Rekstrarafgangur hjá Mosfellsbæ fyrir fjármagnsliði

11/05/2011

Rekstrarafgangur hjá Mosfellsbæ fyrir fjármagnsliði
Ársreikningur Mosfellsbæjar 2010 í samræmi við fjárhagsáætlun

Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2010 var kynntur á 558. fundi bæjarstjórnar miðvikudaginn 11. maí 2011 og honum vísað til seinni umræðu sem er fyrirhuguð er 25. maí.

Rekstur sveitarfélagsins á árinu 2010 er í samræmi við fjárhagsáætlun ársins. Rekstrarafgangur af samstæðunni að undanskildum fjármagnsgjöldum var 206 milljónir króna. Fjármagnsgjöld voru um 415 milljónir og er því er rekstrarniðurstaða neikvæð sem nemur 205 milljónum á árinu 2010. Veltufé frá rekstri er jákvætt um 182 milljónir króna. Framlegð er 453 milljónir sem nemur 13,2% af skatttekjum.

Bæjarstjórn ákvað í kjölfar efnahagshruns að milda áhrif efnahagsþrenginganna á íbúa sveitarfélagsins og dreifa þeim á þriggja ára tímabil. Lækkun skulda á árunum í aðdraganda hrunsins gera þetta jafnframt kleift. Ekki voru umtalsverðar hækkanir á gjaldskrám og útsvar var níu prósentustigum undir leyfilegu hámarki á árinu 2010. Þriggja ára áætlun gerir ráð fyrir að halli ársins 2010 verði unninn upp og í áætlun ársins 2011 er gert ráð fyrir hallalausum rekstri.

Rekstur stofnana Mosfellsbæjar er með miklum ágætum. Hagrætt var í rekstri til að mæta lægri tekjum sem og hækkun kostnaðar svo komast mætti hjá því að hækka gjaldskrár vegna þjónustu og leggja þannig meiri byrðar á fjölskyldur. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta stofnana er því ásættanleg fyrir fjármagnsliði.

Uppbyggingu í sveitarfélaginu var fram haldið á árinu 2010 þrátt fyrir krefjandi umhverfi. Nýr skóli var tekinn í notkun og gerðir voru samningar við ríkisvaldið um byggingu hjúkrunarheimilis og framhaldsskóla í Mosfellsbæ. Stefnt er að því að framkvæmdir hefjist á árinu 2011. Fjármögnun þeirra verkefna er tryggð á hagstæðum kjörum og einnig hefur Mosfellsbær unnið markvisst að því að lækka fjármagnskostnað með endurfjármögnum lána á hagstæðari kjörum.

Skuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins nema samtals um 8,1 milljörðum en bókfært verðmæti eigna er 11,7 milljarðar og er eigið fé því 3,6 milljarðar.

-ENDIR-

Meðfylgjandi:

Ársreikningur Mosfellsbæjar 2010

Lykiltölur úr ársreikningi Mosfellsbæjar 2010.

Lykiltölur úr efnahagsreikningi Mosfellsbæjar 2010.

Ársreikning bæjarsjóðs Mosfellsbæjar má nálgast á slóðinni: www.mos.is/stjornsysla/fjarmal

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Dögg Auðunsdóttir, forstöðumaður kynningarmála hjá Mosfellsbæ,  s. 894 9050/525 6700 sigridurdogg@mos.is

Lykiltölur úr ársreikningi Mosfellsbæjar 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekstrarreikningur ársins 2010

 

 

 

 

 

(í milljónum króna)

Sveitarsjóður

 

Samantekið

 

 

A hluti

 

A og B hluti

 

 

Raun

Áætlun

 

Raun

Áætlun

Rekstrartekjur:

 

 

 

 

 

 

Útsvar og fasteignaskattur

3.126

3.152

 

3.121

3.147

 

Framlög Jöfnunarsjóðs

321

300

 

321

300

 

Aðrar tekjur

659

549

 

1.066

948

Rekstrartekjur samtals

4.106

4.001

 

4.508

4.395

 

 

 

 

 

 

 

Rekstrargjöld:

 

 

 

 

 

 

Laun og launatengd gjöld

2.424

2.355

 

2.443

2.371

 

Annar rekstrarkostnaður

1.418

1.359

 

1.611

1.554

 

Afskriftir

185

172

 

248

236

Rekstrargjöld samtals

4.028

3.887

 

4.302

4.161

 

 

 

 

 

 

 

Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða

79

114

 

206

234

 

 

 

 

 

 

 

Fjármagnsgjöld

(293)

(326)

 

(415)

(453)

Tekjuskattur

0

0

 

4

0

 

 

 

 

 

 

 

Rekstrarniðurstaða

(214)

(212)

 

(205)

(219)

 

 

 

 

 

 

 

Úr efnahagsreikningi Mosfellsbæjar 31.12.2010

 

 

 

 

(í milljónum króna)

Sveitarsjóður

 

Samantekið

 

 

A hluti

 

A og B hluti

 

 

2010

2009

 

2010

2009

Eignir:

 

 

 

 

 

 

Fastafjármunir

9.947

9.562

 

11.012

10.559

 

Veltufjármunir

843

863

 

660

703

Eignir samtals

10.790

10.425

 

11.672

11.262

 

 

 

 

 

 

 

Skuldir og eigið fé:

 

 

 

 

 

 

Skuldir og skuldbindingar

7.497

6.918

 

8.075

7.460

 

Eigið fé

3.293

3.507

 

3.597

3.802

Skuldir og eigið fé samtals

10.790

10.425

 

11.672

11.262

 

 

 

 

 

 

Til baka