Leikskólar í Mosfellsbæ

Allar umsóknir varðandi leikskólamál er að finna í Íbúagátt Mosfellsbæjar.

Hlaðhamrar

Hlíð

Hulduberg

Höfðaberg

Krikaskóli

Helgafellsskóli

Leirvogstunguskóli

Reykjakot

Leiðbeiningar fyrir umsóknir:

 

Nefndir

Fræðslunefnd fer með yfirumsjón leikskólamála í umboði bæjarstjórnar.

 

Skólafulltrúi

Skólafulltrúi hefur umsjón með faglegu leikskólahaldi í Mosfellsbæ. Í því felst m.a. umsjón með uppeldisstarfinu, sérfræðiþjónustu, biðlistum og úthlutun leikskólaplássa. Skólafulltrúi hefur umsjón með átaks og þróunarverkefnum sem skólaskrifstofa stendur fyrir, svo og endur- og símenntun. Skólafulltrúi veitir leikskólunum ráðgjöf og stuðlar að samstarfi þeirra við aðra skóla, s.s. grunn - og tónlistarskóla með samræmingu og tengsl í huga.

Skólafulltrúi hefur umsjón og eftirlit með dagforeldrum bæjarins, veitir þeim ráðgjöf og sér um leyfisveitingu til þeirra, svo og umsjón með gæsluvelli.

Skólafulltrúi er ráðgefandi við bæjaryfirvöld um leikskólamál, sinnir erindum og hefur með höndum umsýslu og eftirlit er lýtur að leikskólum, gæsluleikvelli og dagforeldrum.

Skólafulltrúi Mosfellsbæjar:

 

Útgefið efni