Skipulags- og byggingarmál (vegna leyfisveitinga, umsýslu og þjónustu)

1. gr.
Fyrir útgáfu leyfa, úttektir, vottorð, skjalagerð, yfirlestur gagna, auglýsingar, kynningar og aðra umsýslu og þjónustu sem Mosfellsbær veitir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfisskyldra fram­kvæmda, deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, innheimtir umhverfissvið Mosfells­bæjar í umboði bæjarstjórnar gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

2. gr.
Fyrir neðangreindar úttektir og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:

 1. Fyrir úttekt vegna byggingarstjóraskipta, sbr. 36. gr. laga um mannvirki = 21.400 kr.
 2. Fyrir úttekt vegna meistaraskipta, sbr. 47. gr. laga um mannvirki = 11.500 kr.
 3. Fyrir áfangaúttekt, sbr. 48. gr. laga um mannvirki = 11.500 kr.
 4. Fyrir lokaúttekt, sbr. 53. gr. laga um mannvirki = 21.400 kr.
 5. Fyrir stöðuúttekt, öryggisúttekt, sbr. 55. gr. laga um mannvirki = 21.400 kr.
 6. Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr. laga um mannvirki, afgreiðslugjald = 12.100 kr.
 7. Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr. laga um mannvirki, gjald/m³ í húsi = 117 kr.
 8. Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 20 feta gáma og smáhýsi til eins árs = 42.000 kr.
 9. Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 40 feta gám til eins árs = 72.400 kr.
 10. Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 20 feta gám innan lóða umfram samþykkt stæði á atvinnulóðum = 42.000 kr.
 11. Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 40 feta gám innan lóða umfram samþykkt stæði á atvinnulóðum = 72.300 kr.

3. gr.
Byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta samkvæmt C-lið 2. gr. áður en byggingarleyfi er gefið út.

4. gr.
Fyrir yfirferð séruppdrátta (burðarþols- og lagnauppdrátta og séruppdrátta aðalhönnuða) skal inn­heimta gjöld sem hér segir, sbr. 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010:

 1. Vegna einbýlishúsa = 63.300 kr.
 2. Vegna par- og raðhúsa, pr. íbúð = 36.700 kr.
 3. Vegna fjölbýlishúsa:
 4. - Fyrir fyrstu 5 íbúðirnar, pr. íbúð = 17.700 kr.
  - Fyrir 6.–19. íbúð, pr. íbúð = 7.400 kr.
  - Fyrir 20. íbúð og hærri raðtölu íbúðar, pr. íbúð = 4.300 kr.
 5. Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m² brúttó = 117.200 kr.
 6. Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús 2.000–10.000 m² brúttó = 128.400 kr.
 7. Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús stærra en 10.000 m²brúttó = 161.900 kr.
 8. Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa. o.fl. = 27.900 kr.
 9. Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis = 45.900 kr.
 10. Breyting á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli eða lóð = 16.900 kr.
 11. Vegna aðkeypts yfirlesturs á séruppdráttum verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.

5. gr.
Fyrir neðangreind vottorð, skjalagerð og yfirlestur ýmiss konar og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:

 1. Lokaúttektarvottorð/úttekt, sbr. 54. gr. laga um mannvirki = 32.700 kr.
 2. Fokheldisvottorð/úttekt, sbr. 55. gr. laga um mannvirki = 32.700 kr.
 3. Stöðuvottorð/úttekt, sbr. 55. gr. laga um mannvirki = 32.700 kr.
 4. Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í dreifbýli = 39.100 kr.
 5. Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í þéttbýli = 22.400 kr.
 6. Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, stór = 39.600 kr.
 7. Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, lítil = 19.900 kr.
 8. Samrunaskjalagerð = 29.900 kr.
 9. Útsetning húss og lóðar, með tékkmælingu = 118.900 kr.
 10. Útsetning húss og lóðar, einföld útsetning = 71.800 kr.
 11. Vegna aðkeyptrar vinnu verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.

6. gr.
Fyrir hverja skoðun/skoðunarskýrslu byggingarfulltrúa á áður gerðum íbúðum skal innheimta skoðunargjald sem hér segir:

 • Skoðunargjald pr. íbúð í fjöleignarhúsi =  kr. 21.800 kr.
 • Skoðunargjald fyrir einbýlis- og sérbýlishús =  32.200 kr.
7. gr.
Vegna grenndarkynninga skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, framkvæmdaleyfa skv. 13. og 14. gr. og vegna deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 38. gr. sömu laga, skal innheimta gjöld sem hér segir:
 1. Fyrir grenndarkynningu á leyfisumsókn = 39.905 kr.
 2. Fyrir afhendingu grunnlandupplýsinga fyrir skipulagsvinnu = 13.500 kr.
 3. Vegna breytingar á aðalskipulagi, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 36. gr. skipulagslaga:
  C1) Gerð tillögu að breytingu = 210.500 kr.
  C2) Umsýslu- og auglýsingakostnaður = 157.900 kr.
 4. Vegna deiliskipulags:
  D1) Umsýsla vegna verkefnislýsingar = 67.000 kr.
  D2) Gerð tillögu að nýju deiliskipulagi eða umfangsmiklum breytingum á deiliskipulagi = Skv. samningi.
  D3) Gerð tillögu að einföldum breytingum = 105.300 kr.
  D4) Umsýslu- og kynningarkostnaður vegna nýs deiliskipulags = 145.100 kr.
  D5) Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna breytinga skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga = 111.600 kr.
  D6) Umsýslu og kynningarkostnaður vegna breytinga skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga = 61.400 kr.
 5. Vegna framkvæmdaleyfa:
  E1) Leyfisgjald vegna framkvæmdaleyfis skv. 14. gr. skipulagslaga = 117.700 kr.
  E2) Leyfisgjald vegna annarra framkvæmdaleyfa = 73.500 kr.
  E3) Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í E1 og E2; pr. ferð = 26.400 kr.

8. gr.
Vegna beiðni um yfirborðs- og umhverfisbreytingar þar sem vikið er frá auglýstu deiliskipulagi, skal kostnaðarþátttaka umsækjanda samsvara framkvæmdakostnaði sem hér segir:

 1. Sögun malbik/steypa (fyrir hvern metra) =  2.300 kr.
 2. Endurnýjun steyptrar stéttar 10 sm (fyrir hvern fermetra) = 10.300 kr.
 3. Steypt stétt fjarlægð og endursteypt 15 sm (fyrir hvern fermetra) = 17.100 kr.
 4. Malbikun götu (fyrir hvern fermetra) = 10.300 kr.
 5. Kantur endursteyptur (fyrir hvern metra) = 9.200 kr.
 6. Færsla á ljósastaur (fyrir hvern staur) = 199.300 kr.
 7. Færsla á rafmagnskassa (fyrir hvern kassa) = 375.800 kr.

Innheimt verður sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni fyrir kostnaði vegna hönnunar gatna, gerð mæli-, lóðar- og hæðarblaða auk aðkeyptrar vinnu og efniskostnaðar við breytingu á lögnum og götusniði.

9. gr.
Umhverfissvið annast innheimtu allra gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari sbr. 51. gr. laga um mann­virki og 20. gr. skipulagslaga.

10. gr.
Gjalddagi gjalda skv. 2., 4. og 5. gr. er áður en byggingarleyfi er útgefið, sbr. ákvæði 53. gr. laga um mannvirki.

Gjalddagi gjalda skv. 7. gr. er sem hér segir:

 • Skv. lið A: Áður en grenndarkynning fer fram.
 • Skv. lið B: Við afhendingu gagna.
 • Skv. liðum C1, D1 og D2: Þegar tillaga er fullgerð.
 • Skv. liðum C2, D3, D4 og D5: Við samþykkt tillögu til auglýsingar eða grenndarkynningar.
 • Skv. liðum E1 og E2: Við útgáfu leyfis.
 • Skv. lið E3: Við útgáfu leyfis, skv. áætlun um fjölda ferða.

11. gr.
Gjöld vegna áfangaúttekta skal endurgreiða komi ekki til verkframkvæmda á gildistíma bygg­ingar­leyfis.

12. gr.
Virðisaukaskattur leggst ekki á gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

13. gr.
Gjöld innheimt samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til greiðslu sannanlegs kostnaðar við ein­staka verkþætti gjaldskrárinnar.

14. gr.
Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, er samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar með heimild í 20. gr. og 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 4/2019.

Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, 27. nóvember 2019.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.

 

Nr. 1290/2019
27. nóvember 2019

 

B deild - Útgáfud.: 3. janúar 2020