Kynning á deiliskipulagslýsingu: Deiliskipulag Tjaldanes

27.06.2018

Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar deiliskipulagslýsingu, skv. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fyrir gerð deiliskipulags yfir Tjaldanes, lóð norðan Þingvallavegar í Mosfellsdal. Skipulagsvæðið afmarkast af Þingvallavegi til suðurs, ánni Köldukvísl til norðurs og aðliggjandi landareignum til vesturs og austurs.

Megin viðfangsefni við deiliskipulagsgerðina er m.a. að móta fallega byggð, móta umferðatengingar, setja fram skilmála fyrir hæðir húsa, landnotkun og nýtingarhlutfall, skilgreina lóðaskiptingu og byggingareiti, sem og tryggja góð tengsl við umhverfið með gerð stíga og opinna svæða.

Gögn:

Í deiliskipulagslýsingu kemur lögum samkvæmt fram hvaða áherslur sveitarstjórn hefur við skipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, s.s. um kynningu og samráð gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Þeir sem vilja kynna sér málið nánar vinsamlegast hafið samband við skipulagsfulltrúa.

Deiliskipulagslýsing liggur frammi í þjónustuveri Mosfellsbæjar á 2. hæð Þverholts 2, 270 Mosfellsbæ og á heimasíðu bæjarins á slóðinni: mos.is/skipulagsauglysingar.

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila til þjónustuversins eða til undirritaðs fyrir 18. júlí 2018.

27. júní 2018
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

Til baka