Félagsmiðstöðvar

Félagsmiðstöðin Ból

Við bjóðum upp á uppbyggilegt frístundastarf fyrir 10-16 ára börn og unglinga í frítímanum.

Við gerum okkar besta til að stuðla að jákvæðum og þroskandi samskiptum meðal barna og unglinga og örva félagsþroska þeirra og lýðræðisvitund. Starfsemi Bólsins er skipulögð að miklu leyti í samráði við unglingana.

Boðið er upp á fjölbreytta dagskrá ásamt klúbbastarfsemi þar sem flestir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Allir eiga að finna að þeir séu velkomnir og talað sé við þá á jafnréttisgrundvelli. Einnig gegnir Bólið mikilvægu forvarnarhlutverki.

Við leggjum áherslu á góða samvinnu við grunnskóla Mosfellsbæjar og bjóðum upp á valfög í þeim skólum sem eru með unglingastig. Þá koma unglingarnir til okkar í t.d. félagsfærni, sjálfsstyrkingu eða kynfræðslu svo eitthvað sé nefnt. Þau ungmenni sem hafa áhuga á tónlist eru hvött til að kynna sér þá aðstöðu sem við höfum upp á að bjóða í Kjallaranum.

Allar frekari upplýsingar um starfið, opnunartíma og hvar okkur er að finna eru á bolid.is.

Kjallarinn

Kjallarinn er ókeypis tónlistaraðstaða fyrir ungmenni í Mosfellsbæ 25 ára og yngri. Í Kjallaranum er bæði stúdíórými og hljómsveitarrými. Þessi flotta aðstaða opnaði á haustönn 2019 með nýjum og endurbættum græjum. Lionsklúbbur Mosfellsbæjar styrkti félagsmiðstöðina til tækjakaupa. Kjallarinn er staðsettur á neðri hæð Bólsins við Skólabraut.

Í hljómsveitarrýminu eru helstu hljóðfæri, magnarar og hljóðnemar sem þarf ásamt hljóðkerfi sem geta nýst hvort sem er við æfingar eða upptökur.

Í stúdíórýminu er tölva með helstu hljóðvinnsluforritum ásamt búnaði svo að rýmið hentar vel bæði til sköpunar og úrvinnslu tónlistar.

Ungmennahúsið Mosinn

Ungmennahúsið Mosinn opnaði formlega haustið 2017 og er vettvangur fyrir ungt fólk á aldrinum 16-25. Mosinn er til húsa í Félagsmiðstöðinni Ból við Skólabraut.

Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi í öruggu umhverfi í umsjá fagfólks hefur mikið forvarnargildi. Lagt er upp með að bjóða upp á heilbrigðan og vímuefnalausan valkost til afþreyingar, leiðbeina og opna á tækifæri fyrir ungt fólk í Mosfellsbæ. Sköpun, félagsleg virkni og frjáls leikur hefur afþreyingargildi en hefur að sama skapi bæði forvarnar- og menntunargildi.

Markmið með starfinu er að gefa ungu fólki tækifæri á að koma sínum hugmyndum á framfæri og spreyta sig á að koma þeim í framkvæmd. Þetta hefur tekist ótrúlega vel. Mikilvægt er fyrir ungt fólk að geta átt stundir með jafnöldrum og fá tækifæri, tíma og aðstöðu til að geta sinnt áhugamálum sínum . Annað markmið er að ungt fólk geti fengist við fjölbreytt og skapandi verkefni þar sem áhersla er lögð á virkni, frumkvæði og sköpun. Hér er ekki um formlegt nám að ræða en lögð er áhersla á reynslunám og óformlega menntun.