Félagsþjónusta

Barnavernd

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum.

Félagsleg ráðgjöf

Markmið félagslegrar ráðgjafar er að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda.

Fjárhagsaðstoð

Markmið með veitingu fjárhagsaðstoðar er að stuðla að því að einstaklingar og fjölskyldur geti framfleytt sér.

Húsnæðismál

Markmiðið með þjónustu á sviði félagslegra húsnæðismála er að stuðla að því að íbúar geti búið við öryggi í húsnæðismálum. Markmið með úthlutun félagslegra leiguíbúða er að veita þeim fjölskyldum og einstaklingum úrlausn í húsnæðismálum, sem ekki eru færir um það sjálfir.

Heimaþjónusta

Markmið félagslegrar heimaþjónustu er að efla fólk til sjálfshjálpar og gera því kleift að búa sem lengst í heimahúsi við sem eðlilegastar aðstæður.

Fyrir eldri borgara

Markmið með félagslegri heimaþjónustu er að efla fólk til sjálfsbjargar og gera því kleift að búa í heimahúsi við sem eðlilegastar aðstæður.

Þjónusta við fatlað fólk

Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar sinna þjónustu við fólk með fötlun sem Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra á Reykjanesi hefur haft með höndum.