Fjárhagsaðstoð

Um fjárhagsaðstoð í Mosfellsbæ gilda reglur sem bæjarstjórn hefur samþykkt í samræmi við 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991).

Fjölskyldunefnd fer með málefni fjárhagsaðstoðar í umboði bæjarstjórnar. Starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar. Þeir hafa að leiðarljósi að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar.

Markmið með veitingu fjárhagsaðstoðar er að stuðla að því að einstaklingar og fjölskyldur geti framfleytt sér.

 

Hverjir geta sótt um fjárhagsaðstoð?

  • Þeir sem eiga lögheimili í bæjarfélaginu.
  • Atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi einstaklingar sem hafa hafa hætt rekstri og lagt inn virðisaukanúmer.

 

Hvað felst í fjárhagsaðstoð?

  • Aðstoðin er í formi styrks eða láns. Jafnan eru kannaðir aðrir möguleikar en fjárhagsaðstoð.
  • Fjárhagsaðstoð er einungis veitt í tengslum við önnur úrræði, svo sem ráðgjöf og leiðbeiningar.
  • Sá sem nýtur fjárhagsaðstoðar skal tilkynna fjölskyldusviði ef breytingar verða á tekjum og fjölskylduaðstæðum. Slíkar breytingar geta haft áhrif á rétt til fjárhagsaðstoðar.
  • Fjárhagsaðstoð sem veitt er á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga er alltaf endurkræf.

 

Umsókn um fjárhagsaðstoð

Reglur og samþykktir