2 tillögur að breytingum á deiliskipulagi: 3. áfangi Helgafellshverfis, Snæfríðargata 1-21 og Krikahverfi

02/09/2016
Tvær tillögur að breytingum á deiliskipulagi:
3. áfangi Helgafellshverfis, Snæfríðargata 1-21
Krikahverfi, miðsvæði og íbúðarbyggð


Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtaldar tvær tillögur að breytingum á deiliskipulagi:

Snæfríðargata 1-21

Breytingartillagan gerir ráð fyrir 5 tveggja hæða fjölbýlishúsum, fjögur meðfram Snæfríðargötu og einu norðan við þau. Aðkoma að húsunum er um aðkomugötu sem liggur samsíða Snæfríðargötu á milli húsanna sem liggja út við Snæfríðargötu og hússins sem staðsett er á norðvesturhluta lóðarinnar. Í norðausturhluta heildarlóðar er gert ráð fyrir sameiginlegu leik- og útivistarsvæði. Aðkomugata sem og leik- og útivistarsvæði eru á sameiginlegri lóð í sameign og á ábyrgð allra íbúanna.


Krikahverfi, miðsvæði og íbúðarbyggð

Breytingarnar felast m.a. í því að bílastæði á nokkrum lóðum eru breikkuð og bil á milli þeirra minnkuð og byggingarreitir minnka lítillega. Vegna nýrrar göngubrúar og gönguleiða að henni eru gerðar breytingar. Nýtingarhlutfalli og lóðarmörkum er breytt á nokkrum stöðum. Gerðar eru breytingar á Krikatorgi. Gönguleiðum og göngutengingum á Litlakrika og Stórakrika er breytt. Bílastæðum á lóð Stórakrika 1 er breytt og gerð er ný kvöð um gönguleið yfir lóðina að Krikaskóla. Fornleifar eru staðsettar á uppdrætti. Staðsetning leiksvæðis í vesturhluta svæðisins er færð lítillega.

Snæfríðargata 1-21, tillaga að breytingu á deiliskipulagi
Krikahverfi, tillaga að breytingu á deiliskipulagi 1
Krikahverfi, tillaga að breytingu á deiliskipulagi 2

Ofangreindar tillögur verða til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 5.september 2016 til og með 17. október 2016, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér þær og gert við þær athugasemdir.

Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni: mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar


Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 17. október 2016.


3. september 2016,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is
Til baka