Stuðningsþjónusta

Markmið stuðningsþjónustu (félagslegrar heimaþjónustu) er að efla fólk til sjálfshjálpar og gera því kleift að búa sem lengst í heimahúsi við sem eðlilegastar aðstæður. Þjónustan er veitt þeim sem þarfnast hennar vegna skertrar færni, fjölskylduaðstæðna, veikinda, fötlunar o.fl.

Stuðningsþjónusta getur t.d. verið fólgin í:

  • Aðstoð við persónulega umhirðu.
  • Aðstoð við heimilishald.
  • Félagslegur stuðningur.
  • Heimsending matar.
  • Aðstoð við þrif.
  • Aðstoð við umönnun barna og ungmenna.

Heilsugæslustöð Mosfellsumdæmis sér um heimahjúkrun og baðþjónustu fyrir aldraða.

Starfsmenn Eirar, hjúkrunarheimilis sjá um framkvæmd þjónustunnar samkvæmt samningi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og Eirar, hjúkrunarheimilis.

Hverjir geta sótt um stuðningsþjónustu?

Þeir sem eiga lögheimili í bæjarfélaginu og geta ekki séð hjálparlaust um heimilishald og persónulega umhirðu geta sótt um stuðningsþjónustu. Þörf fyrir aðstoð er metin í hverju tilviki. Leitast er við að veita þá þjónustu sem viðkomandi eða aðrir heimilismenn eru ekki færir um að annast sjálfir.

 

Umsókn um stuðningsþjónustu

Umsókn þarf að fylgja umsögn sérfræðings sem staðfestir þörf viðkomandi fyrir þjónustuna og yfirlit yfir greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins, þegar það á við. Ráðgjafi metur þörf umsækjanda fyrir þjónustu.

Afgreiðsla umsókna og áfrýjunarleiðir

Trúnaðarmálafundur fjölskyldusviðs fjallar um umsóknir um stuðningsþjónustu og afgreiðir þær í samræmi við reglur þar að lútandi.

Umsækjandi getur áfrýjað afgreiðslu fundarins til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar.

Áfrýjun skal borin fram skriflega innan fjögurra vikna frá því að umsækjanda barst vitneskja um afgreiðslu umsóknar.

Umsækjandi getur áfrýjað ákvörðun fjölskyldunefndar til úrskurðarnefndar velferðarmála.

 

Stuðningsþjónusta í Mosfellsbæ

Um stuðningsþjónustu í Mosfellsbæ gilda reglur sem bæjarstjórn hefur samþykkt í samræmi við 25. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Fjölskyldunefnd fer með málefni félagsþjónustu í umboði bæjarstjórnar. Starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar. 

Fulltrúar fjölskyldunefndar, starfsmenn fjölskyldusviðs og starfsmenn Eirar sem veita félagslega heimaþjónustu eru bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra sem sækja um þjónustuna. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi láti af störfum.