Aðrar nefndir

Þverfaglegur vinnuhópur á að setja viðbragðsáætlunina saman og þeir sem eiga sæti í honum eiga að hafa góða þekkingu á skipulagi sveitarfélagsins. Sveitarstjórnin skipar vinnuhópinn og hann á að hafa skýrt umboð. Allar deildir og stofnanir eiga að koma að starfinu.

Þegar áætlunin er tilbúin er mælt með því að hún sé lögð fyrir sveitarstjórnina, bæði til að fá samþykki æðstu stjórnar sveitarfélagsins og til vekja athygli á henni.

Vinnuhópur, sem ber ábyrgð á því að setja áætlunina saman, hefur einnig það hlutverk að kynna hana innan stofnunarinnar. Áætlunina á að kynna á innraneti, á stórfundum og í einstökum deildum. Vinnuhópurinn á einnig að sjá um endurskoðunina. Mælt er með því að það sé gert á hálfs árs fresti. Stærri endurskoðun og endurgerð áætlunarinnar að hluta eða öllu leyti þarf svo að framkvæma með nokkura ára millibili, einu sinni á hverju kjörtímabili er góð tíðni.

Það er formaðurinn, sem æðsti pólitíski forsvarsmaður sveitarfélagsins, og sveitarstjórinn sem bera ábyrgð á því að viðbragðsáætluninni sé fylgt eftir og að hún sé samþykkt pólitískt.

Áætlunina á að prófa með æfingum. Æfingarnar sýna hversu nauðsynleg góð áætlun er og gefa um leið til kynna hvar endurbóta er þörf.

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn
Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Samtökin heita „Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu” skammstafað SSH. Varnarþing þeirra skal vera í því sveitarfélagi þar sem aðalskrifstofa SSH er á hverjum tíma.

SSH starfar á grundvelli ákvæða sveitarstjórnarlaga um landshlutasamtök sveitarfélaga.

Markmið samtakanna er að:

 • Vera vettvangur samráðs og samstarfs aðildarsveitarfélaganna, vinna að sameiginlegum hagsmunamálum þeirra og vera sameiginlegur málsvari þeirra
 • Efla samstarf sveitarfélaganna og stuðla að samskiptum og samstarfi sveitarstjórnarmanna, sveitarstjórnarnefnda og starfsmanna sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
 • Vinna að framþróun til hagsældar fyrir íbúa svæðisins.

 

SSH skal hafa frumkvæði að vöktun, greiningu, umræðu og kynningu á málum sem líkleg eru til að stuðla að framgangi ofangreindra markmiða. Með sama hætti skal SSH fylgjast með nýjungum á sviði sveitarstjórnarmála jafnt innalands sem erlendis og miðla þeim til aðildarsveitarfélaganna.

SSH skal standa fyrir reglubundnu samráði við ríkisvaldið, ráðuneyti og stofnanir um málefni er varða hag sveitarfélaganna og vinna með þeim hætti að framþróun og hagsmunum höfuðborgarsvæðisins.

SSH er sameiginlegur vettvangur sveitarfélaganna til að fjalla um rekstur þeirra byggðasamlaga sem sveitarfélögin reka sameiginlega hverju sinni, og sama gildir um önnur hliðstæð verkefni á vegum aðildarsveitarfélaganna s.s. svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins.

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn
 • Sveinn Óskar Sigurðsson (M)
 • Valdimar Birgisson (C)
 • Ásgeir Sveinsson (D)
 • Kolbrún G. Þorsteinsdóttir (D)

 

Áheyrnarfulltrúar
 • Bjarki Bjarnason (V)
 • Anna Sigríður Guðnadóttir (S)
 • Stefán Ómar Jónsson (L)

 

Samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og samkomulagi við aðildarsveitarfélög kýs bæjarstjórn tvo aðalmenn og tvo til vara í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis og er kjörtímabil þeirra hið sama og bæjarstjórnar. Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis starfar í umboði heilbrigðisnefndar og annast eftirlit í Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og í Kjós. Þessi sveitarfélög ásamt Kjalarnesi sameinuðust um rekstur á heilbrigðiseftirlitinu árið 1987. Eftirlit með Kjalarnesi fluttist til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur við sameiningu Kjalarness og Reykjavíkur.

Aðalmenn í Heilbrigðisnefnd
Aðalmenn
 • Arna Hagalínsdóttir (D)
 • Sara Hafbergsdóttir (M)

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn

 

Varamenn

 

Yfirkjörstjórn tekur á móti framboðslistum á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð

Hvaða hlut­verki gegna kjör­stjórn­ir?

Yfir­kjör­stjórn­ir eru kosn­ar af Alþingi. Flokk­ar sem hyggj­ast bjóða sig fram þurfa að skila inn fram­boðslist­um til yfir­kjör­stjórn­ar hvers kjör­dæm­is.

Yfir­kjör­stjórn hefur það hlutverk meðal annarra að fara yfir lista frambjóðenda og meðmælanda og gæta þess að lögum sé framfylgt. Þegar ágrein­ing­ur hef­ur verið leyst­ur, ef ein­hver er, merkja yfir­kjör­stjórn­ir fram­boðslista með lista­bók­stöf­um sem dóms­mál­ráðuneytið hef­ur aug­lýst. Þegar því er lokið send­ir hún list­ana til lands­kjör­stjórn­ar ásamt öll­um gögn­um sem þeim fylgdu.

Aðalmenn

 

Varamenn

 

Aðalmenn í fulltrúaráði
Aðalmenn