Félagsleg ráðgjöf

Markmið félagslegrar ráðgjafar er tvíþætt, annars vegar að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og hins vegar stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda. Haft er að leiðarljósi að styðja einstaklinga og fjölskyldur til sjálfshjálpar þannig að hver og einn geti notið sín sem best í samfélaginu.

Félagsleg ráðgjöf er meðal lögbundinna verkefna sveitarfélaga. Allir sem orðnir eru 18 ára og eiga lögheimili í Mosfellsbæ geta leitað ráðgjafar sér að kostnaðarlausu með því að snúa sér til fjölskyldusviðs bæjarins. 

Starfsfólk fjölskyldusviðs er bundið þagnarskyldu um málefni einstaklinga sem þangað leita. Undantekningu frá þagnarskyldu má einungis gera samkvæmt lagaboði, svo sem ef barni er hætta búin.

 

Hvaða málefni falla undir félagslega ráðgjöf?

Undir félagslega ráðgjöf falla m.a. eftirtalin atriði:

 • Fjárhagsvandi og fjármál.
 • Húsnæðisvandi.
 • Atvinnuleysi.
 • Samskipti innan fjölskyldna, meðal annars sambúðarvanda.
 • Uppeldismál og málefni barna og unglinga.
 • Hjónaskilnaðir og sambúðarslit.
 • Forsjár- og umgengnismál.
 • Ættleiðingarmál.
 • Afengis- og/eða vímuefnavandi.
 • Skert færni og/eða fötlun.
 • Aðstæður á efri árum.


Ávallt er leitast við að veita ráðgjöfina í samhengi við önnur úrræði ef við á og tengja hana þjónustu annarra aðila eftir því sem hentar, svo sem skóla, heilsugæslustöðvar, sérhæfðrar ráðgjafar á borð við SÁÁ o.s.frv.