Spurt og svarað

Helstu spurningar og svör um starfsemi Mosfellsbæjar. Einnig er hægt að senda fyrirspurn eða ábendingu til bæjarins.


Menntun og börn

Dagforeldrar

Já það er hægt, viðkomandi dagforeldri þarf að:

- Vera með gilt leyfi frá því sveitarfélagi sem það starfar í.
- Skrifa undir þjónustusamning við Mosfellsbæ.
- Skrifa undir vistunarsamning við foreldri og Mosfellsbæ.

Umsóknir fyrir dagforeldra.

Gjaldskrá niðurgreiðslu:

- Börn yngri en 13 mánaða.
- Börn eldri en 13 mánaða.

Til að öðlast réttindi sem dagforeldri þarf að sækja sérstakt réttindanámskeið sem að öllu jöfnu er haldið í febrúar ár hvert. Mosfellsbær styrkir umsækjendur sem sækja vilja námskeiðið og gerast dagforeldri.

Sótt er um leyfi til daggæslu í heimahúsi í Íbúagátt Mosfellsbæjar og þurfa eftirfarandi gögn að fylgja með umsókninni:

- Sakavottorð allra heimilismanna, 18 ára og eldri.
- Læknisvottorð heimilismanna.
- Meðmæli umsækjanda.

Þegar umsókn hefur borist eru aðstæður á heimili skoðaðar og gefin ráð um mögulegar betrumbætur á því húsnæði sem ætluð er undir starfsemina.

 

Leikskólar

Ungbarnadeildir eru starfræktar á leikskólunum Hlíð og Huldubergi.

Já, veittur er systkinaafsláttur.

- Reglur um systkinaafslætti.

 

Foreldrar eða forráðamenn barna geta sótt um viðbótarniðurgreiðslu af almennu vistunargjaldi í samræmi við tekjuviðmið sem Mosfellsbær setur. Niðurgreiðslur eru annars vegar 20% af almennu gjaldi og hins vegar 40%. Niðurgreiðslur eru ekki veittar af fæði.

- Tekjuviðmið árið 2020.
- Sundurliðun leikskólagjalda (fyrir 13. mánaða aldur).
- Sundurliðun leikskólagjalda (eftir 13. mánaða aldur).

 

Já, þú getur sótt um en forsenda úthlutunar er að lögheimili sé komið í Mosfellsbæ eða að borist hafi afrit af flutningstilkynningu.

Það er gert á Íbúagáttinni undir „Málin mín“.

Leiðbeiningar á mos.is.

Sótt er um leikskólavist í Íbúagáttinni og á umsókninni er hægt að haka við valkostinn að fá að vera á lista fyrir pláss á ungbarnadeildum.

Umsókn um leikskólavist gildir fyrir alla leikskóla bæjarins en þegar sótt er um er hægt er að óska eftir að barnið fari á ákveðinn leikskóla (sem barnið er á 2-5 ára).

Vinsamlega athugið að það þarf bara að senda inn eina umsókn fyrir hvert barn. Ef berast fleiri en ein umsókn er ein höfð virk en hinum lokað.

- Ungbarnaþjónusta.
- Leikskólar.

Þegar barnið er komið með kennitölu en ekki er úthlutað eftir umsóknardegi.

Allar breytingar fara fram í gegnum gildandi vistunarsamning sem er inn á Íbúagáttinni undir „Málin mín“, undir viðkomandi leikskólaumsókn (upprunalegu). 

Leiðbeiningar á mos.is.

Þegar umsóknir berast eru þær merktar "í vinnslu" þar til úthlutun á sér stað.

Ef sótt er um fljótlega eftir fæðingu þá getur umsókn verið lengi "í vinnslu" þar sem barn sem t.d. fer í einkarekinn ungbarnaleikskóla fer þá þaðan á almenna deild. Það er aldrei seinna en í ágúst það ár sem barnið er 2ja ára sem barn byrjar á almennri deild. 

Í fjórar vikur á hverju sumri er starfsemi leikskóla Mosfellsbæjar sameinuð í sumarleikskóla sem þýðir að einn leikskóli er opinn fyrir öll börn sem taka sumarleyfi á öðrum tíma en hefðbundnum sumarleyfistíma.

Foreldar og forráðamenn sem óska eftir að barnið sé í sumarleikskólanum á þessu tímabili þurfa sækja um það sérstaklega og er það auglýst í mars þegar að því er komið. Orlofsskráningin er bindandi frá þeim tíma.

Vinsamlega athugið:
- Berist leikskólastjóra ekki ósk um sumarleyfi telst barnið vera í orlofi í 4 vikur júlí og fram í ágúst (dagsetningar breytilegar milli ára).
- Orlofstímabilið í leikskólum Mosfellsbæjar er frá 15. maí. – 15. ágúst. Hægt er að velja fjórar vikur samfellt innan þessa tímabils en öll börn verða að taka að lágmarki 20 virka daga í samfellt sumarfrí.

Já, kennitala er forsenda umsóknar. 

Nei, einungis er sótt um einu sinni fyrir barn. Umsóknin gildir fyrir alla leikskóla bæjarins en hægt er að setja fram óskir um leikskóla í umsókninni.

 

Grunnskólar

Já ef barn á yngra systkin þá þarf að setja upplýsingar um yngri systkin inn í umsókn um frístundasel þegar sótt er um í frístundasel. Afsláttur er veittur af vistunartímum umfram 4 tíma á viku, sjá nánar í samþykkt um systkinaafslátt.

Nei, það er ekki skólaakstur á milli sveitarfélaga.

Hvað varðar skólavist utan lögheimilis þá eru þær umsóknir unnar samkvæmt þeim reglum sem bærinn hefur sett. Sækja þarf um hvert skólaár sérstaklega og fyrir 1. apríl fyrir hvert komandi skólaár.

Sótt er um greiðslur vegna námsvistar utan lögheimilis í Íbúagátt Mosfellsbæjar.

Ef barn flytur eftir að skólaárið er hafið þá er samkomulag innan höfuðborgarsvæðisins að barn má ljúka því skólaári án sérstakra umsókna eða kostnaðar fyrir nýja lögheimilissveitarfélagið.

Varmárskóli, Lágafellsskóli, Krikaskóli og Helgafellsskóli.

Að öllu jöfnu eiga börn að vera í sínum hverfisskóla og þar eiga þau forgang. Sæki forráðamenn um að hafa barn í skóla sem er ekki hverfisskólinn er það skólastjóri viðkomandi skóla sem samþykkir eða hafnar beiðninni.

Vinsamlega athugið að skólaakstur er ekki á milli skólasvæða.

 

Íþrótta- og tómstundastarf

 

Frístundastyrkur

Mosfellsbær styrkir frístundaiðkun allra barna og unglinga á aldrinum 6-18 ára með lögheimili í Mosfellsbæ með fjárframlagi á móti kostnaði við frístundaiðkun. 

Hægt er að ráðstafa styrknum í gegnum flest frístundakerfi frístundafélaga en þá er frístundaávísun nýtt um leið og barn er skráð hjá félaginu. Styrk til annarra félaga þarf að skrá gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar

Frístundatímabil nær yfir skólaár og hefst 15. ágúst ár hvert til 31. maí árið eftir.

 

Íþróttir og tómstundir

Já, í Bæjarleikhúsinu við Þverholt. Leiklistarskóli er starfræktur fyrir börn og unglinga á sumrin. Leikfélagið starfrækir leikhús í bænum allt árið um kring og eru yfirleitt settar upp tvær veglegar leiksýningar á leikhúsárinu. Leikfélagið tekur þátt í fjölda uppákoma og menningarviðburða í Mosfellsbæ, s.s. þrettándabrennu, dagskrá á sumardaginn fyrsta, dagskrá á 17. júní, jólatrésskemmtunum og fleira. 

Myndlistarskóli Mosfellsbæjar er til húsa í gamla verksmiðjuhúsinu í Álafosskvos, Álafossveg 23. Skólinn er með myndlistarnámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna og skiptist skólaárið í tvö sjálfstæð misseri. Starfstími skólans fylgir skólastarfi grunnskólanna. Haustönn hefst að jafnaði um miðjan september og lýkur um miðjan janúar. Vorönn hefst upp úr miðjum janúar og lýkur í byrjun maí. Skólinn býður upp á sumarnámskeið fyrir börn og unglinga að loknu skólaári grunnskólanna.

Já, skólahljómsveitin er með aðsetur í Varmárskóla og aðstöðu til kennslu í Lágafellsskóla. Hún er hluti af Listaskóla Mosfellsbæjar.

Já, það er öflug dagskrá hjá tómstunda- og íþróttafélögunum í Mosfellsbæ sem börnum á öllum aldri gefst kostur á að stunda.

Já, í Listaskóla Mosfellsbæjar.

Listaskólinn samanstendur af:

- Tónlistardeild.
- Skólahljómsveit Mosfellsbæjar.
- Myndlistarskóla Mosfellsbæjar.
- Leikfélagi Mosfellssveitar.

 

Sem dæmi má nefna:

- Fjölbreytt íþróttastarf er í boði hjá Aftureldingu.
- Skemmtilegt félagsstarf hjá Skátafélaginu Mosverjar.
- Golf hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar.
- Hestamennska hjá Hestamannafélaginu Herði.
- Akstursíþróttafélagið MotoMos er með frábæra aðstöðu á Tungumelum.
- Boðið er upp á sundnámskeið í sundlaugum Mosfellsbæjar, Varmárlaug og Lágafellslaug

 

Vinnuskólinn

Vinnuskólinn gefur þér tækifæri til þess að fá reynslu af vinnu ásamt því að verja tíma með vinum sínum og eignast nýja. Það er gefandi að taka þátt í að snyrta og fegra bæinn sinn, læra ýmis störf og fræðast um mannleg samskipti og fleira.

Já, það er hálftíma matarhlé (11:30-12:00) fyrir 9. og 10. bekk.

Engar breytingar eru gerðar á hópum fyrstu dagana. Eftir það þarf viðkomandi flokksstjóri að halda utan um sína hópa. Flestir eru með tvo hópa og nauðsynlegt er að hafa sama fjölda í hverjum hóp.

Foreldrar þurfa að hringja á vinnustaðinn og tilkynna veikindi. Ekki er greitt fyrir veikindadaga í vinnuskóla. Símanúmer vinnuskólans er 566-6068.

Það er val um fjögur tímabil en hver nemandi velur sér tvö tímabil ásamt fræðsludegi sem haldinn er tvisvar yfir sumarið. Fjöldatakmarkanir eru þó á hverju tímabili og er reglan sú að fyrstur kemur fyrstur fær.

Fjöldi vinnustunda:

- 8. bekkur – 3 tímar á dag alla virka daga (8:30-11:30)
- 9. bekkur – 6 tímar á dag (8:30-14:30) nema föstudaga (8:30-11:30)
- 10. bekkur – 7 tímar á dag (8:30-15:30) nema föstudaga (8:30-11:30)

 

Vinnuskólinn er undirbúningur undir það sem koma skal á vinnumarkaði. Þar er lögð áhersla á að eiga góð samskipti við vinnufélaga sína, kynnast nýjum félögum, lesa launaseðla, eiga samskipti við yfirmann og virðingu gagnvart vinnu svo eitthvað sé nefnt.

Almennt er unglingunum komið fyrir í hópum nálægt skólum nema að aðrar óskir komi fram á umsókn viðkomandi. Allar upplýsingar eru sendar í tölvupósti nokkrum dögum áður en nemandi á að hefja störf. Þeir sem eru í Varmárskóla eru með starfsstöð í Varmárbóli en þeir sem eru í Lágafellsskóla eru með starfsstöð í Lágóbóli.

Launin eru lögð inn á bankareikning hvers unglings og þurfa allar bankaupplýsingar að fylgja umsókninni. Aðeins er hægt að nota bankareikning unglingsins.

Ef þér líður ekki vel í vinnuskólanum er mikilvægt að láta flokkstjóra eða yfirflokkstjóra vita svo þeir geti tryggt að þér líði vel í vinnuskólanum.

Börn byrja að greiða í lífeyrissjóð næstu mánaðamót eftir 16 ára afmælisdaginn.

 

Félagsþjónusta

 

Barnavernd

Barnaverndarnefndir hafa ekki ákvörðunarvald er varðar umgengni við barn. Í þeim tilfellum á að leita til sýslumanns í því umdæmi sem barnið býr. Barnaverndarnefndir hafa einungis vald til að ákvarða umgengni ef barn er vistað utan heimilis á grundvelli barnaverndarlaga.

- Embætti sýslumanns - Forsjá og umgengni.
- Dómsmálaráðuneytið - Forsjá barns.
- Umboðsmaður barna.

 

Allt athæfi sem getur verið hættulegt andlegri eða líkamlegri heilsu og þroska barns. Það getur verið vanræksla, vanhæfni eða framferði foreldra gagnvart barni, áreitni eða ofbeldi af hendi annarra gagnvart barni eða hegðun þess.

Einnig skal tilkynna ef grunur er um að refsiverður verknaður hafi verið framinn gegn barni eða af því.

Starfsmenn fjölskyldusviðs taka á móti tilkynningum á símatímum mán-fim frá kl. 10:00-11:00. Einnig er hægt að senda inn tilkynningu á vef Mosfellsbæjar.

Eftir lokun skrifstofu og um helgar er neyðartilvikum sinnt í síma neyðarlínunnar 112.

 

Eldri borgarar

Félagsstarf eldri borgara heldur úti síðu á Facebook: Félagsstarfið Mosfellsbæ.

Hægt er að hafa samband við Elvu Björgu Pálsdóttur, forstöðumann félagsstarfs eldri borgara, í síma 698-0090 eða senda tölvupóst á elvab[hja]mos.is fyrir nánari upplýsingar.

Á vef Félags aldraðra í Mosfellsbæ, FaMos.is, má sjá dagskrá félagsstarfsins undir „Fastir liðir eins og venjulega“ á forsíðunni.

Einnig auglýsa Félagsstarf eldri borgara og FaMos sameiginlega dagskrá félagsstarfsins hjá Þjónustumiðstöð aldraðra á Eirhömrum og í bæjarblaðinu Mosfellingi. Í dagskránni er að finna fjölbreytt námskeið og félagshópa sem er opið öllum áhugasömum.

 

Sótt er um frístundaávísun fyrir 67 ára og eldri í Íbúagátt Mosfellsbæjar.

Nánari upplýsingar og reglur um niðurgreiðslu.

 

Fatlað fólk

Sótt erum ferðaþjónustu í Íbúagátt Mosfellsbæjar.

Einnig er hægt er að koma í Þjónustuver Mosfellsbæjar, 2. hæð í Kjarna og fylla út umsóknareyðublað þar.

 

Félagsleg heimaþjónusta

Einstaklingar sem búa í heimahúsum og geta ekki séð um, hjálparlaust eða með aðstoð annarra heimilismanna, heimilishald og/eða persónulega umhirðu vegna skertrar getu.

Einstaklingar sem sökum fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda eða barnsburðar geta ekki sinnt heimilishaldi.

Hægt er að sækja um félagslega heimaþjónustu í Íbúagáttinni eða með því að koma í Þjónustuver Mosfellsbæjar á 2. hæð í Kjarna.

Starfsmaður fjölskyldusviðs metur þjónustuþörf umsækjanda. Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um umsækjanda, sem og maka ef það á við, m.a. um persónulegar aðstæður, lögheimili og yfirlit yfir tekjur.

Þá skal umsækjandi jafnframt leggja fram:

- Vottorð sérfræðings sem staðfestir þörf umsækjanda fyrir þjónustu, sbr. 3. gr.
- Yfirlit yfir greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins þegar það á við.
- Ef umsækjandi óskar eftir ívilnun vegna greiðslu á gjaldi fyrir þjónustuna skal hann leggja fram staðfest afrit skattframtals. Umsækjandi getur veitt öðrum skriflegt umboð til að sækja um fyrir sína hönd.

Í sérstökum tilfellum og við endurnýjun umsóknar getur starfsmaður fjölskyldusviðs aflað þessara gagna skriflega eða með símatali við sérfræðing með samþykki umsækjanda.

 

- Aðstoð við heimilishald (sjá nánari skilgreiningu í samningi um heimaþjónustu).
- Aðstoð við persónulega umhirðu, að því undanskildu sem lýtur að meðhöndlun sjúkdóma og öðrum þáttum er þarfnast viðveru eða eftirlits heilbrigðisstarfsfólks, s.s. lyfjagjafa, persónuleg þrif, aðstoð við þvaglegg.
- Félagslegur stuðningur.
- Heimsendingu á matarbökkum.
- Aðstoð við umönnun barna og ungmenna með hliðsjón af aðstæðum þegar um erfiðar fjölskylduaðstæður er að ræða, sbr. 13. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, 8. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks, 21. gr. barnaverndarlaga nr. 58/1992 og VII. kafla laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.

 

Fjárhagsaðstoð

Fylgigögn sem þurfa að fylgja með eru eftirfarandi og sendast sem fylgiskjöl með umsókninni.

- Staðfest ljósrit af síðasta skattframtali.
- Launaseðlar síðastliðnu 3 mánuði.
- Skattkort.
- Greiðsluseðlar vegna atvinnuleysisbóta (ef við á).
- Staðfesting frá vinnumálastofnun (ef við á).
- Yfirlit yfir bætur frá Tryggingastofnun ríkisins (ef við á).
- Yfirlit yfir lífeyrissjóðsgreiðslur (ef við á).
- Læknisvottorð (ef við á).

 

Þegar öll fylgigögn hafa borist, hafa starfsmenn allt að 14 daga til að afgreiða umsóknina.

Rétt á fjárhagsaðstoð eiga þeir sem eiga lögheimili í Mosfellsbæ og hafa tekjur og eignir undir ákveðnum viðmiðunarmörkum. Aðstoðin getur verið í formi láns eða styrks.

Reglur um fjárhagsaðstoð í Mosfellsbæ.

Hægt er að sækja um fjárhagsaðstoð í Íbúagáttinni eða með því að koma í Þjónustuver Mosfellsbæjar á 2. hæð í Kjarna.

Fjárhagsaðstoð til einstaklings getur verið allt að 196.685 krónur á mánuði og 314.696 á mánuði til hjóna eða fólks í sambúð en heimilishald hefur áhrif á upphæð fjárhagsaðstoðar, sjá nánar upplýsingar um grunnfjárhæðir í 9. grein reglna um fjárhagsaðstoð. Aðstoðin er óháð barnafjölda þar sem reiknað er með að barnabætur, meðlög og barnalífeyrir mæti kostnaði vegna barna.

 

Sérstakur húsnæðisstuðningur

Sérstakur húsnæðisstuðningur er greiddur út í fyrstu viku hvers mánaðar og er greiddur eftir á, það er greiðsla sem kemur 1. apríl er fyrir mars mánuð.

Umsækjandi þarf að uppfylla öll eftirfarandi skilyrði til að umsókn öðlist gildi og verða skilyrðin að vera uppfyllt á meðan umsækjandi fær greiddan sérstakan húsnæðisstuðning:

- Umsækjandi skal búa í samþykktu íbúðarhúsnæði á almennum markaði.
- Umsækjandi skal hafa fengið samþykkta umsókn um húsnæðisbætur á grundvelli laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur.
- Umsækjandi skal vera orðinn 18 ára á umsóknardegi og eiga lögheimili í Mosfellsbæ þegar sótt er um sérstakan húsnæðisstuðning.
- Að samningur, eða tilboð um samning, liggi fyrir um afnot af íbúðarhúsnæði sem er staðsett í Mosfellsbæ.
- Samanlagðar eignir umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, á síðastliðnu ári séu ekki hærri en 5.126.000 kr.

Reglur Mosfellsbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning.

 

 

Íbúðalánasjóður býður upp á reiknivél til útreikninga húsaleigubóta.

Hægt er að fylla út umsókn í Íbúagáttinni. Einnig er hægt að koma í þjónustuver Mosfellsbæjar á 2. hæð í Kjarna og fylla út umsókn.

 

Skipulag og umhverfi

Byggingarmál

Skila þarf inn í tvíriti og undirritað af hönnuðum.

Mælikvarði alltaf 1:100 nema afstöðumynd 1:500.

A: Mælikvarði er yfirleitt 1:50. Ítarlegri mál sýnd á teikningum. Undirritað af hönnuði.

B: Burðarvirki, lagnir (raf-, neysluvatns-, frárennslis- og hitalagnir), sérteikningar (gluggar og hurðir, deili o.fl.) Mælikvarði misjafn. Undirritað af hönnuði og aðalhönnuði (arkitekt).

Í þjónustuveri Hitaveitu Mosfellsbæjar, sími 516-6170.

Hjá þjónustuveri Mosfellsbæjar. Hægt er að hafa samband við Þjónustuverið í síma 525-6700 eða í tölvupósti mos[hja]mos.is.

Já, það þarf að fara í gegnum ferli. Vinsamlega hafið samband við Þjónustuverið í síma 525-6700 eða í tölvupósti mos[hja]mos.is.

 

Byggingastjórar

 

Framkvæmdir

 

Umhverfi

Já, vinsamlega hafið samband við Guðmund í síma: 660-6236.

Vinsamlega hafið samband við Þjónustuverið í síma 525-6700 eða mos[hja]mos.is.

Á númerslausa bíla eru settir miðar um að eigandi hafi 10 daga til að fjarlægja bílinn. Þegar sá frestur er runninn út sér Mosfellsbær um að láta fjarlægja bílinn. Ef bíllinn er á númerum mun Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fjarlægja bílinn. 

 

Dýrahald

Hundaeftirlit er í höndum Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Kópavogs. Þangað skal beina ábendingum og kvörtunum vegna lausra hunda og ónæðis vegna þeirra.

Hundar eru skráðir rafrænt á vef Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Kópavogs.

 

Allir hundar, sem náð hafa 6 mánaða aldri, eiga að vera skráðir.

Hundahald í Mosfellsbæ sætir þeim takmörkunum sem kveðið er á um í samþykkt um hundahald í Mosfellsbæ.

Vinsamlega athugið: Lausaganga hunda er bönnuð í Mosfellsbæ.

Algengur misskilningur: Örmerking hunds hjá dýralækni þýðir ekki að hundurinn sé skráður í sínu sveitarfélagi.

Nánari upplýsingar um dýrahald í Mosfellsbæ.

 

 

Þjónustustöð

 

Garðyrkjudeild

Gras á opnum svæðum, leiksvæðum, við götur og á lóðum grunn- og leikskóla Mosfellsbæjar er slegið 3-10 sinnum yfir sumarið. Ekki er slegið innan lóða hjá fólki og eru íbúar hvattir til að kynna sér lóðamörk sem hægt er að sjá á kortavef Mosfellsbæjar.

 

Snjómokstur

Íbúar geta sótt salt og sand til að bera á plön og stéttir við heimahús, hjá Þjónustustöðinni við Völuteig 15. Nauðsynlegt er að koma með poka eða ílát undir saltið/sandinn.

Stofnbrautir, strætóleiðir og fjölfarnar safngötur njóta forgangs. Íbúagötur eru aðeins hreinsaðar séu þær þungfarnar einkabílum, mikil hálka eða snjódýpt meiri en 15 cm. Undantekning getur verið gerð ef hætta er á að frysti þegar snjóhryggir hafa myndast.

Við snjóhreinsun íbúagatna er líklegt að við innkeyrslur myndist snjóruðningur sem Mosfellsbær sér ekki um að hreinsa. Það fellur í hlut íbúa að hreinsa burt snjó úr innkeyrslum.

Göngustígar sem tengja saman hverfi og liggja til mikilvægra áfangastaða eins og skóla og leikskóla eru í forgangi sem og bílaplön á stofnanalóðum.

 

Sorphirða

Við öll heimili eru tvenns konar sorptunnur, grá fyrir almennt sorp og plast og blá fyrir pappírsúrgang, tímarit, fernur, eggjabakka og bylgjupappa. Þegar tunnur yfirfyllast er ástæðan oft sú að endurvinnanlegur úrgangur er illa eða ekki flokkaður frá.

Ef ruslatunnur eru að fyllast þrátt fyrir góða flokkun þá er hægt að panta auka tunnu. Athugið að þá þarf að greiða tvöfalt sorphirðugjald.

Hægt er að fara með umfram úrgang í grenndargáma sem staðsettir eru við Skeiðholt, Langatanga, Bogatanga og Dælustöðvarveg.

Sorphirða er á vegum Sorpu bs. Vinsamlega athugið að starfsmönnum Sorpu bs. er óheimilt að taka óumbeðið umfram sorp. Dæmi voru um að verðmæti, jafnvel í ruslapokum, hafi verið geymd við sorptunnur og þau fjarlægð við sorphirðu.

Já, íbúi ber ábyrgð á hlutum sem fokið geta innan sinna lóðarmarka.

Hægt er að panta auka tunnu á vef Mosfellsbæjar eða hafa samband Þjónustusverið í síma 525-6700 eða mos[hja]mos.is. Athugið að ef pöntuð er auka tunna þá þarf að greiða tvöfalt sorphirðugjald.

Hafðu samband við Þjónustusverið í síma 525-6700 eða á mos@mos.is. Þú færð senda nýja tunnu eða gamla tunnan verður löguð.

Ef ruslatunnan var ekki tæmd er hægt að tilkynna það á vef Mosfellsbæjar.

Miðað er við 7 metra frá þeim stað sem sorpbíll getur stöðvað. Mikilvægt er að það sé gott aðgengi að tunnunum og að ekki þurfi að fara með þær upp og niður tröppur, sé hjá því komist. Tunnur eiga að vera staðsettar götumegin húss.

Kjósi íbúi að staðsetja tunnu annarsstaðar en viðmið segir til um þarf íbúi að koma tunnunni á slíkan stað á losunardegi.

Tunnufestingar verða að vera handhægar. Gott er að hafa í huga að starfsmenn þurfa að geta losað ílátin í myrkri og frosti með vettlinga á höndum.

Grenndargámar eru staðsettir við Skeiðholt, Langatanga, Bogatanga og Dælustöðvarveg.

Hægt að panta auka tunnu á vef Mosfellsbæjar. Athugið að ef pöntuð er auka tunna þá þarf að greiða tvöfalt sorphirðugjald.

Hægt er að sjá hvenær sorptunnur eru tæmdar með því að skoða sorphirðudagatalið á vef Mosfellsbæjar.

Bæjarfélagið setur reglur um meðhöndlun úrgangs og gerir sorpsamþykkt sem íbúum er skylt að fylgja. Þessar reglur miða að því að uppfylla skilyrði og markmið sem samþykkt eru af Alþingi og skuldbindandi fyrir íslendinga alla í samfélagi þjóðanna. Bærinn ákveður þjónustustigið og þær aðferðir sem notaðar eru.

Í bláu tunnuna má setja allan pappír og pappaúrgang, svo sem dagblöð, tímarit, fernur, sléttan pappa, eggjabakka, skrifstofupappír og bylgjupappa.

Í gráu tunnuna má setja blandaðan heimilisúrgang og plast. Plastið verður að setja í plastpoka.

Ekki má setja rafhlöður, spilliefni eða raftæki í tunnurnar, því skal skila á næstu endurvinnslustöð.

Allt efni sem fer til endurvinnslu þarf að vera nokkuð hreint og þarf að skola fernur og láta vatnið leka úr að mestu. Ekki er nauðsynlegt að þurrka umbúðirnar.

Ef um samsettar umbúðir að ræða þá er gott að aðskilja efnin eins og mögulegt er, t.d taka ál- eða pappafilmu af jógúrt- og skyrumbúðum áður en efnin eru sett í viðeigandi ílát. Plasttappa af drykkjarfernum þarf ekki að fjarlægja en það er gott að gera það engu að síður.

 

Veitur

Álestri af hitaveitumælum er skilað einu sinni á ári sem er þá uppgjörsreikningur fyrir árið. Oft þarf ekki meira til en að einn ofnloki sé bilaður eða blæðing fyrir snjóbræðslu stendur á sér til að hækka notkun töluvert.

Gott væri að líta yfir kerfið eða fá fagmann í það öðru hverju til að fyrirbyggja óþarfa notkun og athuga hvort eitthvað sé að.

Þjónustuver Hitaveitu Mosfellsbæjar tekur á móti fyrirspurnum um reikninga, sími: 516-6170.

Til Þjónustuvers Mosfellsbæjar, sími 525-6700 eða mos[hja]mos.is.

Líklega stendur þrýstijafnari á sér eða er bilaður. Það þarf að fá pípulagningarmann til að skoða þetta.

Þetta bendir til að það sé stífluð sía á inntakinu sem þarf að hreinsa. Vinsamlega hafðu samband við Þjónustuver Mosfellsbæjar í síma 525-6700 eða mos[hja]mos.is. Þjónustuverið kemur þér í samband við starfsfólk Hitaveitunnar.

 

Störf hjá Mosfellsbæ

Nei, ekki er hægt að leggja inn almenna umsókn hjá Mosfellsbæ þar sem sveitarfélög þurfa að auglýsa öll störf. Sækja þarf því um hvert auglýst starf á ráðningarvef Mosfellsbæjar.

Þú finnur auglýst störf á Ráðningarvef Mosfellsbæjar.

 

Annað

Hægt er að kaupa strætókort og strætómiða á vef Strætó og hjá Íþróttamiðstöðvunum að Varmá og Lágafelli.

Allar tilkynningar um flutning, hvort sem er innanlands eða til og frá útlöndum, skulu berast til Þjóðskrár Íslands.

- Tilkynna flutning hjá Þjóðskrá Íslands.

Vinsamlega hafið samband við Þjóðskrá ef einhverjar spurningar vakna.

Kennitala Mosfellsbæjar er 470269-5969 og reikningsnúmer 549-26-2200.

Nei, þú skráir þig inn í Íbúagáttina með rafrænum skilríkjum eða Íslykli frá Þjóðskrá.

 

Afþreying

Í Mosfellsbæ eru tvær frábærar sundlaugar, Lágafellslaug og Varmárlaug.

 

Álafosskvosin er skemmtilegt svæði í Mosfellsbæ þar sem handverks- og listafólk sýnir og selur handunnar vörur. Þar er m.a. að finna Álafossbúðina, Ásgarð handverkstæði, Nordic Anga og Palla hnífasmið.

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima, er haldin síðustu helgina í ágúst ár hvert. Hátíðin er sannkölluð fjölskylduhátíð sem stendur í þrjá daga og geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi.