Skipulagsmál

Skipulagsfulltrúi

Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar er Kristinn Pálsson. Hægt er að panta símtal/viðtal hjá skipulagsfulltrúa.

 

Skipulagsnefnd

Undir skipulagsmál falla allar breytingar og þróun í skipulagsmálum. Þar er stefnan mótuð um landnotkun til framtíðar. Hluti af skipulagsmálum eru svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag.

Skipulagsnefnd fer með málaflokkinn og fundar hún að jafnaði annan hvern föstudag.

Erindi til nefndarinnar skal senda í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar.

 1. Skráir þig inn í Íbúagáttina með rafrænum skilríkjum.
 2. Smellir á flokkinn „Umsóknir“.
 3. Smellir á hlekkinn „08 Framkvæmd og skipulag“.
 4. Smellir á hlekkinn „Erindi til skipulagsnefndar og skipulagsfulltrúa“.
 5. Fyllir út formið og smellir á „Senda umsókn“. 

Sveitarfélagið annast gerð skipulagsáætlana og sinnir skipulagsfulltrúi þeim verkefnum. Bæjarstjórn fer með ákvörðunartöku og samþykktir skipulags á öllu landi innan marka Mosfellsbæjar. Heimilt að fela öðrum þeim sem uppfylla sömu hæfisskilyrði og skipulagsfulltrúi gerð skipulagsáætlana séu þeir á lista Skipulagsstofnunar, sbr. 9. mgr. 45. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Mosfellsbær leggur áherslu á að áætlanir séu vandaðar og að þær séu unnar af fagfólki.

Aðalskipulag

Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030 var staðfest af Skipulagsstofnun þann 19. september 2013 og tók gildi með birtingu auglýsingar í Stjórnartíðindum 3. október sama ár. Lauk þar með endurskoðun aðalskipulagsins sem unnið hafði verið að allt frá árinu 2008.

Samkvæmt grunnspá skipulagsins munu íbúar bæjarins, sem voru tæp 9.000 í lok árs 2012, verða tæp 14.000 árið 2024 og tæp 17.000 árið 2030.

Staðfest skipulagsgögn aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030 eru annarsvegar tveir uppdrættir; þéttbýlisuppdráttur og sveitarfélagsuppdráttur; og hinsvegar greinargerð sem inniheldur stefnu og skipulagsákvæði aðalskipulagsins og umhverfisskýrslu.

Deiliskipulag

Deiliskipulag tekur til heilla hverfa, hverfishluta eða einstakra reita og er nánari útfærsla á aðalskipulagi. Þar eru sett nánari ákvæði um notkun og nýtingu svæða og einstakra lóða, gerð og útlit byggðar og umhverfis, áfangaskiptingu, verndun o.fl. Deiliskipulag er lagalegur grundvöllur fyrir útgáfu bygginga- og framkvæmdaleyfa og er ætlað að tryggja réttaröryggi og gæði manngerðs umhverfis í þéttbýli og dreifbýli.

Ákvarðanir í deiliskipulagi skulu teknar með lýðræðislegum hætti í samráði við almenning og aðra hagsmunaaðila. Sveitarstjórn ber ábyrgð á og annast gerð deiliskipulags. Í Skipulagslögum er mælt fyrir um kynningu og samráð við almenning og hagsmunaaðila við gerð deiliskipulagstillagna.

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2040

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins nefnist Höfuðborgarsvæðið 2040 sameiginleg stefna sveitarfélaganna Garðabæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar, Kjósarhrepps, Kópavogsbæjar, Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar og Seltjarnarnesbæjar um náið samstarf, skipulagsmál og hagkvæman vöxt svæðisins næstu 25 árin, enda er höfuðborgarsvæðið eitt búsetusvæði, einn atvinnu- og húsnæðismarkaður með sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, auðlindir og náttúru.

Auglýsingar

Skipulagsauglýsingar eru í meginatriðum þrennskonar: Um kynningu á nýjum skipulagstillögum, um endanlega afgreiðslu bæjarstjórnar á skipulagstillögum og loks um gildistöku skipulags í B-deild Stjórnartíðinda.

 • Auglýstar skipulagstillögur
  Allar auglýstar og kynntar tillögur að skipulagi (svæðis-, aðal- og deili-) eða breytingum á því, auk þess sem lýst er eftir athugasemdum innan tiltekins frests.
 • Tilkynningar um afgreiðslu skipulags
  Tilkynningar um endanlega afgreiðslu bæjarstjórnar á öllum tillögum að aðalskipulagi og tillögum að deiliskipulagi, sem og athugasemdir sem voru gerðar á kynningartíma.
 • Auglýsingar um gildistöku skipulags
  Skipulagstillögur sem samþykktar hafa verið, taka gildi við birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda.