Upplýsingar til foreldra um fyrirkomulag niðurgreiðslna

Upplýsingar um vistun barns hjá dagforeldri

 1. Dagforeldrar með þjónustusamning:
  Bæjarstjórn Mosfellsbæjar gerir þjónustusamning við þá dagforeldra sem þess óska bæði innanbæjar sem utan.

  Skilyrði fyrir niðurgreiðslu:

  Að hlutaðeigandi barn hafi náð 9 mánaða aldri og eigi lögheimili í Mosfellsbæ. Greiðslur hefjast í mánuðnum sem barnið verður 9 mánaða. Greiðslur vegna barna einstæða foreldra hefjast í mánuðnum sem barnið verður 6 mánaða.
  Að viðkomandi dagforeldri hafi leyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum.
  Að fyrir liggi þjónustusamningur milli dagforeldris, foreldra og dagvistarfulltrúa Mosfellsbæjar.
  Við upphaf vistunar barns hjá dagforeldri sem er með þjónustusamning þá er gerður þríhliða samningur milli foreldra, dagforeldris og daggæslufulltrúa f.h. Mosfellsbæjar. 
  Í samningnum kemur fram hvenær barn byrjar vistun, vistunartíminn, mánaðargjald foreldra og niðurgreiðsla frá Mosfellsbæ til dagforeldris. Uppsögn á samningnum skal gerð með mánaðarfyrrivara.

 2. Dagforeldrar án þjónustusamnings:
  Þegar börn eru vistuð hjá dagforeldri sem ekki er með þjónustusamning við Mosfellsbæ þá eru engar niðurgreiðslur af hálfu Mosfellsbæjar til dagforeldris.