Rafrænir reikningar

Mosfellsbær hvetur alla sína birgja að senda reikninga með rafrænum hætti.

Reikningar skulu ekki sendir á pappír samhliða rafrænum reikningum.

Sendingarmáti reikninga

Mörg bókhaldskerfi bjóða notendum að senda reikninga beint út úr bókhaldskerfi með skeytamiðlun til móttakanda reiknings. Þjónustuaðilar fjárhagskerfa og skeytamiðlarar veita ráðgjöf um miðlun rafrænna reikninga.

Mosfellsbær er með samning við InExchange ehf. um skeytamiðlun.

Ef sendandi reiknings nýtir sér ekki þjónustu skeytamiðlara í gegnum bókhaldskerfi sitt, býður Mosfellsbær sendanda reiknings upp á að senda reikning sér að kostnaðarlausu í gegnum móttökuvef Mosfellsbæjar hjá InExchange ehf.

Innihald reikninga

Reikninga þarf að stíla á kennitölu Mosfellsbæjar, kt. 4702695969, auk þess sem kostnaðarstaður/deild skal koma fram á reikningi með skýrum hætti.

Mosfellsbær móttekur einnig reikninga fyrir :

  • Hitaveitu Mosfellsbæjar, kt. 6305081260
  • Heilbrigðiseftirlit kjósarsvæðis, kt. 4602902529

Fram skal koma á reikningi sundurliðun á vöru og/eða þjónustu, magn, eining og einingarverð ásamt öðrum lögbundnum upplýsingum á reikningi. Sé um að ræða reikning vegna samningsbundins verkefnis ber sendanda reiknings að sundurliða reikning með þeim hætti að unnt sé að aðgreina unnar vinnustundir frá efni.

Óskað er eftir að viðbótar upplýsingar, s.s. beiðnir, tíma- og verkskýrslur og önnur mikilvæg gögn séu send sem viðhengi á pdf formi með rafrænum reikningum.

Gott er að hafa í huga:

  • Mosfellsbær áskilur sér 14 daga greiðslufrest frá móttökudegi reiknings nema um annað hafi sérstaklega verið samið.
  • Allir reikningar eru sendir í rafræna uppáskrift og þurfa samþykki eins til tveggja starfsmanna áður en þeir eru greiddir.
  • Ef reikningur ber ekki með sér nægjanlegar upplýsingar til að meta hvert skuli senda hann í rafræna uppáskrift eða svo hægt sé að staðfesta réttmæti hans gilda ekki fyrirheit um greiðslufrest.