Samstarfsnefndir

Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum kýs bæjarstjórn fulltrúa bæjarins í eftirtaldar samstarfsnefndir:

Almannavarnanefnd

Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara í sameiginlegri almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins, þ.e. Hafnafjarðar, Bessastaðahrepps, Garðabæjar, Kópavogs, Seltjarnarness, Reykjavíkur, Mosfellsbæjar og Kjósar samkvæmt samkomulagi sveitarfélaganna þar um og staðfestingu dómsmálaráðuneytisins frá 14. nóvember 2003, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga um almannavarnir nr. 94/1962, með síðari breytingum.

Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis

Samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og samkomulagi við aðildarsveitarfélög kýs bæjarstjórn tvo aðalmenn og tvo til vara í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis og er kjörtímabil þeirra hið sama og bæjarstjórnar. Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis starfar í umboði Heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis.

Þjónustuhópur aldraðra

Einn aðalmann og annan til vara skv. 7. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og samkomulagi við sveitarfélög sem aðild eiga að sama heilsugæsluumdæmi.

Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og Bláfjallafólkvangs

Einn aðalmaður og annar til vara skv. 3. gr. samþykktar fyrir stjórn skíðasvæðanna frá 30. september 2003.

Starfskjaranefnd

Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara, sbr. samkomulag um starfskjaranefndir samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Mosfellsbæjar og Launanefndar sveitarfélaga frá 6. maí 1997.

Fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands

Einn aðalmaður og annar til vara skv. 9. gr. laga um Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands nr. 68/1994.

Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga

Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 4. gr. laga Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 28. ágúst 1998 um sveitarfélög með íbúatöluna 5.001–10.000.

Stjórn Strætó bs.

Einn aðalmaður og einn varamaður í stjórn Strætó bs., sbr. 5. gr. í stofnsamningi Strætó bs.

Samstarfsnefnd um málefni lögreglunnar

Einn aðalmaður í samstarfsnefndina skv. 12. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.