Styrkir til náms, verkfæra og tækjakaupa

Umsóknarfrestur rann út 10. október 2021.

Mosfellsbær auglýsir eftir umsóknum um styrk til fatlaðs fólks til náms eða verkfæra- og tækjakaupa vegna félagslegrar hæfingar og endurhæfingar skv. 25. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018.

Skilyrði sem þarf að uppfylla til að eiga rétt á styrk eru:

  • Eiga lögheimili í Mosfellsbæ eða Kjósarhreppi.
  • Hafa náð 18 ára aldri.
  • Hafa varanlega örorku og uppfylla skilyrði um fötlun samkvæmt 2. gr. laga nr. 38/2018.

Enn fremur þurfa að fylgja með umsókn frumrit af kvittunum vegna kaupa á þjónustu eða tækjum.

Úthlutun fer fram einu sinni á ári og fer upphæð styrkja eftir fjölda umsókna, þó er miðað við að styrkur hverju sinni fari ekki upp fyrir 70.000 kr. til hvers einstaklings.