Opið bókhald

Mosfellsbær hefur nú opnað bókhald bæjarins til að auka aðgengi að fjárhagsupplýsingum og skýra á sem einfaldastan máta og með myndrænum hætti ráðstöfun fjármuna sveitarfélagsins.

Gjöld

Gjöld eru brotin niður á málaflokka, deildir og gjaldaliði auk þess sem hægt er að sjá yfirlit yfir birgja bæjarins og gjöld sundurliðuð niður á birgja.

Tekjur

Tekjur eru brotnar niður á málaflokka, þjónustuþætti og einstaka tekjuliði og hægt er að skoða heildartekjur valinna tímabila.

Opið bókhald Mosfellsbæjar er sótt með beinum hætti í bókhald Mosfellsbæjar. Gögn eru birt fyrir hvern ársfjórðung.