Byggingarmál

Byggingarfulltrúi

Byggingarfulltrúi Mosfellsbæjar er Árni Jón Sigfússon. Hægt er að panta símtal/viðtal hjá byggingarfulltrúa.

 

Starfssvið

Starfssvið byggingarfulltrúa og embættis hans er skilgreint í IV. kafla byggingarlaga nr.73/1997 og í byggingarreglugerð. Byggingarfulltrúi sér um sérstakar afgreiðslur byggingarmála á afgreiðslufundum í hverri viku samkvæmt samþykkt Mosfellsbæjar staðfest af umhverfisráðuneytinu - Lög um mannvirki nr. 160/2010,  sem byggir á 1.gr í lögum um breytingu nr. 117/1999 á skipulags- og byggingarlögum nr.73/1997 og byggingareglugerð nr. 112/2012.

Byggingarfulltrúi fer yfir hönnunargögn, áritar uppdrætti og gefur út byggingarleyfi. Embætti byggingarfulltrúa hefur eftirlit með því að hús og önnur mannvirki séu byggð í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglur. Embættið sér um skráningu byggingarstiga, stöðuskoðanir, fokheldisúttektir og öryggisúttektir ásamt lokaúttekt fullbyggðs mannvirkis og gefur út vottorð þar um áður en mannvirki er tekið í notkun.

Á skrifstofu byggingarfulltrúa eru gefnar upplýsingar um ýmis mál, sem lúta að byggingarmálum. Þá eru á skrifstofunni geymd afrit af öllum þeim uppdráttum, sem þar hafa verið lagðir inn og samþykktir.

Embættið tilkynnir Fasteignadeild Þjóðskrá Íslands samþykktir í byggingarmálum og skráir fasteignir í fasteignaskrá.