Barnavernd Mosfellsbæjar

Ef málið þolir ekki bið hringið strax í 112. 

Barnavernd tekur við tilkynningum í gegnum hnappana hér fyrir ofan. Einnig er hægt að hringja  í síma 525-6700 á opnunartíma Bæjarskrifstofunnar og utan dagvinnutíma tekur 112 við tilkynningum. 

Bakvakt barnaverndar Mosfellsbæjar sinnir neyðartilvikum utan skrifstofutíma.

Markmið og þjónusta

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Það er gert með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. Með börnum er átt við einstakling innan 18 ára aldurs.

Þjónustan er í samræmi við barnaverndarlög nr. 80/2002 og önnur lög, eftir því sem við á hverju sinni.

Fjölskyldunefnd fer með málefni samkvæmt barnaverndarlögum og starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar.

Ferli barnaverndarmála

Starfsmenn fjölskyldusviðs taka við tilkynningum í síma 525-6700 og utan dagvinnutíma tekur 112 við tilkynningum.

Barnaverndarlög nr. 80/2002 leggja þær skyldur á almenning að gera barnaverndarnefnd viðvart ef þess verður vart að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu, er skylt að tilkynna það fjölskyldunefnd. Sérstakar skyldur eru lagðar á lögreglu og þá sem hafa afskipti af börnum svo sem kennara, dagmæður, presta, lækna, ljósmæður, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og félagsráðgjafa um að tilkynna slík mál til barnaverndarnefndar. 

Sá sem tilkynnir um vanrækslu barns eða óviðunnandi misfellur á uppeldi þess getur óskar nafnleyndar. Það á þó ekki við gagnvart barnaverndarnefnd og starfsmönnum nefndarinnar.

Þegar borist hefur tilkynning eða upplýsingar um að barn eða ófætt barn kunni að vera í hættu, er fyrst kannað hvort um rökstuddan grun er að ræða. Í flestum tilvikum hefst könnun hjá þeim sem best þekkja til, þ.e. foreldrum barnsins og barninu sjálfu. Í framhaldi af því er leitað upplýsinga hjá öðrum sem þekkja barnið, um líðan þess og aðstæður. Foreldrum er í flestum tilfellum greint frá því að haldið sé uppi fyrirspurnum um barn.

Fulltrúar fjölskyldunefndar og starfsmenn fjölskyldusviðs eru bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra sem njóta þjónustu sviðsins. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi láti af störfum.

Foreldrar barns eða aðrir þeir, sem eru barninu nákomnir geta skotið úrskurði barnaverndarnefndar til úrskurðarnefndar velferðarmála.

Stjórnsýslukæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.

Kærufrestur vegna stjórnvaldsákvarðana barnaverndarnefnda og Barnaverndarstofu er fjórar vikur frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðun.