Grenndarkynning vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi Tungumela

12.04.2021

Á fundi Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar þann 19. mars sl. var samþykkti að kynna tillögu að breytingu á deiliskipulagi Tungumela í samræmi við 2. mgr. 43. gr. og 44. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í að bætt er við nýrri innkeyrslu til vesturs á lóðinni Bugðufljót 2. Meðfylgjandi er tillöguuppdráttur sem sýnir framangreindar breytingar.

Í 44. gr. Skipulagslaga segir m.a. um grenndarkynningar:
„Þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd, sem er í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggur ekki fyrir eða um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi skal skipulagsnefnd láta fara fram grenndarkynningu. Grenndarkynning felst í því að skipulagsnefnd kynnir nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta leyfisumsókn eða tillögu að breytingu á skipulagsáætlun og gefur þeim kost á að tjá sig um hana innan tilskilins frests sem skal vera a.m.k. 4 vikur. (...)“

Í þessu tilviki er um að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi, sbr. 2. mgr. 43. gr. Skipulagslaga. Fólki er hér með gefinn kostur á að koma skriflegum athugasemdum eða ábendingum vegna áformaðra breytinga á deiliskipulaginu á framfæri í Þjónustuveri Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Frestur til að skila inn athugasemdum/ábendingum er 4 vikur frá dagsetningu fréttarinnar, þ.e. til og með 12. maí nk. Litið verður svo á, að þau sem ekki gera athugasemdir séu samþykk breytingunum.

Bent skal á að heimilt er að stytta tímabil grenndarkynningarinnar, ef allir þátttakendur hafa fyrir ofangreindan eindaga lýst því skriflega yfir með áritun á uppdrátt, að þeir geri ekki athugasemdir við breytingarnar.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Önnu Margréti Tómasdóttur, verkefnastjóra á umhverfissviði, í símatíma mán. - fim kl. 10:00-11:00 eða á netföngin annamargret[hja]mos.is og skipulag[hja]mos.is.

Til baka