Félagsþjónusta

Barnavernd

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum.

Félagsleg ráðgjöf

Markmið félagslegrar ráðgjafar er að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda.

Fjárhagsaðstoð

Markmið með veitingu fjárhagsaðstoðar er að stuðla að því að einstaklingar og fjölskyldur geti framfleytt sér.

Húsnæðismál

Markmiðið með þjónustu á sviði félagslegra húsnæðismála er að stuðla að því að íbúar geti búið við öryggi í húsnæðismálum.

Stuðningsþjónusta

Markmið stuðningsþjónustu er að efla fólk til sjálfshjálpar og gera því kleift að búa sem lengst í heimahúsi við sem eðlilegastar aðstæður.

Fyrir eldri borgara

Fjölskyldusvið fer með málefni eldri borgara. Þjónusta sviðsins gengur út frá því að stuðla að því að aldraðir geti búið við eðlilegt fjölskyldulíf svo lengi sem unnt er.

Þjónusta við fatlað fólk

Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar sinnir þjónustu við fólk með fötlun sem sveitarfélaginu er skylt að veita samkvæmt lögum.

Gjaldskrár

Gjaldskrár Fjölskyldusviðs.