6.09.2010: Tillaga að deiliskipulagi Lækjarness

06.09.2010
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 tillögu að deiliskipulagi fyrir land lögbýlisins Lækjarness í Mosfellsdal.
Landið er norðan Köldukvíslar, milli Laxness og golfvallar, um 1,4 ha að stærð. Á suðurhluta þess gilda hverfisverndarákvæði og norðurhlutinn er innan fjarsvæðis vatnsverndar. Tillagan gerir ráð fyrir tveimur byggingarreitum, annars vegar fyrir íbúðarhús allt að 400 m2 á sama stað og íbúðarhús stendur nú, og hinsvegar fyrir hesthús allt að 200 m2 á suðausturhluta landsins. Kvaðir eru settar um umferð að golfvelli, reiðleið meðfram Köldukvísl og raflínu (Skálholtslínu).
Tillöguuppdráttur með greinargerð og skipulagsskilmálum verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 1. hæð, frá 6. september 2010 til 18. október 2010, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt hér á á heimasíðunni:
Tillöguuppdráttur (pdf, 800k)
Athugasemdir skulu vera skriflegar og hafa borist skipulags- og byggingarnefnd Mosfellsbæjar eigi síðar en 18. október 2010. Hver sá sem ekki gerir athugasemd við auglýsta tillögu innan þessa frests telst vera henni samþykkur.
31. ágúst 2010,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
Til baka