Félagsleg heimaþjónusta

1. gr.
Fyrir félagslega heimaþjónustu á vegum Mosfellsbæjar skal greiða gjald, sem nemur 1.8071 krónur á klukkustund. Elli- og örorkulífeyrisþegar greiði gjald sem nemur 8332 krónum á klukkustund.

Gjaldskráin skal taka breytingum 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á neysluvísitölu miðað við nóvember árið á undan.

2. gr.
Undanþegnir gjaldskyldu vegna félagslegrar heimaþjónustu skulu þeir sem ekki hafa aðrar tekjur en ellilífeyri/örorkulífeyri og óskerta tekjutryggingu. Lífeyrisþegar greiða aldrei hærra gjald fyrir félagslega heimaþjónustu en sem nemur 75% af tekjum umfram lífeyri, eins og hann er skilgreindur hér að framan.

3. gr.
Fjölskyldunefnd er heimilt að gefa eftir hluta greiðslu fyrir veitta félagslega heimaþjónustu eða fella greiðslu alveg niður. Skal þá tekið tillit til efnahags og annarra aðstæðna.

4. gr.
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og öðlast þegar gildi.

 

Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2012.
Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar á 571. fundi, 21. desember 2011.

 

1Upphæð 735 skv. nvt. 01.09.2013 415,2, verður 833 skv. n.vt. 01.10.2019 470,5 stig.
2Upphæð 1.595 skv. nvt. 1.9.2013 415,2, verður 1.807 skv. n.vt. 01.10.2019 470,5 stig.