2.3.2011: Slökkvi- og lögreglustöð v. Skarhólabraut, till. að breytingu á deiliskipulagi

01.03.2011

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að breytingum á gildandi deiliskipulagi lóðar fyrir Slökkvi- og lögreglustöð við Skarhólabraut, sem samþykkt var 7. apríl 2010.

Tillagan tengist breyttum áformum um fyrirkomulag byggingar og stærð. Gert er ráð fyrir minni byggingu en áður og að lögreglustöð verði í austurhluta hennar í stað vesturhluta. Samkvæmt tillögunni ganga byggingarreitir skemur til austurs og vesturs en í gildandi skipulagi og færast m.a. fjær veghelgunarsvæði Vesturlandsvegar, þannig að kvöð þar að lútandi fellur niður. Tengingar við Skarhólabraut fyrir almenna umferð verða áfram tvær á sömu stöðum og áður, en við bætist á milli þeirra sérstök útkeyrsla eingöngu fyrir útkallsbíla/neyðarakstur. Hæðafjöldi og hámarksnýtingarhlutfall breytast ekki.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 1. hæð, frá 2. mars 2011 til og með 13. apríl 2011, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt hér á heimasíðu Mosfellsbæjar:

Tillöguuppdráttur (pdf, 1,8 MB)

Skýringaruppdráttur (pdf, 1 MB)

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skipulags- og byggingarnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eigi síðar en 13. apríl 2011.

24. febrúar 2011,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

Til baka