Grenndarkynning vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi „Efri og neðri Reykjabyggð“ vegna lóðanna við Reykjamel 10-14

15.03.2021

Á fundi Skipulagsnefndar Mosfellsbæjar þann 5. mars sl. var samþykkt að láta fara fram grenndarkynningu í samræmi við 2. mgr. 43. gr. og 44. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010, vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi „Efri og neðri Reykjabyggðar“.

Breytingin felst í því að hliðra til lóðalínum og stærðum við Reykjamel 10, 12 og 14. Á lóðum 12 og 14 verður heimilt að byggja tvö parhús í stað tveggja einbýlishúsa. Byggingarmagn eykst innan lóðar úr 200 m2 á hvorri lóð í 300 m2.

Breytingar á götu eru að yfirborðsfrágangur á vesturhluta götunar breikkar úr 3,8m í 4,8 í samræmi við lóðarmörk og götulýsingu. Meðfylgjandi er tillöguuppdráttur sem sýnir framangreindar breytingar.

Í 44. gr. Skipulagslaga segir m.a. um grenndarkynningar:

„Þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd, sem er í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggur ekki fyrir eða um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi skal skipulagsnefnd láta fara fram grenndarkynningu. Grenndarkynning felst í því að skipulagsnefnd kynnir nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta leyfisumsókn eða tillögu að breytingu á skipulagsáætlun og gefur þeim kost á að tjá sig um hana innan tilskilins frests sem skal vera a.m.k. 4 vikur. (...)“

Í þessu tilviki er um að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi, sbr. 2. mgr. 43. gr. Skipulagslaga. Fólki er hér með gefinn kostur á að koma skriflegum athugasemdum eða ábendingum vegna áformaðra breytinga á deiliskipulaginu á framfæri í Þjónustuveri Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Frestur til að skila inn athugasemdum/ábendingum er til og með 24. apríl nk. Litið verður svo á, að þau sem ekki gera athugasemdir séu samþykk breytingunum.

Bent skal á að heimilt er að stytta tímabil grenndarkynningarinnar, ef allir þátttakendur hafa fyrir ofangreindan eindaga lýst því skriflega yfir með áritun á uppdrátt, að þeir geri ekki athugasemdir við breytingarnar.

Nánari upplýsingar eru veittar í tölvupósti, annamargret[hja]mos.is eða skipulag[hja]mos.is, eða í símatíma frá kl. 10:00-11:00 mánudaga til fimmtudaga.

Anna Margrét Tómasdóttir
Verkefnastjóri skipulagsmála Mosfellsbæjar

Til baka