Útboð - Samgöngustígur og endurnýjun Varmárræsis í Ævintýragarði

11/09/2020

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í verkið: Samgöngustígur og endurnýjun Varmárræsis í Ævintýragarði.

Verkið felst í að leggja tæplega 1.700 m langan og 5 m breiðan samgöngustíg í gegnum Ævintýragarðinn í Mosfellsbæ, þar með talið niðursetning tveggja brúa, yfir Varmá annars vegar og Köldukvísl hins vegar. Einnig er um að ræða endurnýjun á Ø600 skólplögn (Varmárræsi) á um 220 m kafla vestan Varmár. Að auki þarf að endurgera reiðstíg sem grefst í sundur vegna framkvæmdanna.

Helstu verkþættir í verki, sem þetta útboð nær til, eru eftirfarandi:

 • Jarðvinna fyrir stíg og veitulagnir
 • Skólplögn Ø600
 • Malbikaður stígur (5 m breiður), lengd ~1.700 m
 • Koma fyrir 2 brúm (Á Varmá og Köldukvísl)
 • Yfirborðsfrágangur

Helstu magntölur eru:

 • Upprif á malbiki 3.700 m²
 • Gröftur fyrir stígum og undirstöðu brúa 8.000 m3
 • Fyllingar með aðkeyrðri grús 9.600 m3
 • Grjóthleðsla og grjót í yfirborði 160 m²
 • Mulningur 11.000 m²
 • Steypumót – undirstöður fyrir brýr 290 m²
 • Bendistál – undirstöður fyrir brýr 7.000 kg
 • Steinsteypa – undirstöður fyrir brýr 60 m3
 • Malbikun 8.600 m²
 • Hellulögn 330 m²
 • Umferðarkantsteinn 370 m
 • Sáning 10.000 m²
 • Þökulögn 4.600 m²
 • Umferðarmerki 69 stk
 • Yfirborðsmerkingar 2.400 m
 • Endurgerð reiðstígar 720 m²
 • Gröftur fyrir fráveitu og ræsum 2.600 m3
 • Söndun fyrir fráveitu og ræsum 330 m3
 • Losun á klöpp í skurðum 600 m3
 • Skólplagnir (Ø600) 220 m
 • Götuljósastrengir (í skurði og ídráttarrör) 2.700 m
 • Ljósastólpar 58 stk.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að áfangaskipta verkinu í tvo hluta og magntölur geta því tekið breytingum til samræmis við fjárveitingu sem samþykkt hefur verið til verksins í fjárhagsáætlun hvers árs. Verkkaupi hefur tryggt fjárveitingu fyrir endurnýjun ræsis og 1. áfanga uppbyggingar samgöngustígs.

Verkinu skal að fullu lokið 14. ágúst 2021.

Í ljósi samkomutakmarkana verða útboðsgögn afhent rafrænt til þeirra sem þess óska á netfangið mos@mos.is, Þjónustuver Mosfellsbæjar, frá og með klukkan 11:00 á þriðjudeginum 15. september 2020.

Tilboðum skal skilað með sama hætti, á netfangið mos@mos.is, eigi síðar en fimmtudaginn 8. október 2020 kl.11:00 og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska á rafrænum opnunarfjarfundi klukkan 11:30 þann sama dag.

 

Til baka