Okkar Mosó 2021

Okkar Mosó er samráðsverkefni íbúa og bæjarins um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri nýframkvæmda- og viðhaldsverkefna í Mosfellsbæ.

Íbúakosning stendur yfir frá 31. maí til 6. júní 2021.

 

Okkar Mosó 2021 – Upplýsingar

 • Kosning fer fram á kosning2021.mos.is 
 • Kosning Okkar Mosó er opin frá 31. maí til og með 6. júní 2021. Þátttaka er opin öllum sem verða 15 ára eða eldri á árinu 2021 og hafa lögheimili í Mosfellsbæ þegar kosningin fer fram.
 • Hægt er að kjósa áfram hugmyndir fyrir að hámarki 35 milljónir sem varið er til verkefnisins.
 • Kosning fer fram á vefsvæði þar sem íbúi auðkennir sig með öruggum hætti og verður atkvæði hans dulkóðað. Því er ekki hægt að tengja atkvæði við einstaklinga.
 • Íbúar geta sett hjarta við eina af þeim hugmyndum sem þeir kjósa og þannig gefið þeirri hugmynd tvöfalt vægi, tvö atkvæði í stað eins.
 • Kjósandi getur kosið eins oft og hann vill meðan kosningin er opin, en hafa ber í huga að það er aðeins nýjasta atkvæðið (kosningin) sem gildir.
 • Myndir sem fylgja hugmyndum á kosningasíðu eru ekki dæmi um endanlega útfærslu á framkvæmd.
 • Staðsetning hugmynda getur tekið breytingum.
 • Ekki er um að ræða íbúakosningu í skilningi 107. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011.
 • Vakin er athygli á því að til að geta kosið þarf að vera með rafræn skilríki í síma eða íslykil.
 • Allar nánari upplýsingar um auðkenni má nálgast á audkenni.is og um íslykil á island.is/islykill 

Verkefni verða hönnuð, boðin út og framkvæmd frá júní 2021 og til september 2022 eftir umfangi verkefna.

Upplýsingum um framgang þeirra verður miðlað á vef Mosfellsbæjar.

Hægt er að senda inn fyrirspurnir og ábendingar á meðan kosningu stendur á mos@mos.is


 

Nánar um Okkar Mosó 2021

Verkefnið byggir á hugmyndum um umræðulýðræði, þátttökulýðræði, þátttökufjárhagsáætlunargerð - að virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og ákvarðanatöku, umfram það sem gerist í hefðbundnu fulltrúalýðræði. Okkar Mosó 2021 byggir á fyrri reynslu sambærilegra verkefna árin 2017 og 2019.

Gert er ráð fyrir 35 milljónum króna til verkefnisins. Mosfellsbær verður allur eitt svæði í hugmyndasöfnun og kosningu. Við úrvinnslu hugmynda var leitast við að tryggja að verkefni sem kosið verður um séu landfræðilega dreifð innan sveitarfélagsins.

Verkefnið í heild er í fjórum fösum:

1) Hugmyndasöfnun.
2) Umræða um hugmyndir og úrvinnsla þeirra.
3) Kosningar.
4) Framkvæmd.

Helstu tímasetningar og verkþættir:

- Hugmyndasöfnun í rúmar þrjár vikur: 11. mars - 6. apríl 2021.
- Rafrænn íbúafundur (til að aðstoða undirbúning hugmynda): 18. mars 2021.
- Hugmyndir metnar af sérfræðingum á umhverfissviði Mosfellsbæjar.
- Mat lagt á kostnað við hönnun og framkvæmd.
- Allt að 30 verkefnum stillt upp til kosninga.
- Rafræn kosning um verkefni til framkvæmda: 31. maí - 6. júní 2021.
- Kynning á niðurstöðum 10. júní 2021.
- Undirbúningur útboðs. Verkhönnun verkefna og gerð útboðsgagna.
- Framkvæmdir frá júní 2021 til október 2022.

Íbúar Mosfellsbæjar eru hvattir til að senda inn fjölbreyttar hugmyndir að góðum verkefnum í bænum. Hugmyndirnar geta tengst því að gera Mosfellsbæ betri, skapa eitthvað nýtt, efla hreyfingu, hafa jákvæð áhrif á umhverfi og íbúa til útivistar og samveru, bættrar lýðheilsu eða aðstöðu til leikja- og skemmtunar.

Hugmyndir geta t.d. varðað: Umhverfið almennt og möguleika til útivistar og samveru, s.s. bekkir, gróður, útilistaverk, fegrun. Bætta lýðheilsu þ.e. aðstöðu til leikja eða afþreyingar, s.s. að bæta leiksvæði og endurnýja leiktæki. Vistvænar samgöngur þ.e. betri aðstöðu til göngu, hjólreiða og notkun almenningssamgangna, s.s. stígatengingar, lýsingu, lagfæringu gönguleiða.

Til að komast áfram í kosningu þurfa hugmyndirnar sem sendar eru inn að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

- Nýtast hverfi eða íbúum bæjarins í heild.
- Vera til fjárfestinga en ekki rekstrar.
- Auðveldar í framkvæmd.
- Varða umhverfi á bæjarlandi (pdf) en ekki á landi í einkaeigu.
- Falla að skipulagi og stefnu Mosfellsbæjar.
- Vera í verkahring sveitarfélagsins.
- Kostnaður hugmyndar taki ekki stóran hluta af fjármagni verkefnisins.

Hver hugmynd þarf að vera vel útskýrð og með nákvæma staðsetningu. Það auðveldar fólki að meta hugmyndina og hvort þau vilja gefa henni atkvæði. Athugið að starfsmenn Mosfellsbæjar geta óskað eftir nánari skýringum fyrir hverja hugmynd.

Hugmyndir að framkvæmdum á íþrótta-, sundlaugar- og skólasvæðum þarf að skoða sérstaklega.

Íbúar kynna sér á vefnum hugmyndir annarra, rökræða þær og gefa þeim vægi sitt. Allar hugmyndir og rökstuðningur úr ferlinu eru sett á samráðsvefinn til umræðu. Stuðningur við hugmynd á þessu stigi hefur áhrif á það hvort hún eigi möguleika á að komast áfram í kosningu þar sem fjármagni er úthlutað. Þó skal hafa í huga að jafnvel vinsælar hugmyndir geta verið slegnar út ef í ljós kemur að þær uppfylla ekki skilyrði um kostnað og framkvæmanleika. Mikilvægt er að hafa í huga að á þessu stigi er um undankeppni að ræða - stuðningur á samráðsvefnum er ekki endanlegt val. Það fer fram í rafrænni kosningu á sérstöku vefsvæði.

Fagteymi starfsfólks á umhverfissviði Mosfellsbæjar byrjar að meta hugmyndir um leið og þær fara að berast á vefinn. Hugmyndirnar eru metnar út frá þeim leiðbeiningum sem gefnar eru í söfnun hugmynda. Starfsmenn Mosfellsbæjar geta óskað eftir nánari skýringum fyrir hverja hugmynd. Reynt verður að kalla eftir frekari lýsingu og aðlaga hugmynd í samvinnu við hugmyndahöfund og notendur vefsins. Horft verður til þess að þær hugmyndir sem fara á kjörseðilinn verði dreift landfræðilega jafnt um sveitarfélagið.

Þær hugmyndir sem eru óframkvæmanlegar eða sprengja fjárhagsramma verkefnisins og sem ekki næst með góðu móti að aðlaga kröfunum í samtali fagteymis við hugmyndahöfunda, detta sjálfkrafa út og verða ekki í boði við kosningu.

Þegar verkefnum hefur verið stillt upp á kjörseðil á kosningavef hafa íbúar, sem verða 15 ára á kosningaárinu og eldri, með skráð lögheimili í Mosfellsbæ tækifæri til að úthluta allt að 35 milljónum í verkefni sem þeir vilja sjá framkvæmd í sveitarfélaginu næstu tvö árin.

Hugmyndirnar sem kosið verður um geta orðið færri eða fleiri en 30 ef ekki berast nógu margar hugmyndir í öllu ferlinu, ef ekki tekst að fella þær að þeim skilgreiningum um hugmyndir sem hér er kallað eftir eða að fleiri hugmyndir rúmist innan fjárhagsramma verkefnisins.

Valið fer fram á sérstöku vefsvæði þar sem notandi auðkennir sig með öruggum hætti (með Íslykli eða rafrænum skilríkjum) og þar sem atkvæði er dulkóðað. Þannig er aldrei hægt að tengja atkvæði við einstaklinga.

Vakin er athygli á því að ekki er um að ræða íbúakosningu í skilningi 107. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er tóku gildi 1. janúar 2012.

Okkar Mosó 2021 - Rafrænar kosningar:

- Gera má ráð fyrir um 30 hugmyndum á kosningaseðli.
- Íbúar sem verða 15 ára á kosningaárinu og eldri, með skráð lögheimili í Mosfellsbæ fá þar tækifæri til að ráðstafa allt að 35 milljónum í verkefni sem þeir vilja sjá framkvæmd í sveitarfélaginu næstu tvö árin.
- Kjósendum er boðið upp á að hjartamerkja eitt verkefni sem gefur því aukaatkvæði.
- Þá er mögulegt að greiða atkvæði oftar en einu sinni, en það er nýjasta atkvæðið sem gildir.
- Valið fer fram á sérstöku vefsvæði sem verður aðgengilegt af vef Mosfellsbæjar. Þar auðkennir notandi sig með öruggum hætti (með Íslykli eða rafrænum skilríkjum) en atkvæði er dulkóðað. Þannig er aldrei hægt að tengja atkvæði við einstaklinga.
- Niðurstaða kosninga verður kynnt 10. júní 2021

Verkefni verða hönnuð, boðin út og framkvæmd frá sumri 2021 og fram á árið 2022 eftir umfangi verkefna. Upplýsingar um stöðu framkvæmda verða aðgengilegar á vef Mosfellsbæjar og verða uppfærðar reglulega.

Leitast verður við að hafa samráð við hugmyndasmiði og íbúa um útfærslu verkefna - ekki síst í þeim tilfellum þegar aðlaga þarf hugmyndir að framkvæmdum.

Þeim hugmyndum sem ekki ná kosningu verður komið í ákveðinn farveg hjá Mosfellsbæ, t.d. sem ábendingum til fagnefnda eða sem innleggi í skipulagsumræðu.

Þeir sem ekki geta sett fram hugmyndir á samráðsvef, s.s. vegna fötlunar, býðst á meðan á hugmyndasöfnun stendur að senda hugmyndir sínar með tölvupósti á mos[hja]mos.is. Einnig er hægt að hafa samband við Þjónustuver Mosfellsbæjar og óska eftir aðstoð.

Öllum stendur til boða að nota almenningstölvur á Bókasafni Mosfellsbæjar.