Viðbragðsstaða vegna Covid-19

31/07/2020

Í kjölfar ákvörðunar yfirvalda um hertar sóttvarnaraðgerðir sem taka gildi frá og með hádegi 31. júlí 2020 hefur sveitarfélagið farið yfir þjónustu sína í samræmi við viðbragðsáætlanir. Þjónusta sveitarfélagsins helst í megindráttum óbreytt en vinnulag verður sniðið að nýjum samkomutakmörkunum.

Starfsmenn eru hvattir til að huga vel að sínum einstaklingbundnu sóttvörnum og stjórnendur hafa yfirfarið sóttvarnir á starfsstöðum. Þá hafa sérstakar leiðbeiningar verið útbúnar vegna starfsfólks sem er að koma til vinnu erlendis frá til að draga úr smithættu.

Til að vernda viðkvæma hópa hefur velferðarsvið takmarkað fjölda gesta til íbúa eins og hægt er. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar til aðstandenda íbúa á hjúkrunarheimilum, í þjónustuíbúðum fyrir eldri borgara, íbúðakjörnum og sambýlum fyrir fatlað fólk. Starfseiningum verður ekki lokað né þjónusta skert þjónustu að svo búnu, svo sem í félagsstarfi aldraðra og mötuneytum en gætt verður vel að 2ja metra reglunni og fjöldatakmarkanir virtar. Starfsemi safna helst að mestu óbreytt en þó gætt að fjöldatakmörkunum og 2ja metra reglunni.

Sundlaugarnar verða opnar með takmörkunum. Ekki mega fleiri en 100 manns vera í hverju rými og halda skal 2ja metra fjarlægð. Merkingar um fjöldatakmarkanir verða settar upp við potta og gufur og sótthreinsunarspritt haft aðgengilegt. Opnunartímar haldast óbreyttir.

Við erum í er í viðbragðsstöðu og mun grípa til viðeigandi ráðstafana í samráði við almannavarnir og sóttvarnarlækni eftir þörfum.

 


 

Alert level due to COVID-19

In light of stricter disease prevention measures ordered by the authorities, which will come into effect at noon on July 31, the municipality has reviewed its services in accordance with the relevant response plan. The municipality’s services remain mostly unchanged while work procedures will be adjusted to fit new social distancing limits.

Employees are encouraged to practice individual disease prevention and managers have reviewed protocols in workstations. Furthermore, special guidelines have been prepared for staff members returning to work after trips abroad to minimise risk of infection.

Visits to inhabitants have been restricted to protect vulnerable groups. Guidelines have been issued to the families of residents in nursing homes, service apartments for the elderly, as well as the residents in apartments and group homes for people with disabilities. Operating units will not be closed nor will services be limited at this time as regards social activities for the elderly and canteens. However, the 2 m distance rule will be in place and number of people restrictions respected.

The operations of museums will remain mostly unchanged except for people restrictions and the 2 m rule.

Swimming places will be open with restrictions. No more than 100 people are allowed in each space and the 2 m rule is mandatory. Signs on restrictions to the number of people will be put up next to hot tubs and saunas and hand sanitiser will be accessible. Opening hours will remain the same.

We are on alert and will take the appropriate measures as needed, in cooperation with civil protection services and the chief epidemiologist.

 


 

Stan podwyższonej gotowości z powodu Covid-19

W następstwie decyzji władz o zaostrzeniu środków zapobiegających zakażeniom, wchodzącej w życie od godz. 12.00, dnia 31 lipca 2020 roku, zarząd gminy zweryfikował jej działalność usługową adekwatnie do planów reagowania. Usługi gminy będą świadczone, w większości bez zmian, jednak metody pracy zostaną dopasowane do nowych ograniczeń w ilości osób.

Zachęca się pracowników do stosowania środków ochrony indywidualnej. Kierownicy placówek zweryfikowali środki zapobiegania zakażeniom w miejscach pracy. W celu zmniejszenia zagrożenia zarażeniem, wydano specjalne instrukcje dla pracowników przyjeżdżających z zagranicy.

W celu ochrony osób z grup podwyższonego ryzyka, Wydział ds. Opieki wprowadził maksymalne ograniczenia w ilości gości odwiedzających mieszkańców. Odpowiednie instrukcje zostały przekazane osobom bliskim osób mieszkających w domach opieki, ośrodkach socjalnych, domach dla osób starszych, domach dla osób niepełnosprawnych. Placówki te nie będą zamknięte i nie zostaną ograniczone ich usługi, takie jak zajęcia dla seniorów i stołówka. Zostaną jednak zachowane ograniczenia w ilości osób oraz utrzymana odległość dwóch metrów.

Działalność muzeów pozostanie, w większości bez zmian należy jednak zachować ograniczenia ilości osób oraz zachować odległość dwóch metrów.

Baseny pozostaną otwarte z ograniczeniami. W pomieszczeniach nie może przybywać więcej niż 100 osób i należy zachować odległość dwóch metrów. Przy basenach i saunach zostaną umieszczone informacje o dopuszczalnej ilości osób. Dostępne będą środki do dezynfekcji. Godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości i w razie potrzeby zastosujemy odpowiednie środki przy współpracy ze służbami obrony cywilnej i epidemiologiem.

Informacje będą przekazywane na stronie w językach polskim i angielskim.

Til baka