Skipulags- og byggingarmál (vegna leyfisveitinga, umsýslu og þjónustu)

1. gr.
Fyrir útgáfu leyfa, úttektir, vottorð, skjalagerð, yfirlestur gagna, auglýsingar, kynn­ing­ar og aðra umsýslu og þjónustu sem Mosfellsbær veitir vegna byggingar- og fram­kvæmda­leyfisskyldra framkvæmda, deiliskipulags og breytinga á skipulags­áætlunum, innheimtir umhverfissvið Mosfellsbæjar í umboði bæjarstjórnar gjöld samkvæmt gjald­skrá þessari.

2. gr.
Fyrir neðangreindar úttektir og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal  innheimta gjöld sem hér segir:

A) Fyrir úttekt vegna byggingarstjóraskipta, sbr. 36. gr. - 22.000 kr.
B) Fyrir úttekt vegna meistaraskipta, sbr. 47. gr. - 11.800 kr.
C) Fyrir áfangaúttekt, sbr. 48. gr. - 11.800 kr.
D) Fyrir lokaúttekt, sbr. 53. gr. - 22.000 kr.
E) Fyrir stöðuúttekt, öryggisúttekt, sbr. 55. gr. - 22.000 kr.
F) Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr., afgreiðslugjald - 12.400 kr.
G) Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr., gjald/m3 í húsi - 120 kr.
H) Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 20 feta gáma og smáhýsi til eins árs - 43.100 kr.
I) Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 40 feta gám til eins árs - 74.400 kr.
J) Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 20 feta gám innan lóða umfram samþykkt stæði á atvinnulóðum - 43.100 kr.
K) Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 40 feta gám innan lóða umfram samþykkt stæði á atvinnulóðum - 74.400 kr.

3. gr.
Byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta samkvæmt C-lið 2. gr. áður en bygging­arleyfi er gefið út.

4. gr.
Fyrir yfirferð séruppdrátta (burðarþols- og lagnauppdrátta og séruppdrátta aðal­hönnuða) skal innheimta gjöld sem hér segir, sbr. 51. og 53. gr.  laga um mannvirki nr. 160/2010:

A) Vegna einbýlishúsa - 65.000 kr.
B) Vegna par- og raðhúsa, pr. íbúð - 37.700 kr.
C) Vegna fjölbýlishúsa:
- Fyrir fyrstu 5 íbúðirnar, pr. íbúð - 18.200 kr.
- Fyrir 6. – 19. íbúð, pr. íbúð - 7.600 kr.
- Fyrir 20. íbúð og hærri raðtölu íbúðar, pr. íbúð - 4.400 kr.
D) Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2000 m2 brúttó - 120.400 kr.
E) Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús 2.000 - 10.000 m2 brúttó - 131.900 kr.
F) Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús stærra en 10.000 m2 brúttó - 166.300 kr.
G) Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa. o.fl - 28.700 kr.
H) Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis. - 45.100 kr.
I) Breyting á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli eða lóð - 17.400 kr.
J) Aðkeypt skoðun og yfirlestur á séruppdráttum skv. reikn.

Vegna aðkeypts yfirlesturs á séruppdráttum verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.

5. gr.
Fyrir neðangreind vottorð, skjalagerð og yfirlestur ýmiss konar og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:

A) Lokaúttektarvottorð/úttekt, sbr. 54. gr. - 33.600 kr.
B) Fokheldisvottorð/úttekt, sbr. 55. gr. - 33.600 kr.
C) Stöðuvottorð/úttekt, sbr. 55. gr. - 33.600 kr.
D) Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í dreifbýli - 40.200 kr.
E) Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í þéttbýli - 23.000 kr.
F) Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, stór - 40.700 kr.
G) Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, lítil  20.400 kr.
H) Samrunaskjalagerð - 30.700 kr.
I) Útsetning húss og lóðar, með tékkmælingu - 122.100 kr.
J) Útsetning húss og lóðar, einföld útsetning - 73.700 kr.
K) Nafnabreyting, lands eða lóðar - 20.400 kr.
L) Skjalagerð/lóðaleigusamningar - 23.000 kr.
M) Aðkeypt vinna skv. reikningi. s.s. lóða og hæðarblöð.
N) Skráning viðbótar fastanúmers íbúða, skv. samningi.

6. gr.
Fyrir hverja skoðun/skoðunarskýrslu byggingafulltrúa á áður gerðum íbúðum skal innheimta skoðunargjald sem hér segir:

Skoðunargjald pr. íbúð í fjöleignarhúsi - 22.400 kr.
Skoðunargjald fyrir einbýlis- og sérbýlishús - 33.100 kr.

7. gr.
Vegna grenndarkynninga skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, framkvæmdaleyfa skv. 13. og 14. gr. og vegna deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 38. gr. sömu laga, skal innheimta gjöld sem hér segir:

A) Fyrir grenndarkynningu á leyfisumsókn - 41.000 kr.
B) Fyrir afhendingu grunn-landupplýsinga fyrir skipulagsvinnu - 13.900 kr.
C) Vegna breytingar á aðalskipulagi, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 36. gr.:
C1) Gerð tillögu að breytingu - 226.2001 kr.
C2) Umsýslu- og auglýsingakostnaður - 162.200 kr.
D) Vegna deiliskipulags:
D1) Umsýsla vegna verkefnislýsingar - 68.800 kr.
D2) Gerð tillögu að nýju deiliskipulagi eða umfangsmiklum breytingum á deiliskipulagi, skv. samningi
D3) Gerð tillögu að einföldum breytingum - 108.100 kr.
D4) Umsýslu- og kynningarkostnaður v. nýs deiliskipulags - 149.000 kr.
D5) Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. breytinga skv. 1. mgr. 43. gr. - 114.600 kr.
D6) Umsýslu og kynningarkostnaður v. breytinga skv. 2. mgr. 43. gr. - 63.100 kr.
E) Vegna framkvæmdaleyfa:
E1) Leyfisgjald vegna framkvæmdaleyfis skv. 14. gr. - 120.900 kr.
E2) Leyfisgjald vegna annarra framkvæmdaleyfa - 75.500 kr.
E3) Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í E1 og E2; pr. ferð - 27.100 kr.

8. gr.
Vegna beiðni um yfirborðs og umhverfisbreytinga þar sem vikið er frá auglýstu deiliskipulagi, skal kostnaðarþátttaka umsækjanda samsvara framkvæmdakostnaði sem hér segir:

A) Sögun malbik / steypa (fyrir hvern metra) - 2.400 kr.
B) Endurnýjun steyptra stéttar 10 cm (fyrir hvern fermeter)- 10.600 kr.
C) Steypt stétt fjarlægð og endursteypt 15 cm (fyrir hvern fermeter) - 17.600 kr.
D) Malbikun götu (fyrir hvern fermeter) 10.600 kr.
E) Kantur endursteyptur (fyrir hvern metra) - 9.400 kr.
F) Færsla á ljósastaur (fyrir hvern staur) - 204.700 kr.
G) Færsla á rafmagnskassa (fyrir hvern kassa) - 385.900 kr.

Innheimt verður sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni kostnað vegna hönnunar gatna, gerð mæli- lóðar- og hæðarblaða auk aðkeyptrar vinnu og efniskostnaðar við breytingu á lögnum og götusniði.

9. gr.
A) Tímagjald starfsmanns á umhverfissviði vegna annarra verka - 23.000 kr.

10. gr.
Umhverfissvið annast innheimtu allra gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari skv. 51. gr. laga um mannvirki og 20. gr. skipulagslaga.

11. gr.
Gjalddagi gjalda skv. 2., 4. og 5. gr. er áður en byggingarleyfi er útgefið sbr. ákvæði 53. gr. laga um mannvirki.

Gjalddagi gjalda skv. 7. gr. er sem hér segir:

Skv. lið A: Áður en grenndarkynning fer fram.
Skv. lið B: Við afhendingu gagna.
Skv. liðum C1, D1 og D2: Þegar tillaga er fullgerð.
Skv. liðum C2, D3, D4 og D5: Við samþykkt tillögu til auglýsingar eða grenndarkynningar.
Skv. liðum E1 og E2: Við útgáfu leyfis.
Skv. lið E3: Við útgáfu leyfis, skv. áætlun um fjölda ferða.

12. gr.
Gjöld vegna áfangaúttekta skal endurgreiða komi ekki til verkframkvæmda á gildis­tíma byggingarleyfis.

13. gr.
Virðisaukaskattur leggst ekki á gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

14. gr.
Gjöld innheimt samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til greiðslu sannanlegs kostnaðar við einstaka verkþætti gjaldskrárinnar.

15. gr.
Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, er samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar á 773. fundi þann 9. desember 2020, með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1290/2019.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, 9. desember 2020.
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.

 

Nr. 1526/2020
B deild - Útgáfud.: 11. janúar 2021

 

1Eða samkvæmt samningi.