Vatnsveita

1. gr. Vatnsgjald.
Almennt vatnsgjald skal vera 0,070% af fasteignamati mannvirkja og lóða. Gjalddagar almenns vatnsgjalds eru þeir sömu og bæjarstjórn ákveður hverju sinni vegna álagðra fasteignagjalda í sveitarfélaginu.

2. gr. Heimæðagjöld.
Gjald vegna heimæðagjalda skal vera sem hér segir:

 • 32 mm rör = 189.983 kr. án vsk.
 • 40 mm rör = 253.058 kr. án vsk.
 • 50 mm rör = 364.144 kr. án vsk.
 • 63 mm rör = 696.633 kr. án vsk.
 • 75 mm rör = 996.659 kr. án vsk.
 • 90 mm rör = 1.238.453 kr. án vsk.
 • 110 mm rör = 1.379.114 kr. án vsk.
 • 140 mm rör = 1.546.709 kr. án vsk.
 • 180 mm rör = 1.856.918 kr. án vsk.

Stærð heimæðar er ákvörðuð af Vatnsveitu Mosfellsbæjar í samræmi við ósk kaupenda um vatnsmagn í umsókn. Þar sem lengd heimæðar er styttri en 20 metrar gildir ofangreind verðskrá.

Fyrir hvern metra umfram 20 metra er heimilt að innheimta 1% af heimæðagjöldum viðkomandi málstærðar.

Óski húseigandi eftir færslu heimæða að nýjum tengipunkt greiðir hann heimæðagjöld að nýju.

Gjald vegna vatnsúðaheimæða er kr. 3.687.117 fyrir hverja heimæðarlögn.

Gjald vegna tengingar vinnuvatns er kr. 101.842 án vsk.

3. gr. Mælagjöld.
Gjald vegna rennslismæla skal vera sem hér segir/verð án vsk.:

Stærð mælis og verð kr./dag án vsk.:

 • 15 mm = 34,51 kr./dag án vsk.
 • 20 mm = 37,93 kr./dag án vsk.
 • 25 mm = 49,00 kr./dag án vsk.
 • 32 mm = 54,14 kr./dag án vsk.
 • 40 mm = 68,76 kr./dag án vsk.
 • 50 mm = 80,75 kr./dag án vsk.
 • 80 mm = 217,52 kr./dag án vsk.
 • 100 mm = 221,99 kr./dag án vsk.

4. gr. Graftrargjöld.
Gjald er lagt á vegna ídráttarröra, fleygunar og sprenginga. Vanti ídráttarrör eða ídráttarrör reynist ónothæft greiðist vegna skurðgraftar er gjaldið 9.334 kr./lengdarmetra án vsk.

Reynist nauðsynlegt að fleyga eða sprengja klöpp eða frost er í jörðu bætist eftirfarandi kostnaður við skurðgröft, sbr. 1. mgr., sem innheimtist eftir á.

 • Klaki/klöpp: Dýpt cm. < 30 =  3.422 kr./lengdarmetrar/án vsk.
 • Klaki/klöpp: Dýpt cm.  > 30 = 6.905 kr./lengdarmetrar/án vsk.

5. gr. Aukavatnsgjald.
Aukavatnsgjald til stórnotenda er 43,65 kr./m³ án vsk.

6. gr.
Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af bæjarstjórn Mosfellsbæjar er sett með stoð í 10. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur og 11. gr. reglugerðar nr. 401/2005 um vatnsveitur sveitarfélaga. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 5/2019.

Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, 27. nóvember 2019.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.

 

Nr. 1291/2019
27. nóvember 2019

 

B deild - Útgáfud.: 3. janúar 2020