sérkennileg í því ljósi að sá fulltrúi Íbúahreyfingarinnar sem nú bókar sat fundinn. 
Þess ber jafnframt að geta að ekki barst tillaga á bæjarstjórnarfundinn nr. 546 um að heiti málsins yrði breytt.

 
Herdís Sigurjónsdóttir formaður bæjarráðs.

 

 

Erindið lagt fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


2.4.

201007201 - Erindi Gests Ólafssonar varðandi nýbyggingar við BröttuhlíðAfgreiðsla 1004. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


2.5.

201010015 - Trjálundur Rotaryklúbbs MosfellssveitarTil máls tóku: JJB og HS.

 

Íbúahreyfingin leggur til að málinu verði einnig vísað til umsagnar umhverfisnefndar.

Tillagan borin upp og samþykkt með þremur atkvæðum.

 

Afgreiðsla 1004. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


2.6.

201007117 - Fjárhagsáætlun 2011Erindið lagt fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


2.7.

201011093 - Endurfjármögnun 2010Afgreiðsla 1004. fundar bæjarráðs samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


2.8.

201011086 - Rekstraryfirlit janúar til september 2010Frestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


2.9.

201011082 - Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi skipulag áfallahjálpar á ÍslandiFrestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 

 3.

201011007F - Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar - 164


Fundargerð 164. fundar fjölskyldunefndar lögð fram til afgreiðslu á 546. fundi bæjarstjórnar  eins og einstök erindi bera með sér.

3.1.

201011045 - Innleiðing Evrópusáttmála um jafna stöðu karla og kvennaFrestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


3.2.

201011046 - Verkáætlun jafnréttismála 2011Frestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


3.3.

201010236 - Áskorun frá velferðarvaktinniFrestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


3.4.

201010218 - Erindi Mannréttindastofu Íslands varðandi styrkFrestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


3.5.

201011012 - Erindi Samtaka um kvennaathvarf varðandi styrk 2011Frestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


3.6.

201010137 - Reglur um sérstakar húsaleigubæturFrestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 

 4.

201011010F - Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar - 153


Fundargerð 153. fundar menningarmálanefndar lögð fram til afgreiðslu á 546. fundi bæjarstjórnar  eins og einstök erindi bera með sér.

4.1.

201010125 - Norrænt vinabæjarsamstarf - kynning.Erindið lagt fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


4.2.

201011022 - Samningur um vinabæjarmálefni 2010Erindinu frestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


4.3.

201011101 - Kynning og starfsáætlun Bókasafns Mosfellsbæjar 2011Erindið lagt fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


4.4.

201011070 - Árlegir aðventutónleikar 2010Til máls tóku: JJB og HSv.

 

Tillaga.

Íbúahreyfingin leggur til að málinu verði vísað til bæjarráðs til frekari úrvinnslu.

Borin var upp frávísunartillaga á tillögu Íbúahreyfingarinnar og var hún samþykkt með fimm atkvæðum gegn einu atkvæði.

 

Afgreiðsla 153. fundar menningarmálanefndar samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


4.5.

201011068 - Erindi Draumakaffis varðandi styrkTil máls tóku: JJB, HS, KT, BH og JS.

 

Bæjarstjórn leggur til að bætt verði úr upplýsingum á vef mos.is vegna styrkveitinga, en svo virðist sem þær séu að ekki eins aðgengilegar og æskilegt er miðað við þessar umsóknir. Samþykkt samhljóða.

 

Afgreiðsla 153. fundar menningarmálanefndar samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


4.6.

201011085 - Erindi Huldu Jónasdóttur um styrk vegna tónleikahalds til ungra tónlistarflytjendaTil máls tóku: JJB, HS, KT, BH og JS.

 

Bæjarstjórn leggur til að bætt verði úr upplýsingum á vef mos.is vegna styrkveitinga, en svo virðist sem þær séu að ekki eins aðgengilegar og æskilegt er miðað við þessar umsóknir. Samþykkt samhljóða.

 

Afgreiðsla 153. fundar menningarmálanefndar samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum

 


4.7.

201011071 - Erindi Sögufélagsins um ráðstöfun styrks 2010Til máls tóku: JJB, HP, KT.

 

Afgreiðsla 153. fundar menningarmálanefndar samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


4.8.

201011058 - Sjónvarpsþátturinn Tríó - ósk um styrkTil máls tóku: JJB, HS, KT, BH og JS.

 

Bæjarstjórn leggur til að bætt verði úr upplýsingum á vef mos.is vegna styrkveitinga, en svo virðist sem þær séu að ekki eins aðgengilegar og æskilegt er miðað við þessar umsóknir. Samþykkt samhljóða.

Afgreiðsla 153. fundar menningarmálanefndar samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


4.9.

201011104 - Tendrað á jólatré bæjarins og jólaball 2011Afgreiðsla 153. fundar menningarmálanefndar samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 


4.10.

201011100 - Handbók menningarmálanefndarErindinu frestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


4.11.

200603117 - Stefnumótun í menningarmálumErindinu frestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


4.12.

201011103 - Kynning á fornleifaverkefninu í Mosfellsdal - HrísbrúErindinu frestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


4.13.

2010081835 - Umsókn Sögumiðlunar um styrk vegna verkefnisins Mosfellsdalur á víkingaöldErindinu frestað á 546. fundi bæjarstjórnar.

 

 5.

201011011F - Þróunar- og ferðamálanefnd - 14


Fundargerð 14. fundar þróunar- og ferðamálanefndar lögð fram til afgreiðslu á 546. fundi bæjarstjórnar  eins og einstök erindi bera með sér.

5.1.

200903248 - Heilsufélag MosfellsbæjarErindið lagt fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


5.2.

200905226 - Stefna í þróunar- og ferðamálumErindið lagt fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 


5.3.

200509178 - Fjölskyldustefna MosfellsbæjarAfgreiðsla 14. fundar þróunar- og ferðamálanefndar samþykkt á 546. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.

 

 6.

201011016 - Fundargerð 148. fundar Strætó bs


Fundargerð 148. fundar Strætó bs. lögð fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 7.

201011122 - Fundargerð 149.fundar Strætó bs.


Fundargerð 149. fundar Strætó bs. lögð fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 8.

201011015 - Fundargerð 278. fundar Sorpu bs.


Til máls tók: HS.

Fundargerð 278. fundar Sorpu bs. lögð fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 9.

201011083 - Fundargerð 279. fundar Sorpu bs.


Til máls tók: HS.

Fundargerð 279. fundar Sorpu bs. lögð fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 10.

201011079 - Fundargerð 355. fundar Samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins


Fundargerð 355. fundar stjórnar SSH lögð fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 11.

201011080 - Fundargerð 356. fundar Samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins


Til máls tók: HSv.

Fundargerð 356. fundar stjórnar SSH lögð fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 12.

201011081 - Fundargerð 780. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga


Til máls tók: HS.

Fundargerð 780. fundar stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga lögð fram á 546. fundi bæjarstjórnar.

 13.

200812250 - Minnisblað framkvæmdastjóra umhverfissviðs varðandi samþykkt um fráveitu í Mosfellsbæ - fyrri umræða


Samþykkt að vísa drögum að samþykkt um fráveitu til síðari umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar.

 14.

201009295 - Kosning í nefndir af hálfu Samfylkingar


Tillaga um breyting á fulltrúum S-lista í nefndum.

 

Vara áheyrnarfulltrúi í Íþrótta- og tómstundanefnd verði Ólafur Ingi Óskarsson

og kemur hann í stað Margétar Gróu Björnsdóttur.

Varamaður í Þróunar- og ferðamálanefnd verði Hjalti Árnason

og kemur hann í stað Ólafs Inga Óskarssonar.

Varamaður í kjördeild 3 verði Ólafur Ingi Óskarsson

og kemur hann í stað Katrínar M. Guðjónsdóttur.

 

Fleiri tillögur komu ekki fram og eru ofangreindar tillögur samþykktar samhljóða.

  

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:25

 

Til baka