Bæjarstjórnarfundur

02/05/2013

604. fundur
Bæjarstjórnar Mosfellsbæjar
haldinn að Þverholti 2, 2. hæð Helgafell, 
þriðjudaginn 30. apríl 2013 og hófst hann kl. 16:30

 

Hljóðskrá frá fundinum


Fundinn sátu:
Bryndís Haraldsdóttir (BH), Karl Tómasson (KT), Kolbrún G Þorsteinsdóttir (KGÞ), Haraldur Sverrisson (HSv), Rúnar Bragi Guðlaugsson (RBG), Jón Jósef Bjarnason (JJB), Jónas Sigurðsson (JS), Stefán Ómar Jónsson (SÓJ).

Fundargerð ritaði:  Stefán Ómar Jónsson, bæjarritari

 

Dagskrá:

1.  201304042 - Ársreikningur Mosfellsbæjar 2012
 603. fundur bæjarstjórnar vísar ársreikningi Mosfellsbæjar fyrir árið 2012 til annarrar umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi.
 Til máls tók(u):BH, JJB, HSv, KT, HLS, RBG, JS og KGÞ.
 Á fundinn undir þessum dagskrárlið eru mætt Hlynur Sigurðsson (HLS) endurskoðandi Mosfellsbæjar, Pétur J. Lockton (PJL) fjármálastjóri, Jóhanna B. Hansen (JBH) framkæmdastjóri umhverfissviðs, Unnur V. Ingólfsdóttir (UVI) framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og Björn Þráinn Þórðarson (BÞÞ) framkvæmdastjóri fræðslu- og menningarsviðs.

Forseti gaf orðið laust og fóru fram stutt umræða um ársreikningin eins og hann liggur fyrir eftir fyrri umræðu.


Bókun Íbúahreyfingarinnar.
Íbúahreyfingin vekur athygli á að fulltrúi hennar benti endurskoðanda á í kynningu hans á ársreikningi að fullnaðarafgreiðsla bæjarráðs á samningi við Landsbanka Íslands vegna ólöglegrar sjálfskuldarábyrgðar Mosfellsbæjar á skuld Helgafellsbygginga ehf. hafi verið brot á 35. gr. sveitarstjórnarlaga, en skv. 72. gr. sveitarstjórnarlaga skulu endurskoðendur sveitarfélaga meðal annars kanna hvort fullnægjandi heimildir hafi verið fyrir útgjöldum og hvort almenn stjórnsýsla sveitarfélagsins og einstakar ákvarðanir af hálfu þess séu í samræmi við reglur um fjármál sveitarfélaga, ábyrga fjármálastjórn og upplýsingaskyldu sveitarfélaga.
Skýrslu endurskoðanda hefur ekki verið breytt með tilliti til þessarar athugasemdar.

Íbúahreyfingin ítrekar fyrri bókun vegna framsetningar á ársreikningi.
"Markmiðið með samanburði á áætlun og niðurstöðu ársreikninga er að bera saman hvernig bæjarfélagið stóðst fjárhagsáætlun. Breytingar sem gerðar eru á áætluninni á tímabilinu eru nefndir viðaukar en það orð er oft notað yfir ítarefni eða aukaefni í ritum og bókum og þá gefið út á sama tíma. Viðaukar fjárhagsáætlunar eru hins aldrei gefnir út á sama tíma, þeir verða til á öllu tímabilinu og geta jafnvel verið gerðir í lok desember, en þá erum við að bera saman áætlun sem gerð var einhverjum dögum áður en ársreikningurinn. Tilgangsleysi þess að sýna og bera saman áætlun með breytingum ætti að vera nokkuð augljóst. Viðaukar eiga að vera neðanmáls til þess að útskýra hvers vegna breyta þurfti áætluninni.
Í 61. gr. Sveitarstjórnarlaga segir m.a. í ársreikningi skal koma fram samanburður við a) ársreikning undanfarins árs, b) upphaflega fjárhagsáætlun ársins og c) fjárhagsáætlun ársins ásamt viðaukum."
Íbúahreyfingin lítur svo á að að ársreikningurinn sé ekki í samræmi við 61. gr. sveitarstjórnarlaga.


Bókun bæjarfulltrúa D og V-lista.
Bæjarfulltrúar D og V-lista vísa því á bug að bæjarráð hafi ekki haft heimild til fullnaðaafgreiðslu í umræddu máli. Bæjarstjórn var á þessum tíma í sumarleyfi og fer bæjarráð á þeim tíma með hlutverk og verkefni bæjarstjórnar eins og fram kemur í 35. gr. Sveitarstjórnarlaga.

Ársreikningur Mosfellsbæjar varpar skýru ljósi á fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins. Ársreikningur sveitarfélagsins er í fullu samræmi við sveitarstjórnarlög og hafa endurskoðendur áritað hann. Framsetning ársreikningsins er í samræmi við tilmæli innanríkisráðuneytisins um hvernig ársreikningar skulu lagðir fram enda er í ársreikningum að finna samanburð við upphaflega fjárhagsáætlun svo og fjárhagsáætlun með viðaukum.


Bókun D- og V-lista vegna afgreiðslu ársreiknings.
Rekstur Mosfellsbæjar gekk vel á árinu 2012 og var niðurstaðan í samræmi við fjárhagsáætlun. Rekstrarafgangur fyrir fjármagnsliði nam um 612 milljónir sem er um 10% af tekjum. Að teknu tilliti til fjármagnsliða var afgangur af rekstri bæjarins um 29 milljónir eða 0,4% af tekjum. Kennitölur úr rekstri bera vott um trausta stöðu bæjarsjóðs. Veltufé frá rekstri eru 676 milljónir sem eru 11% af rekstrartekjum og framlegð frá rekstri er 15%. Skuldahlutfall er 125% sem er vel innan þess 150% hámarks sem kveðið er á um í lögum.

Um 767 milljónum var varið Í framkvæmdir á árinu 2012 sem er nær tvöföldun frá fyrra ári. Stærsta einstaka framkvæmdin er bygging nýs 30 rýma hjúkrunarheimils sem verður tekið í notkun innan tíðar. Til þeirrar framkvæmdar runnu um 276 milljónir á árinu en áætlaður byggingarkostnaður er um 811 milljónir.
Í Mosfellsbæ rís einnig um þessar mundir nýr framhaldsskóli sem byggður er í samstarfi við ríkið en í þá framkvæmd fór um 121 milljón á árinu 2012. Nýlega var tekin í notkun ný þjónustumiðstöð fyrir aldraða að Hlaðhömrum. Einnig var talsverðu fjármagni varið í viðhald og endurbætur á skólahúsnæði og íþróttaaðstöðu í bænum. Þrátt fyrir þessar miklu framkvæmdir í sveitarfélaginu lækkar skuldahlutfall milli ára.

Við viljum færa öllu starfsfólki Mosfellsbæjar sérstakar þakkir fyrir að standa vel að rekstri bæjarfélagins á árinu 2011 og fyrir þá miklu eljusemi og ábyrgð sem sýnd hefur verið.


Forseti ítrekaði þakkir til bæjarstjóra, starfsmanna og endurskoðenda bæjarins fyrir vel gerðan og vel framlagðan ársreikning.
Forseti bar upp ársreikning bæjarins og stofnana hans í einu lagi og var ársreikningurinn staðfestur með sjö atkvæðum,
en helstu niðurstöðutölur úr samanteknum reikningi fyrir A og B hluta eru þessar í millj. kr. :
Rekstrarreikningur 1. 1. - 31. 12. 2012
Rekstrartekjur: 6.212,5 mkr.
Rekstrargjöld: 5.600,7 mkr.
Fjármagnsliðir: (-570,4) mkr.
Tekjuskattur: 12,1 mkr.
Rekstrarniðurstaða 29,3 mkr.
   
2.  201304018F - Bæjarráð Mosfellsbæjar - 1117
 Fundargerð 1117. fundar bæjarráðs lögð fram til afgreiðslu á 604. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.
  
 2.1. 201206165 - Erindi Hitaveitu Selbæja ehf. varðandi nýtingu borhola
  Um er að ræða erindi er varðar hitaveituborholur í Seljabrekku Mosfellsdal.
Áður á dagskrá 1079. fundar bæjarráðs og þar vísað til umsagnar framkvæmdastjóra umhverfissviðs.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Samþykkt með þremur atkvæðum að vísa erindinu til bæjarstjóra til frekari skoðunar.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 2.2. 201303319 - Erindi Eirar, drög að skipulagsskrá til kynningar
  Erindi Eirar, drög að nýrri skipulagsskrá fyrir Eir hjúkrunarheimili til kynningar.
Áður á dagskrá 1115. fundar bæjarráðs og þar vísað til umsagnar framkvæmdastjóra stjórnsýslu- og fjölskyldusviða.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Samþykkt með þremur atkvæðum að senda inn fyrirliggjandi umsögn við skipulagsskrána með athugasemdum sem fram komu á fundinum.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 2.3. 201304215 - Erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu varðandi eigendastefnu Sorpu bs.
  Erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu varðandi eigendastefnu Sorpu bs. þar sem óskað er eftir staðfestingu Mosfellsbæjar á stefnunni.
Páll Guðjónsson framkv.stj. SSH verður gestur fundarins.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Á fundinn undir þessum dagskrárlið var mættur Páll Guðjónsson (PG) framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Páll Guðjónsson fór yfir fyrirliggjandi eigendastefnu Sorpu bs., útskýrði helstu atriði hennar og svaraði fyrirspurnum bæjarráðsmanna varðandi hana.

Samþykkt með þremur atkvæðum að staðfesta fyrirliggjandi eigendastefnu Sorpu bs.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 2.4. 201304216 - Erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu varðandi eigendastefnu Strætó bs.
  Erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu varðandi eigendastefnu Strætó bs. þar sem óskað er eftir staðfestingu Mosfellsbæjar á stefnunni.
Páll Guðjónsson framkv.stj. SSH verður gestur fundarins.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Á fundinn undir þessum dagskrárlið var mættur Páll Guðjónsson (PG) framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Páll Guðjónsson fór yfir fyrirliggjandi eigendastefnu Strætó bs., útskýrði helstu atriði hennar og svaraði fyrirspurnum bæjarráðsmanna varðandi hana.

Samþykkt með þremur atkvæðum að staðfesta fyrirliggjandi eigendastefnu Stætó bs.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 2.5. 201108261 - Erindi SSH (verkefnahópur 20) vegna sóknaráætlunar
  Erindi SSH (verkefnahópur 20) varðandi sóknaráætlun 2013, lokaskjal ásamt samningi.
Páll Guðjónsson framkv.stj. SSH verður gestur fundarins.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 2.6. 201304248 - Erindi UMSK þar sem bæjarstjórn er þakkað samstarf vegna Landsmóts UMFÍ 50
  Erindi UMSK þar sem bæjarstjórn er þakkað samstarf vegna Landsmóts UMFÍ 50 sem haldið var í Mosfellsbæ síðast liðið sumar.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Erindið lagt fram og jafnframt vísað til íþrótta- og tómstundanefndar til kynningar.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 2.7. 201212024 - Útboð á tímagjaldi í iðngreinum
  Um er að ræða útboð á tímavinnu verktaka í minni háttar og tilfallandi viðhaldsverkefnum á vegum Eignasjóðs Mosfellsbæjar.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Samþykkt með þremur atkvæðum að heimila umhverfissviði að ganga til samninga á grundvelli útboðsins.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 2.8. - Útboð á rekstri í Eirhömrum
  Rekstur fótaaðgerðarstofu og hárgreiðslustofu í þjónustumiðstöð Eirhamra.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Samþykkt með þremur atkvæðum að heimila fjölskyldusviði að semja við hæstbjóðanda.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 2.9. 201304271 - Erindi Jóns Jósefs Bjarnasonar
  Dagskrárliðurinn er að ósk áheyrnarfulltrúa í bæjarráði Jóns Jósefs Bjarnasonar sem fylgir erindinu úr hlaði á fundinum.
  Niðurstaða 1117. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1117. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
   
3.  201304025F - Bæjarráð Mosfellsbæjar - 1118
 Fundargerð 1118. fundar bæjarráðs lögð fram til afgreiðslu á 604. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.
  
 3.1. 200511164 - Samstarfssamningur um uppbyggingu íbúðarbyggðar í Helgafellslandi
  Drög að samkomulagi við Landsbankann vegna uppbyggingar í Helgafelli, er drögin eru trúnaðarmál á þessu stigi máls.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Á fundinn undir þessum dagskrárlið eru mættir Gunnar Fjalar Helgason (GFH) og Þorkell Guðjónsson (ÞG) frá ráðgjafarfyrirtækinu Virtus.

Bæjarstjóri fór yfir drög að samkomulagi við Landsbankann vegna uppbyggingar í Helgafelli. Ráðgjafar Virtus fóru yfir sína sýn á samningsdrögin.
Erindið lagt fram.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  BH, JJB, HSv, KT, JS, RBG og KGÞ.
  Forseti bar upp tillögu þess efnis að umræða um þennan dagskrárlið færi fram fyrir luktum dyrum og var tillagan samþykkt með sex atkvæðum.
Í framhaldinu var slökkt á hljóðupptöku fundarins og fundarsal bæjarstjórnar lokað.

Drögin voru lögð fram á 1118. fundi bæjarráðs og fylgja drögin erindinu í fundargerðinni eins og hún liggur fyrir þessum fundi bæjarstjórnar.

Tillaga.
Íbúahreyfingin telur að of skammur tími hafi gefist til þess að skoða málið og málsskjöl óaðgengileg. Íbúahreyfingin og óskar eftir að málinu verði frestað.
Tillaga um frestun borin upp og felld með sex atkvæðum gegn einu atkvæði.

Bókun bæjarfulltrúa D-, V- og S-lista.
Bæjarfulltrúar telja að skjöl hafi verið aðgengileg og tími til að kynna sér málið nægjanlegur.

Samþykkt með sex atkvæðum að heimila bæjarstjóra að undirrita fyrirliggjandi drög að samningi við Landsbankann. Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar sat hjá við afgreiðslu málsins.
 
 3.2. 201108261 - Erindi SSH (verkefnahópur 20) vegna sóknaráætlunar
  Erindi SSH (verkefnahópur 20) varðandi sóknaráætlun 2013, lokaskjal ásamt samningi.
Frestað á 1117. fundi.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Páll Guðjónsson framkvæmdastjóri SSH mætti undir þessum lið og kynnti sóknaráætlun 2013.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.3. 201304271 - Erindi Jóns Jósefs Bjarnasonar
  Dagskrárliðurinn er að ósk áheyrnarfulltrúa í bæjarráði Jóns Jósefs Bjarnasonar sem fylgir erindinu úr hlaði á fundinum.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.4. 201211188 - Gasgerðarstöð Sorpu bs. í Álfsnesi - Tilkynning til ákvörðunar um matsskyldu framkvæmdar
  Um er að ræða skoðun á lyktardreifingu og kostnaðarmati vegna staðsetningar gasgerðarstöðvar.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.5. 201304249 - Ósk um umsögn að tillögu að starfsleyfi fyrir Sorpu bs
  Um er að ræða erindi frá Umhverfisstofnun þar sem óskað er umsagnar um væntanlegt starfsleyfi fyrir SORPU bs. í Álfsnesi. Frestur til þess að skila umsögn er gefinn til 2. maí 2013.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Samþykkt með þremur atkvæðum að vísa málinu til framkvæmdastjóra umhverfissviðs og umhverfisstjóra til umsagnar og að sú umsögn verði lögð fyrir umhverfisnefnd og bæjarráð.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 3.6. 201303128 - Erindi Gunnvarar Björnsdóttur og Arnbjargar Ísleifsdóttur varðandi sölu Fellshlíðar o.fl.
  Erindi Gunnvarar Björnsdóttur og Arnbjargar Ísleifsdóttur varðandi sölu Fellshlíðar og ósk um skiptingu lóðarinnar í því sambandi.
Umbeðin umsögn hjálögð.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.7. 201303171 - Erindi Réttsýnar ehf. varðandi byggingarréttargjöld o.fl.
  Erindi Réttsýnar ehf. þar sem farið er fram á það að byggingarréttargjöld vegna Tré-Búkka ehf. verði lækkuð frá því sem nú er.
Hjálögð er umbeðin umsögn.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.8. 201304276 - Tenging á sumarhúsabyggðum við Nesjavallaæð
  Um er að ræða beiðni sumarhúsaeigenda um að tengjast við Nesjavallaæð til þess að fá heitt vatn í sumarbúsatað.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.9. 201304298 - Erindi Andrésar Ólafssonar vegna óska um nytja á túnum í landi Reykjahlíðar
  Erindi Andrésar Ólafssonar þar sem hann óskar eftir að fá á leigu tún í eigu Mosfellsbæjar úr landi Reykjahlíðarvegna.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.10. 201304305 - Gjaldskrá fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit
  Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis óskar staðfestingar á gjaldskrá fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.11. 201304308 - Erindi Elínar Rún Þorsteinsdóttur varðandi gönguljós
  Erindi Elínar Rún Þorsteinsdóttur varðandi ósk um uppsetningu á gönguljósum með hljóðmerki við Baugshlíð.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 3.12. 201304341 - Erindi Jörgens Bendt Pedersen varðandi Norrænt þjóðdansamót 2014
  Erindi Jörgens Bendt Pedersen varðandi Norrænt þjóðdansamót 2014 sem fram fer á vegum Þjóðdansafélagsins en félagið leitar að samstarfssveitarfélagi vegna mótsins.
  Niðurstaða 1118. fundar Bæjarráðs Mosfellsbæjar
  Frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1118. fundar bæjarráðs lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
   
4.  201304021F - Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar - 204
 Fundargerð 204. fundar fjölskyldunefndar lögð fram til afgreiðslu á 604. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.
  
 4.1. 201304310 - Framkvæmdaáætlun jafnréttismála 2013
  Umfjöllun um jafnréttismál skv. starfsáætlun fjölskyldunefndar 2013. Farið yfir framkvæmdaáætlun jafnréttismála.
  Niðurstaða 204. fundar Fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar
  Sigríður Indriðadóttir mannauðsstjóri og jafnréttisfulltrúi fór yfir framkvæmdaáætlun jafnréttismála. Á fundinum var lögð áhersla á að fræðsla í jafnréttismálum fyrir starfsfólk leik- og grunnskóla væri helsta verkefni ársins. Þá var rætt um möguleika á jafnlaunavottun hjá Mosfellsbæ. Efni fyrirhugaðs jafnréttisdags verði fræðsla í jafnréttismálum fyrir starfsfólk leik- og grunnskóla og Evrópusáttmálinn. Málinu er vísað til fræðslunefndar til kynningar.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  KGÞ og JS.
  Afgreiðsla 204. fundar fjölskyldunefndar samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 4.2. 201304002F - Þjónustuhópur aldraðra - 88
  Fundargerð til kynningar.
  Niðurstaða 204. fundar Fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar
  Fundargerð 88. fundar þjónustuhóps aldraðra lögð fram.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 204. fundar fjölskyldunefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 4.3. 201301577 - Fyrirspurnir
  Fyrirspurn um félagslega heimaþjónustu og heimsendingu á mat til eldri borgara á svæði þjónustuhóps aldraðra í Mosfellsumdæmi.
  Niðurstaða 204. fundar Fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar
  Afgreiðsla 88. fundar þjónustuhóps aldraðra lögð fram á 204. fjölskyldunefndarfundi.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 204. fundar fjölskyldunefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 4.4. 200802201 - Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ - framkvæmdir
  Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, kynnt staða framkvæmda og fyrirhuguð veklok hjúkrunarheimilis og endurbóta við þjónustumiðstöð.
  Niðurstaða 204. fundar Fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar
  Afgreiðsla 88. fundar þjónustuhóps aldraðra lögð fram á 204. fjölskyldunefndarfundi.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 204. fundar fjölskyldunefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 4.5. 201104005 - Þjónustuhópur aldraðra 2010-2014
  Starfsáætlun þjónustuhóps aldraðra árið 2013.
  Niðurstaða 204. fundar Fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar
  Afgreiðsla 88. fundar þjónustuhóps aldraðra lögð fram á 204. fjölskyldunefndarfundi.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 204. fundar fjölskyldunefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 4.6. 201304014F - Trúnaðarmálafundur - 772
  Trúnaðarmálafundur, afgreiðsla fundar
  Niðurstaða 204. fundar Fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar
  Fundargerð 772. trúnaðarmálafundar lögð fram.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Fundargerðin lögð fram með fundargerð 204. fundar fjölskyldunefndar, efnisatriði færð í trúnaðarbók.
 
   
5.  201304024F - Fræðslunefnd Mosfellsbæjar - 280
 Fundargerð 280. fundar fræðslunefndar lögð fram til afgreiðslu á 604. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.
  
 5.1. 201304325 - Heimsókn í Varmárskóla - frístundasel
  Fundur í Frístundaseli Varmárskóla. Kynning á starfi selsins og kynning á starfsemi íþróttafjörs.
  Niðurstaða 280. fundar Fræðslunefndar Mosfellsbæjar
  Skólastjórnendur Varmárskóla fóru yfir starfsemi frístundasels í Varmárskóla. Jafnframt mætti fulltrúi Aftureldingar, Vilberg Sverrisson sem annar umsjónarmanna íþróttafjörsins. Íþróttafjörið er hluti af daglegri dagsskrá frístundaseljanna í öllum grunnskólum Mosfellsbæjar. Börnum í frístundaseljum stendur til boða að kynnast flestum íþrótta- og tómstundagreinum sem í boði eru í Mosfellsbæ.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 280. fundar fræðslunefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 5.2. 201304322 - Úthlutun leikskólarýma vor 2013
  Upplýsingar um úthlutun leikskólarýma lagðar fram.
  Niðurstaða 280. fundar Fræðslunefndar Mosfellsbæjar
  Lagt fram.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 280. fundar fræðslunefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 5.3. 201301573 - Uppbygging skólamannvirkja og þróun nemendafjölda til 2012 og áætlun fram til 2018
  Staða mála kynnt.
  Niðurstaða 280. fundar Fræðslunefndar Mosfellsbæjar
  Kynning sem lögð var fram fyrir 603. fund bæjarstjórnar lögð fram. Rætt var um framtíðarskipan skólamála og skólauppbyggingu og lögð áhersla á að mikilvægt sé að leita hugmynda frá sem flestum um leiðir.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 280. fundar fræðslunefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
   
6.  201304022F - Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar - 341
 Fundargerð 341. fundar Skipulagsnefndar lögð fram til afgreiðslu á 604. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.
  
 6.1. 201302070 - Völuteigur 23, fyrirspurn um leyfi fyrir fjarskiptamastri
  Lagt fram bréf frá Hirti Líndal f.h. Nova dags. 20.3.2013, þar sem óskað er eftir því að veitt verði tímabundið leyfi til þess að hafa stagfestingu fyrir fjarskiptamastur utan lóðarmarka Völuteigs 23. Leyfið verði með því skilyrði að stagfestan skuli fjarlægð ef og þegar nauðsyn krefur, s.s. vegna stígagerðar um svæðið. Sjá einnig bókun á 337. fundi. Frestað á 339. fundi.
  Niðurstaða 341. fundar Skipulagsnefndar Mosfellsbæjar
  Samþykkt að grenndarkynna umsókn um mastrið með þeim fyrirvara að stagfestan verði fjarlægð ef og þegar nauðsyn krefur.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 341. fundar Skipulagsnefndar samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 6.2. 201301426 - Spóahöfði 17, fyrirspurn um byggingarleyfi
  Bæjarstjórn samþykkti 3.4.2013 að vísa afgreiðslu 336. fundar á málinu aftur til nefndarinnar til frekari skoðunar. Lögð fram umsögn framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðs, sem nefndin óskaði eftir á 339. fundi.
  Niðurstaða 341. fundar Skipulagsnefndar Mosfellsbæjar
  Umræður, afgreiðslu frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 341. fundar Skipulagsnefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 6.3. 201303263 - Reiðleiðir við Reykjahvol og Skammadal
  Reiðveganefnd Harðar og Reiðveganefnd Suðvestursvæðis óska eftir að fundin verði lausn á reiðleiðum við Reykjahvol og tengingum reiðleiða við Skammadal.
  Niðurstaða 341. fundar Skipulagsnefndar Mosfellsbæjar
  Nefndin óskar eftir greinargerð um möguleika á reiðleið ofan Reykjahvols.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 341. fundar Skipulagsnefndar samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 6.4. 201303340 - Reykjahlíð garðyrkja, ósk um breytingu nafns í Suðurá
  Þröstur Sigurðsson og Júlíana R Einarsdóttir gróðrarstöðinni Reykjahlíð landnr. 123758 sækja um leyfi til að breyta nafni býlis síns úr "Reykjahlíð garðyrkja" í "Suðurá". Fyrir liggur jákvæð umsögn örnefnanefndar.
  Niðurstaða 341. fundar Skipulagsnefndar Mosfellsbæjar
  Umræður, afgreiðslu frestað.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 341. fundar Skipulagsnefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 6.5. 201304311 - Hjólreiðastígur í miðbæ
  Kynntar voru hugmyndir um útfærslu hjólreiðastígs meðfram Háholti/Bjarkarholti, unnar af Landmótun sf.
  Niðurstaða 341. fundar Skipulagsnefndar Mosfellsbæjar
  Nefndin tekur jákvætt í hugmyndirnar en leggur áherslu á að útfærð verði tenging hjólreiðastígsins austur að undirgöngum við Varmá.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 341. fundar Skipulagsnefndar samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 6.6. 200611011 - Aðalskipulag 2011-2030, endurskoðun á AS 2002-2024
  Teknar fyrir að nýju athugasemdir við tillögu að aðalskipulagi, framhald umfjöllunar á 339. og 340. fundi. Lögð fram samantekt athugasemda og drög að svörum.
  Niðurstaða 341. fundar Skipulagsnefndar Mosfellsbæjar
  Gylfi Guðjónsson arkitekt mætti á fundinn undir þessum dagskrárlið.
Umræðum um athugasemdir fram haldið.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  BH og JS.
  Afgreiðsla 341. fundar Skipulagsnefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
   
7.  201304016F - Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar - 140
 Fundargerð 140. fundar umhverfisnefndar lögð fram til afgreiðslu á 604. fundi bæjarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.
  
 7.1. 201212035 - Ályktun aðalfundar Skógræktarfélags Íslands varðandi ræktun lúpínu
  Ályktun aðalfundar Skógræktarfélags Íslands varðandi ræktun skóga í lúpínubreiðum lögð fram til kynningar.
  Niðurstaða 140. fundar Umhverfisnefndar Mosfellsbæjar
  Ályktun Skógræktarfélags Íslands lögð fram til kynningar og tekin til umræðu.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1115. fundar umhverfisnefndar lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
 
 7.2. 201206227 - Eyðing ágengra plöntutegunda
  Garðyrkjustjóri kynnir mögulegar aðgerðir til að stemma stigu við útbreiðslu lúpínu og skógarkerfils í sveitarfélaginu.
  Niðurstaða 140. fundar Umhverfisnefndar Mosfellsbæjar
  Samþykkt að fela umhverfissviði að vinna að kortlagningu á komandi sumri á útbreiðslu ágengra plöntutegunda í Mosfellsbæ. Ennfremur verði unnið að eyðingu ágengra tegunda á litlum afmörkuðum svæðum innan Mosfellsbæjar.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1115. fundar umhverfisnefndar samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 7.3. 201304239 - Skýrsla Skógræktarfélags Mosfellsbæjar fyrir árið 2012
  Skýrsla Skógræktarfélags Mosfellsbæjar um starfsemi félagsins í Mosfellsbæ árið 2012 lögð fram til kynningar
  Niðurstaða 140. fundar Umhverfisnefndar Mosfellsbæjar
  Skýrsla Skógræktarfélags Mosfellsbæjar um starfsemi félagsins árið 2012 tekin til umræðu. Umhverfisnefnd óskar eftir frekari upplýsingum frá félaginu um áætlanir ársins 2013 um útplöntun og skipulag skógræktarsvæða innan Mosfellsbæjar í samræmi við 3. gr. samstarfssamnings milli Mosfellsbæjar og Skógræktarfélags Mosfellsbæjar.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1115. fundar umhverfisnefndar samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
 7.4. 201302068 - Þjónustukönnun sveitarfélaga 2012
  Þjónustukönnun Capacent fyrir árið 2012.
Málsmeðferðartillögu vegna tillögu Jónasar Sigurðssonar á 599. fundi bæjarstjórnar vísað til umhverfisnefndar til umfjöllunar.
  Niðurstaða 140. fundar Umhverfisnefndar Mosfellsbæjar
  Umhverfisnefnd felur umhverfissviði að taka til skoðunar tillögu Jónasar Sigurðssonar um þjónustukannanir sem samþykkt var á 599. fundi bæjarstjórnar.
 
  Afgreiðsla þessa fundar:
  Afgreiðsla 1115. fundar umhverfisnefndar samþykkt á 604. fundi bæjarstjórnar með sjö atkvæðum.
 
   
8.  201304355 - Fundargerð 121. fundar stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins
 .
 Til máls tók(u):HSv, JS, KT, JJB, BH og KGÞ.
 Bæjarstjórn Mosfellsbæjar harmar þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið af ríkisvaldinu um frágang samninga milli ríkisins og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna sjúkraflutninga. Gengið var frá samningum að haldið var í byrjun þessa árs eftir um eins árs samningaþóf en enn bólar ekki á undirskrift. Hefur þetta þau áhrif nú að ekki er hægt að ganga frá samningum nú við lægstbjóðanda í nýja slökkvistöð í Mosfellsbæ sem jafnframt á að hýsa sjúkrabifreiðar eins og stóð til að gera á síðasta stjórnarfundi SHS. Það er ábyrgðarhluti af ríkisvaldinu að koma í veg fyrir afgreiðslu málsins eins og raun ber vitni og koma með því í veg fyrir nauðsynlegar framkvæmdir geti hafist í þágu öryggis íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar skorar á ríkisvaldið að ganga frá þessu samkomulagi þegar í stað.

Fundargerð 121. fundar stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 19. apríl 2013 lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.
   
9.  201304356 - Fundargerð 318. fundar Sorpu bs.
 .
 Til máls tók(u):KGÞ.
 Fundargerð 318. fundar Sorpu bs. frá 19. apríl 2013 lögð fram á 604. fundi bæjarstjórnar.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:35

Til baka