ÚTBOÐ - vegna reksturs hárgreiðslustofu í þjónustumiðstöðinni Eirhömrum í Mosfellsbæ

10/04/2013

ÚTBOÐÚtboð
vegna reksturs hárgreiðslustofu í þjónustumiðstöðinni Eirhömrum í Mosfellsbæ

Óskað er eftir tilboðum í leigu húsnæðis (aðstöðu) til reksturs hárgreiðslustofu í þjónustumiðstöð eldri borgara í Eirhömrum í Mosfellsbæ.

Innifalið í leigu húsnæðis hárgreiðslustofunnar sem er 20,3 m² er eftirfarandi:
Tvær starfsstöðvar, aðstaða fyrir hárþurrkun og bið, hárskolunarstóll og skrifborðsaðstaða. Jafnframt fylgir hinu leigða húsnæði fastur búnaður, s.s. hárgreiðslustóll, rafmagn, hiti og ræsting á gólfum. Rekstraraðili sér sjálfur um síma, áhöld, efni og handklæði, ásamt þrifum á þeim.

Þjónustumiðstöðin er tengd 53 öryggisíbúðum og 30 hjúkrunaríbúðum. Þar er níu rýma dagdvöl, aðstaða félagsstarfs eldri borgara í bæjarfélaginu og skrifstofa Félags aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni.

Í þjónustumiðstöðinni er miðstöð félagslegrar heimaþjónustu í Mosfellsbæ, fæðissala, þjónusta fótaaðgerðarfræðings og boðið upp á fjölbreytt félags- og tómstundastarf. Gert er ráð fyrir því að íbúar hússins og þeir sem sækja þjónustu þangað njóti forgangs, s.s. að þjónusta hárgreiðslumeistara sé veitt á eftirmiðdögum miðvikudaga til og með föstudaga og að morgni til eftir þörfum. Að öðru leyti er rekstrar aðila heimilt að skipuleggja rekstur stofunnar í samræmi við eigin óskir.
Krafa er gerð um að þeir sem annast þjónustuna hafi tilskilda menntun ásamt reynslu af þjónustu við eldra fólk og sýni því ríkulega þjónustulipurð og virðingu.

Tilboði óskast skilað á skrifstofu Mosfellsbæjar í síðasta lagi 12. apríl eða á netfangið mos[hja]mos.is eða uvi[hja]mos.is og innihaldi tilboðið þá fjárhæð sem bjóðadi er tilbúinn að greiða í leigu á mánuði.

Nánari upplýsingar veitir Unnur V. Ingólfsdóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar í síma 525 6700, fyrirspurnir má einnig senda á netfangið uvi[hja]mos.is

Til baka