Heimaþjónusta

Markmið félagslegrar heimaþjónustu er að efla fólk til sjálfshjálpar og gera því kleift að búa sem lengst í heimahúsi við sem eðlilegastar aðstæður. Þjónustan er veitt þeim sem þarfnast hennar vegna skertrar færni, fjölskylduaðstæðna, veikinda, fötlunar o.fl.

Félagsleg heimaþjónusta getur t.d. verið fólgin í:

  • Aðstoð við persónulega umhirðu.
  • Aðstoð við heimilishald.
  • Félagslegur stuðningur.
  • Heimsending matar.
  • Aðstoð við þrif.
  • Aðstoð við umönnun barna og ungmenna.

Fólk sem býr við fötlun nýtur margvíslegs stuðnings við búsetu sem ýmist er á vegum bæjarins eða eigin vegum (frekari liðveisla).

Mat er lagt á þörf fyrir dvalar- eða hjúkrunarrými fyrir þá sem þess þarfnast.

Heilsugæslustöð Mosfellsumdæmis sér um heimahjúkrun og baðþjónustu fyrir aldraða.

Starfsmenn Eirar, hjúkrunarheimilis sjá um framkvæmd þjónustunnar samkvæmt samningi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og Eirar, hjúkrunarheimilis.

 

Hverjir geta sótt um heimaþjónustu?

Þeir sem eiga lögheimili í bæjarfélaginu og geta ekki séð hjálparlaust um heimilishald og persónulega umhirðu geta sótt um félagslega heimaþjónustu. Þörf fyrir aðstoð er metin í hverju tilviki. Leitast er við að veita þá þjónustu sem viðkomandi eða aðrir heimilismenn eru ekki færir um að annast sjálfir.

 

Umsókn um heimaþjónustu

Umsókn þarf að fylgja umsögn sérfræðings sem staðfestir þörf viðkomandi fyrir þjónustuna og yfirlit yfir greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins, þegar það á við. Félagsráðgjafi metur þörf umsækjanda fyrir þjónustu.

 

Afgreiðsla umsókna og áfrýjunarleiðir

Trúnaðarmálafundur fjölskyldusviðs fjallar um umsóknir um félagslega heimaþjónustu og afgreiðir þær í samræmi við reglur þar að lútandi.

Umsækjandi getur áfrýjað afgreiðslu fundarins til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar.

Ákvörðun fjölskyldunefndar getur umsækjandi áfrýjað til úrskurðarnefndar velferðarmála

Áfrýjun skal borin fram skriflega innan fjögurra vikna frá því að umsækjanda barst vitneskja um afgreiðslu umsóknar.

 

Félagsleg heimaþjónusta í Mosfellsbæ

Um félagslega heimaþjónustu í Mosfellsbæ gilda reglur sem bæjarstjórn hefur samþykkt í samræmi við 25. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Fjölskyldunefnd fer með málefni félagsþjónustu í umboði bæjarstjórnar. Starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar. 

Fulltrúar fjölskyldunefndar, starfsmenn fjölskyldusviðs og starfsmenn Eirar sem veita félagslega heimaþjónustu eru bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra sem sækja um þjónustuna. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi láti af störfum.