Fatlað fólk

Sækja um ráðgjöf

Þegar einstaklingur/fjölskylda hyggst sækja um þjónustu fjölskyldusviðs er lagt upp með að ráðgjöf sé fyrsta skrefið í þjónustuferlinu. Viðtal hjá ráðgjafa gæti verið forsenda þess að sú umsókn sem einstaklingur hyggst senda inn teljist gild.

Þjónusta í boði

Mosfellsbær veitir margvíslega þjónustu, svo sem ráðgjöf og stuðning við fatlað fólk og foreldra fatlaðra barna, þjónustu á heimilum, hæfingu, starfsþjálfun, verndaða vinnu, stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn, skammtímavistun og akstursþjónustu.

Sækja um þjónustu

Sótt er um þjónustu á vegum bæjarins í Íbúagátt Mosfellsbæjar.

Önnur þjónusta

Pant - Akstursþjónusta:

 

Markmið akstursþjónustu fatlaðra er að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki kleift að stunda nám, vinnu, þjálfun og njóta tómstunda.

 

Hægt er að kaupa máltíðir í hádeginu alla virka daga frá Þjónustumiðstöð Eirhamra. Boðið er upp á heimsendingu og bætist þá við sendingarkostnaður.

 

Hæfing er alhliða starfs- og félagsþjálfun utan heimilis sem miðar að því að auka hæfni fatlaðs fólks með mikið skerta starfsgetu til starfa og þátttöku í daglegu lífi. Markmiðið er að gera því kleift að sækja vinnu á almennum vinnumarkaði eða verndaða vinnu. Í reynd er hæfing þó einatt viðvarandi úrræði sem felur í sér dagleg verkefni utan heimilis og þar með einnig félagsskap og tilbreytingu.

Hæfing fer einkum fram í formi léttra vinnuverkefna, ADL þjálfunar (athafnir daglegs lífs) og félagsþjálfunar. Ekki eru að jafnaði greidd laun í hæfingu en eðlilegt er að þegar verkefni skila arði sé hann greiddur út til þeirra sem vinna að þeim.

Á höfuðborgarsvæðinu er starfræktur um tugur hæfingarstöðva þar sem um 170 manns njóta þjálfunar. Flestir dvelja þar 4-6 klst. á dag. Til loka árs 2010 var starfsemin einkum á höndum ríkisins en síðan þá í umsjá sveitarfélaganna sem þær eru staðsettar í og sjálfseignarstofnana að hluta. Gert er ráð fyrir að þessir aðilar, þeirra á meðal Mosfellsbær, hafi með sér samvinnu um þau rými sem þar er að finna, sem og um faglegt eftirlit.

Lögreglustjórar (sýslumenn utan Reykjavíkur) gefa út stæðiskort fyrir hreyfihamlaða. Umsækjendur þurfa að fylla út umsókn um stæðiskort (pdf) og skila inn ásamt læknisvottorði og ljósmynd (passamynd). Viðkomandi lögreglustjóri leggur síðan mat á umsókn um stæðiskort og gefur út stæðiskortið að uppfylltum skilyrðum reglugerðar um útgáfu stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða nr. 1130/2016.

Upplýsingar um sérmerkt stæði fyrir hreyfihamlaða veitir þjónustumiðstöð Laugardals, Háaleitis og Bústaða í síma 411-1500

 

Umsjón og framkvæmd

Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar sér um þjónustu við fatlað fólk, framkvæmd þjónustunnar og eftirliti með henni. Þjónustan miðar að því að skapa þeim skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi en sé þjónustuþörf meiri er sértæk þjónusta veitt.

Fulltrúar fjölskyldunefndar og starfsmenn fjölskyldusviðs eru bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra sem njóta þjónustu sviðsins. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi láti af störfum.

Fatlaðir eiga rétt á almennri þjónustu sem veitt er á fjölskyldusviði í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 en að auki geta fatlaðir átt rétt á þjónustu samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018.

Þjónustan miðar að því að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og skapa því skilyrði til að lifa eðlilegu lífi og taka virkan þátt í samfélaginu. Nánari upplýsingar á vef Stjórnarráðs Íslands.