Álagning gjalda

Útsvar og fasteignagjöld

Útsvarsprósenta árið 2022 er 14,48%.

 

Álagning fasteignagjalda í Mosfellsbæ 2022

Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er í janúar ár hvert. Álagning fasteignagjalda fer fram á vegum fjármáladeildar Mosfellsbæjar sem einnig hefur umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkti á 795. fundi sínum að álagning fasteignagjalda 2022 verði sem hér segir:

 

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis: A - skattflokkur

Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

 • Fasteignaskattur A = 0,203% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Vatnsgjald = 0,070% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Fráveitugjald = 0,095% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga A = 0,316% af fasteignamati lóðar
 • Sorphirðugjald = kr. 49.000 pr. íbúð.

 

Fasteignagjöld stofnana: B - skattflokkur

Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

 • Fasteignaskattur B = 1,320% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Vatnsgjald = 0,070% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Fráveitugjald = 0,095% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga B = 1,100% af fasteignamati lóðar.

 

Fasteignagjöld annars húsnæðis: C - skattflokkur

Aðrar fasteignir en falla undir A og B flokk t.d. verslanir, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði.

 • Fasteignaskattur C = 1,540% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Vatnsgjald = 0,070% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Fráveitugjald = 0,095% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga = C 1,100% af fasteignamati lóðar.

 

Yfirlit yfir gildandi gjaldskrár Mosfellsbæjar má finna á mos.is/gjaldskrar.

 

Birting álagningar, gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda

Álagning er birt rafrænt á island.is og Íbúagátt Mosfellsbæjar en jafnframt er hægt að óska eftir útprentuðum álagningarseðli í Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Fasteignagjöld skiptast á tíu gjalddaga frá 1. febrúar til 1. nóvember. Eindagi fasteignagjalda er þrjátíu dögum eftir gjalddaga og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða. Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 40.000 er gjalddagi þeirra 1. febrúar.

Greiðslu má inna af hendi með greiðsluseðlum, í heimabanka og í bönkum. Jafnframt er hægt að greiða fasteignagjöldin með beingreiðslum eða boðgreiðslum. Nánari upplýsingar um greiðslumöguleika fást í Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Greiðsluseðlar eru almennt ekki sendir nema þess hafi verið óskað sérstaklega á Íbúagátt eða í Þjónustuveri.

 

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti og fráveitugjaldi

Lækkunin er reiknuð sjálfkrafa í samvinnu við Þjóðskrá Íslands og Ríkisskattstjóra og stuðst við síðasta skattframtal. Afslátturinn er færður til lækkunar á fasteignagjöldum á álagningarseðli.

 

Tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega eru sem hér segir:

Tekjur einstaklinga 2020

 • 0 - 5.631.999 kr. = 100% afsl.
 • 5.632.000 - 5.976.999 kr. = 80% afsl.
 • 5.977.000 - 6.343.999 kr. = 60% afsl.
 • 6.344.000 - 6.733.999 kr. = 40% afsl.
 • 6.734.000 - 7.147.999 kr. = 20% afsl.

Tekjur samskattaðra einstaklinga 2020

 • 0 - 7.320.999 kr. = 100% afsl.
 • 7.321.000 - 7.769.999 kr. = 80% afsl.
 • 7.770.000 - 8.247.999 kr. = 60 afsl.
 • 8.248.000 - 8.753.999 kr. = 40% afsl.
 • 8.754.000 - 9.290.999 kr. = 20% afsl.

Þróun álagningarprósentu fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæ

2020
 • Fasteignaskattur A = 0,207%
 • Vatnsgjald = 0,070%
 • Fráveitugjald = 0,105%
 • Lóðarleiga = 0,316%

2021
 • Fasteignaskattur A = 0,207%
 • Vatnsgjald = 0,070%
 • Fráveitugjald = 0,105%
 • Lóðarleiga = 0,316%

2019
 • Fasteignaskattur A = 0,209%
 • Vatnsgjald = 0,078%
 • Fráveitugjald = 0,116%
 • Lóðarleiga = 0,316%

2018
 • Fasteignaskattur A = 0,225%
 • Vatnsgjald = 0,084%
 • Fráveitugjald = 0,125%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2017
 • Fasteignaskattur A = 0,253%
 • Vatnsgjald = 0,095%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2016
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2015
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2014
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2013
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,140%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2012
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,110%
 • Fráveitugjald = 0,130%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2011
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,110%
 • Fráveitugjald = 0,130%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2010
 • Fasteignaskattur A = 0,220%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,145%
 • Lóðarleiga = 0,300%

2009
 • Fasteignaskattur A = 0,220%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,145%
 • Lóðarleiga = 0,300%

2008
 • Fasteignaskattur A = 0,220%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,145%
 • Lóðarleiga = 0,300%

2007
 • Fasteignaskattur A = 0,225%
 • Vatnsgjald = 0,100%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,340%

2006
 • Fasteignaskattur A = 0,265%
 • Vatnsgjald = 0,120%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,400%

2005
 • Fasteignaskattur A = 0,360%
 • Vatnsgjald = 0,150%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,400%

2004
 • Fasteignaskattur A = 0,360%
 • Vatnsgjald = 0,150%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,400%

2003
 • Fasteignaskattur A = 0,360%
 • Vatnsgjald = 0,150%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,400%

2002
 • Fasteignaskattur A = 0,320%
 • Vatnsgjald = 0,150%
 • Fráveitugjald = 0,150%
 • Lóðarleiga = 0,100%

Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda