Fjármál

Ársreikningar

Ársreikningur Mosfellsbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneytisins sveitastjórnarmála um reikningsskil sveitarfélaga.

Fjárhagsáætlun

Megináherslur í fjárhagsáætlun eru hér eftir sem hingað til að standa vörð um þá grunn- og velferðarþjónustu sem veitt er af stofnunum bæjarins en jafnframt að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu.

Rekstraryfirlit

Bæjarráð hefur samþykkt að birta reglulega annars vegar rekstrarreikning og hins vegar rekstraryfirlit, sundurliðað eftir málaflokkum. Þessar upplýsingar eru birtar á þriggja mánaða fresti.

Álagning gjalda

Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er í janúar ár hvert. Álagning fasteignagjalda fer fram á vegum fjármáladeildar Mosfellsbæjar

Gjaldskrár

Hér má finna allar gjaldskrár Mosfellsbæjar.

Opið bókhald

Mosfellsbær hefur opnað bókhald bæjarins til að auka aðgengi að fjárhagsupplýsingum og skýra á sem einfaldastan máta og með myndrænum hætti ráðstöfun fjármuna sveitarfélagsins.

Styrkir Mosfellsbæjar

Mosfellsbær veitir árlega einstaklingum og félagssamtökum styrki til margvíslegrar starfsemi.