Grenndarkynning vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar við Heytjörn

12.04.2021

Á fundi Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar þann 19. mars sl. var samþykkt að kynna tillögu að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar við Heytjörn í samræmi við 2. mgr. 43. gr. og 44. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í því að við Lynghólsveg 23 er byggingarreitur aðlagaður að þegar byggðu sumarhúsi og gerður er nýr byggingarreitur fyrir nýtt frístundahús 45 m2 að stærð. Við Lynghólsveg 19 er gert ráð fyrir nýjum byggingarreit fyrir aðstöðuhús 45 m2 að stærð. Meðfylgjandi er tillöguuppdráttur sem sýnir framangreindar breytingar.

Í 44. gr. Skipulagslaga segir m.a. um grenndarkynningar:
„Þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd, sem er í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggur ekki fyrir eða um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi skal skipulagsnefnd láta fara fram grenndarkynningu. Grenndarkynning felst í því að skipulagsnefnd kynnir nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta leyfisumsókn eða tillögu að breytingu á skipulagsáætlun og gefur þeim kost á að tjá sig um hana innan tilskilins frests sem skal vera a.m.k. 4 vikur. (...)“

Í þessu tilviki er um að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi, sbr. 2. mgr. 43. gr. Skipulagslaga. Fólki er hér með gefinn kostur á að koma skriflegum athugasemdum eða ábendingum vegna áformaðra breytinga á deiliskipulaginu á framfæri í Þjónustuveri Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Frestur til að skila inn athugasemdum/ábendingum er 4 vikur frá dagsetningu fréttarinnar, þ.e. til og með 12. maí nk. Litið verður svo á, að þau sem ekki gera athugasemdir séu samþykk breytingunum.

Bent skal á að heimilt er að stytta tímabil grenndarkynningarinnar, ef allir þátttakendur hafa fyrir ofangreindan eindaga lýst því skriflega yfir með áritun á uppdrátt, að þeir geri ekki athugasemdir við breytingarnar.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Önnu Margréti Tómasdóttur, verkefnastjóra á umhverfissviði, í símatíma mán. - fim kl. 10:00-11:00 eða á netföngin annamargret[hja]mos.is og skipulag[hja]mos.is.

Til baka