Verkefnislýsing: Aðalskipulagsbreyting á Langahrygg.

02.05.2016
Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar verkefnislýsingu skv. 30. gr. skipulagslaga fyrir breytingu á aðalskipulagi á Langahrygg austan Leirtjarnar í ofanverðum Mosfellsdal.

Breytingin felst í því að 10 ha reitur, sem nú er skilgreindur sem landbúnaðarsvæði, breytist í afþreyingar- og ferðamannasvæði. Fyrir liggur viljayfirlýsing Mosfellsbæjar og félagsins Stórsögu um leigu á landi í því skyni að byggður verði þar upp víkingabær með fornu lagi, sem veiti ferðamönnum innsýn í aðstæður og lifnaðarhætti landsmanna á þjóðveldisöld. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni verður gerð tillaga að deiliskipulagi reitsins.

Í verkefnislýsingu kemur lögum samkvæmt fram hvaða áherslur sveitarstjórn hefur við skipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, s.s. um kynningu og samráð gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Verkefnislýsingin liggur frammi í Þjónustuveri Mosfellsbæjar á 2. hæð Þverholts 2, 270 Mosfellsbæ, og hér á heimasíðunni:

Langihryggur - Verkefnislýsing

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila til þjónustuversins eða undirritaðs og er æskilegt að þær berist fyrir 15. maí 2016.

2. maí 2016,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
finnur@mos.is

Til baka